Słownik kolano co to znaczy.
Definicja KOLANO. Co to jest istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany.

Czy przydatne?

Definicja KOLANO

Co to znaczy Kolano: staw kolanowy; największy staw człowieka odgrywający bardzo istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej. Powierzchnie stawowe bliższe stawu kolanowego utworzone są poprzez kłykcie kości udowej, powierzchnie stawowe dalsze poprzez kłykcie kości piszczelowej. Pomiędzy powierzchniami stawowymi leżą łąkotki, pasmowate, o trójkątnym przekroju, chrząstki działające amortyzująco (absorbują część energii przenoszonej między powierzchniami stawowymi kości udowej i piszczelowej) i stabilizująco. Poprawiają także wzajemne dopasowanie kształtu kości tworzących staw, biorą udział w odżywianiu chrząstki i rozprowadzaniu płynu stawowego (smarowanie). Chrząstka łąkotki nie posiada unerwienia, a naczynia krwionośne znajdują się tylko w jej w najwyższym stopniu obwodowej części, ma kształt
półksiężycowaty. W stawie kolanowym wstępują: łąkotka boczna i przyśrodkowa. Łąkotki dzielą staw kolanowy na 2 piętra. W górnym (między łąkotką i kością udową) odbywają się ruchy zginania i prostowania, a w dolnym (między łąkotką a kością piszczelową) ruchy rotacyjne. Do uszkodzenia łąkotki dojść może zarówno w rezultacie pojedynczego urazu, lecz również w rezultacie sumujących się mikrourazów. Może być skutkiem zmian zwyrodnieniowych. Z uwagi na brak ukrwienia, uszkodzenia łąkotki nie goją się samoistnie, stają się źródłem ciągłego drażnienia stawu, co skutkuje ból, wysięki i postępujące jego niszczenie. Charakterystycznymi symptomami uszkodzenia są ból, ograniczenie zgięcia i w pierwszej kolejności wyprostu i wrażenie niestabilności kolana przy nieuszkodzonych więzadłach. Leczenie jest tylko operacyjne, a sposobem z wyboru jest zabieg artroskopowy. Powierzchnię stawową w stawie kolanowym, tworzy także rzepka
największa trzeszczka naszego ciała, włączona w ścięgno mięśnia prostego uda. Stabilizację stawu kolanowego zapewniają dobrze wykształcone więzadła. Główne z nich to więzadła poboczne: piszczelowe i strzałkowe, zapewniające stabilizację do boku i przyśrodka i więzadła krzyżowe: przednie i tylne. Stabilizację kolana wzmacnia także torebka stawowa. W stawie kolanowym realizowane są dwa typy ruchów: ruchy zginania i prostowania i ruchy rotacyjne - na zewnątrz i do wewnątrz. Ruchy rotacyjne możliwe są tylko przy zgiętym kolanie. Istotnym składnikiem kolana jest maź stawowa. Występuje ona w stawie w ilości ok. 2ml. Jej zadaniem jest: smarowanie powierzchni trących i odżywianie chrząstki stawowej. Głównym składnikiem mazi jest kwas hialuronowy. Urazy stawu kolanowego są bardzo częste, mogą powodować uszkodzenie więzadeł, torebki stawowej, bądź innych struktur wewnątrz-stawowych. Jednym z najczęstszych uszkodzeń wewnątrzstawowych są uszkodzenia łąkotek pęknięcia, rozerwania, szczególnie łąkotki przyśrodkowej. Diagnostyka i leczenie tego schorzenia dzieje się drogą endoskopową- artroskopia stawu kolanowego. Uszkodzenia więzadeł kolana także stanowią wskazanie do rekonstrukcji operacyjnej, szczególnie więzadła krzyżowego przedniego. Powierzchnie stawowe kolana ulegają regularnie zmianom zwyrodnieniowym. Powodem tych zmian są urazy, złamania, nadmierna waga ciała. Leczenie jest trudne, regularnie niezbędna jest endoprotezoplastyka stawu.
Patrz także, zioła KOLANO:Hyzop LekarskiMarchew Siewna
Definicja KOŚĆ:
Co to jest wyspecjalizowana tkanka łączna, tworząca wraz tkanką chrzestną szkielet. Fundamentalne funkcje szkieletu to: funkcja mechaniczna podporowa i miejsce dla przyczepów mięśni; ochronna osłaniająca kolano.
Definicja KRWIAK:
Co to jest gromadzenie się krwi w rozwarstwionych tkankach albo w jamach ciała: wewnątrz jamy czaszki. Patrz także, zioła KRWIAK:Arnika Górska kolano.
Definicja KRĘGOSZCZELINA:
Co to jest defekt łuku kręgowego w jego części międzywyrostkowej. U dzieci kręgoszczelina dotyczy przeważnie kręgu L5. Następstwem kręgoszczeliny (spondylolizy) może być kręgozmyk kolano.
Definicja KARBOKSYPEPTYDAZA:
Co to jest enzym należący do ekipy egzopeptydaz, pod wpływem którego ulegają rozkładowi hydrolitycznemu C - końcowe wiązania peptydowe białek, w rezultacie czego uwolnione zostają pojedyncze aminokwasy kolano.

Czym jest KOLANO znaczenie w Słownik chemiczny K .

  • Dodano:
  • Autor: