Słownik laser co to znaczy.
Definicja LASER. Co to jest radiation wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.

Czy przydatne?

Definicja LASER

Co to znaczy Laser: fang. light amplification aby stimulated émission of radiation wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Urządzenie emitujące równoległą wiązkę światła mono-chromatycznego, (o jednej długości fali) o bardzo dużej intensywności. W laserze wykorzystuje się konsekwencje wzajemnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią, a więc z tak zwany ośrodkiem czynnym, którym może być ciecz, ciało stałe albo gaz. W rezultacie tego oddziaływania zachodzą zjawiska kierujące do wzmocnienia i generacji (wytwarzania) promieniowania. Laser zawiera materiał czynny (ośrodek wzmacniający), źródło wzbudzenia (układ pompujący) i region pozwalający na wzmocnienie rezonator. Z racji na materiał czynny odznacza się lasery gazowe, cieczowe, na ciele stałym i półprzewodnikowe. W medycynie, pierwsze lasery zastosowano w 1965r. w chirurgii. Współcześnie, lasery używane są powszechnie do przeważnie użytkowanych laserów w medycynie należą: lasery C02, helowoneonowe, ekscimerowe, argonowe, kryptonowe, itrowoaluminiowe (YAG), erbowe i holmowe
Definicja LEUKOTAKSJA:
Co to jest przemieszczanie się leukocytów pod wpływem działających substancji biochemicznych, bakterii albo produktów rozpadu komórek organizmu laser.
Definicja LEWOTYROKSYNA:
Co to jest skrętna odmiana hormonu produkowanego poprzez gruczoł tarczowy. Lewotyroksyna wykazuje działanie stymulujące metabolizm komórkowy. Powiększa ona częstość rytmu serca, skutkuje przyrost przemiany laser.
Definicja LAZARET:
Co to jest szpitale polowe, regularnie tworzone doraźnie w trakcie epidemii i w pobliżu pól bitewnych. Lazaryści, a więc bracia zakonni od Św. Łazarza (patrona trądu) budowali przytułki dla trędowatych, które laser.
Definicja LATYRYZM:
Co to jest neurologiczne wywołane zatruciem alkaloidem - latyryną, obecnym w nie wszystkich roślinach z rodzaju Lathyrus, jak: Lędźwian siewny, Groszek turecki. Zatrucie to objawia się bólami i spastycznym laser.

Czym jest LASER znaczenie w Słownik chemiczny L .

  • Dodano:
  • Autor: