Słownik legionelloza co to znaczy.
Definicja LEGIONELLOZA. Co to jest przebiegu dotycząca płuc i dróg oddechowych, spowodowana poprzez.

Czy przydatne?

Definicja LEGIONELLOZA

Co to znaczy Legionelloza: dolegliwość legionistów; dolegliwość zakaźna o ostrym przebiegu dotycząca płuc i dróg oddechowych, spowodowana poprzez bakterie z ekipy Legionella pneumophila. To jest Gramujemna bakteria tlenowata bytująca w śrdowiskach o umiarkowanej temp. i wysokiej wilgotności (na przykład zbiorniki wodne, instalacje klimatyzacyjne w budynkach, samochodach). Początkowe symptomy dolegliwości przypominają prze-ziębienie. Z czasem dochodzi do gwałtownego wzrostu temp., nasilenia kaszlu i duszności. Zakażenie może spowodować także uszkodzenie komórek wątroby i nerek. Do zakażenia dochodzi przeważnie w konsekwencji kontaktu z rozpylonymi cząsteczkami wody zawierającej bakterie. Regularnie występuje u osób pracujących w budynkach o przestarzałej i wadliwie konserwowanej instalacji klimatyzacyjnej
Definicja LIGNINA:
Co to jest wytwór uboczny powstający przy izolacji celulozy z drewna. Występuje łącznie z celulozą jako składnik zdrewniałych części roślin. Po odpowiedniej obróbce i sprasowaniu otrzymuje się materiał LEGIONELLOZA.
Definicja LEUKODIAPEDEZA:
Co to jest przechodzenie leukocytów poprzez ściany naczyń krwionośnych do otaczających je tkanek. Przechodzenie jest pobudzane przez szereg czynników aktywujących leukocyty zwanych cytokinami LEGIONELLOZA.
Definicja LEUKOTAKSJA:
Co to jest przemieszczanie się leukocytów pod wpływem działających substancji biochemicznych, bakterii albo produktów rozpadu komórek organizmu LEGIONELLOZA.
Definicja LAKMUS:
Co to jest roślinnego, uzyskiwany z ekipy porostu Roccella tinctorial. Naturalne zabarwienie niebieskie. Stosowany w biochemii, chemii organicznej jako parametr odczynu pH danej substancji. Lakmus zawiera LEGIONELLOZA.

Czym jest LEGIONELLOZA znaczenie w Słownik chemiczny L .

  • Dodano:
  • Autor: