Słownik leki co to znaczy.
Definicja LEKI. Co to jest roślinnego używane w terapii schorzeń. To są substancje dopuszczone do.

Czy przydatne?

Definicja LEKI

Co to znaczy LEKI: substancje chemiczne pochodzenia syntetycznego albo roślinnego używane w terapii schorzeń. To są substancje dopuszczone do obrotu i użytkowane zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, w celach leczniczych, profilaktycznych albo diagnostycznych. Leki podawane są w ściśle ustalonych dawkach, w odpowiedniej postaci farmaceutycznej. Substancja lecznicza zanim dotrze do określonego narządu i wywoła w nim zamierzony skutek musi zwalczyć sporo niekorzystnych barier i niejednokrotnie ulec przemianie chemicznej. Mechanizmy, którym podlega dana substancja określane są jako LADME, gdzie: „L" znaczy uwalnianie substancji leczniczej z postaci leków do płynów ustrojowych, „A' - wchłanianie, „D" - dystrybucja wchłoniętej substancji w organizmie, „M" - metabolizm, i „E" wydalanie substancji leczniczej i jej metabolitów. Z racji
na postęp współczesnej farmakoterapii aktualnie na rynku polskim zarejestrowane są setki różnego rodzaju preparatów farmakologicznych. Sporą i dynamicznie rozwijającą się ekipą leków są antybiotyki. To jest ekipa substancji charakteryzująca się zdolnością do hamowania rozmnażania albo zabijania drobnoustrojów chorobotwórczych. Kluczowym źródłem naturalnych antybiotyków są promieniowce i grzyby, w mniejszych ilościach glony, porosty i rośliny kwiatowe. Część antybiotyków otrzymuje się w rezultacie półsyntezy albo kompletnie syntetycznie. Aktualnie ok. 100 preparatów ma ważne wykorzystanie w leczeniu zakażeń. Osobną grupę w leczeniu zakażeń grzybami mają leki przeciwgrzybicze. Chemioterapeutyki o działaniu przeciwgrzybicznym w zależności od budowy chemicznej i systemu działania dzieli się na szereg podgrup. Przewarzająca część z tych leków ma pkt. uchwytu w błonie komórkowej, nie mniej jednak wyjątek stanowią tu gryzeofulwina i cytozyna. Inne znane leki przeciwgrzybiczne to: amfoteryczna, nystatyna, terbinafina, ketokonazol, flucytozyna. Sporą ekipą leków są leki skierowane wyłącznie przeciwko jednemu drobnoustrojowi - Mycobacterium tuberculosis, który wywołuje gruźlicę. Leki przeciwprątkowe zostały podzielone na leki pierwszego i drugiego rzutu. Jako kryterium podziału przyjęto skuteczność, aktywność i ryzyko działania. Do leków pierwszego rzutu zalicza się ryfampicynę, izoniazyd i etambutol, do drugiego rzutu z kolei etionamid, pyrazynamid i streptomycynę. W leczeniu gruźlicy stosuje się leczenie skojarzone trzema albo czterema lekami o działaniu przeciwprątkowym. Mniejszą, choć równie istotną ekipą leków są leki przeciw-wirusowe. Rozwój w ich wdrażaniu jest znacząco mniejszy niż leków przeciwbakteryjnych. Odmienność morfologiczna i biologiczna i faktże rozwijają się one wewnątrz komórek organizmu zainfekowanego, znacząco utrudniają opracowanie skutecznego leku o działaniu przeciwwirusowym. Nie wszystkie z obecnie użytkowanych leków tej ekipy to: amantadyna, widarabina, gancyklowir, zydowudyna - użytkowana pomiędzy innymi w leczeniu AIDS. Zupełnie odmienną grupę leków stanowią leki działające na układ sercowo-naczyniowy. To jest bardzo obszerna ekipa leków o różnych mechanizmach działania, użytkowanych w wielu chorobach tego układu. Należą tu nie tylko najpowszechniej znane leki na nad-ciśnienie (jak inhibitory konwertazy angiotensyny, diuretyki, ß - adrenolityki, blokery kanału wapniowego), lecz również leki rozszerzające naczynia, zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego (użytkowane w niewydolności krążenia), leki antyaryt-miczne, przeciwzakrzepowe, fibrynolityczne, obniżające poziom lipidów w osoczu (statyny). Z racji na różnorodność schorzeń układu pokarmowego, także pośród leków działających na ten układ odznacza się szereg podgrup. To są leki przeciw nadkwaśności (tak zwany antacida - wo-dorotlenek glinu, krzemian glinowo - magnezowy, uwodniony trójkrzemian magnezu) i chorobie wrzodowej (inhibitory pompy protonowej -Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol; antagoniści receptorów histaminowych H, - ranitydyna, cyme-tydyna; leki osłaniające-sukralfat, związki bizmutu; prostaglandyny - mizoprostol, Enprostil; leki blokujące receptory muskarynowe - pirenzepina, telenzepina). Sporą ekipą leków są leki używane w leczeniu cukrzycy. Cukrzyca typu I dotyczy raczej dzieci i młodzieży, a wywołana jest reakcją autoimmunologiczną, w rezultacie czego zostają zniszczone komórki w trzustce wydzielające insulinę. Jedynym skutecznym leczeniem tego typu cukrzycy jest podawanie preparatów insuliny. Pośród insulin odznacza się insuliny krótko i długodziałające i insuliny o pośrednim czasie działania. Także cukrzyca typu II w zaawansowanym stadium dolegliwości wymaga podawania dodatkowych dawek insuliny w formie preparatów farmakologicznych, jednak w startowym okresie dolegliwości użytkowane są leki doustne. Pośród doustnych leków przeciwcukrzycowych odznacza się: pochodne sulfonyiomocznika (gliklazyd, tol-butamid, glibenklamid, glikwidon), repaglinidy, pochodne biguanidu (metformina, Fenformina), glitazony (troglitazon, rosiglitazon) i inhibitory a-glukozydazy {akarboza). Pozostałe ekipy leków działających na układ pokarmowy, aczkolwiek niemniej istotne, są rzadziej użytkowane. To są leki żółciopędne i żółciotwórcze, hamujące łaknienie, przeciwwymiotne i regulujące perystaltykę jelit. Znanych jest tak sporo substancji o działaniu terapeutycznym, że stworzono szczególny zestaw, gdzie opisane są wszystkie znane i obecnie użytkowane leki. - tak zwany farmakopea. Uwzględniono w niej zarówno zalecenia, co do stosowania, jak i przeciwwskazania i efekty uboczne. Farmakopea jest często aktualizowana, bo rynek farmaceutyczny rozwija się bardzo dynamicznie, a znajomość aktualnych standardów leczenia jest fundamentem skutecznej terapii.
Patrz także, zioła LEKI:Aloes UzbrojonyArcydzięgiel LitworArnika GórskaBabka LancetowataBez CzarnyBorówka BrusznicaBorówka CzernicaBrzoza BrodawkowataCebula ZwyczajnaChaber BławatekCykoria PodróżnikCzosnek PospolityDynia ZwyczajnaDziewanna WielkokwiatowaEleuterokok KolczastyFasola ZwyczajnaFenkuł Włoski (Koper Włoski)Glistnik Jaskółcze ZieleGłóg DwuszyjkowyHyzop LekarskiJasnota BiałaJemioła PospolitaJeżyna FałdowanaKalina KoralowaKasztanowiec ZwyczajnyKminek ZwyczajnyKonwalia MajowaKrwawnik PospolityMacierzanka PiaskowaMalina WłaściwaMarchew SiewnaMelisa LekarskaMniszek PospolityNagietek LekarskiNawrot LekarskiNostrzyk ŻółtyOgórecznik LekarskiOwies ZwyczajnyPerz WłaściwyPierwiosnek LekarskiPodbiał PospolityPokrzywa ZwyczajnaPorzeczka CzarnaPoziomka PospolitaRdest PtasiRozchodnik OstryRóża DzikaRumianek PospolityRuta ZwyczajnaSkrzyp PolnySosna ZwyczajnaSzałwia LekarskaSliwa (Śliwa) TarninaŚwietlik ŁąkowyTatarak ZwyczajnyWierzba BiałaWrzos Zwykły
Definicja LIMFOGRAFIA:
Co to jest badanie radiologiczne opierające na podaniu środka kontrastującego do naczyń limfatycznych i uwidocznieniu węzłów chłonnych i sieci naczyń limfatycznych leki co to jest.
Definicja LEPRECHAUNIZM:
Co to jest zespół Donohue-Uchida; wrodzony defekt genetyczny objawiający się zaburzeniami wzrostu (karłowatość), zaburzeniami endokrynologicznymi (niewrażliwość na insulinę) i zniekształconymi rysami twarzy leki definicja.
Definicja LIPOTROPINA:
Co to jest hormon wydzielany poprzez przysadkę mózgową; pod jego wpływem dochodzi do wzmożonego uwalniania kwasów tłuszczowych i zmniejszania objętości komórek gromadzących tłuszcz leki co znaczy.
Definicja LIPA:
Co to jest drzew rozpowszechnionych w klimacie umiarkowanym (raczej: Lipa drobnolistna - Tilia cordata i rzadziej Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos). W lecznictwie stosuje się suszone kwiaty lipy leki słownik.

Czym jest LEKI znaczenie w Słownik chemiczny L .

  • Dodano:
  • Autor: