Słownik metaplazja co to znaczy.
Definicja METAPLAZJA. Co to jest dojrzałej w inną dojrzałą tkankę na przykład nabłonek.

Czy przydatne?

Definicja METAPLAZJA

Co to znaczy Metaplazja: zdarzenie przekształcania się morfologicznego tkanki dojrzałej w inną dojrzałą tkankę na przykład nabłonek wielowarstwowy walcowaty błony śluzowej oskrzeli może ulec przekształceniu w nabłonek wielowarstwowy płaski w zakażeniach wirusowych. Zdarzenie to wyjaśnia również powstawanie raka płasko nabłonkowego w błonie śluzowej oskrzeli. Innym odpowiednikiem jest przekształcenie tkanki łącznej w tkankę kostną (skostnienia pozaszkieletowe)
Definicja MUCHOMOR:
Co to jest pospolity rodzaj grzybów kapeluszowych, z których przewarzająca część zawiera trujące alkaloidy. Jednym z w najwyższym stopniu toksycznych jest Muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides), którego metaplazja.
Definicja MUKOLIPIDOZY:
Co to jest lizosomalne o charakterze dziedzicznym, gdzie wytwarzanie enzymów lizosomalnych jest poprawne, lecz upośledzony jest ich transport do wnętrza lizosomów. Dochodzi do spichrzania w tkankach li metaplazja.
Definicja MIOPLASTYKA:
Co to jest zaopatrywania mięśni w kikutach poamputacyjnych. Bazuje na łączeniu ze sobą przeciwstawnych (antagoni-stycznych) grup mięśniowych powyżej szczytem kikuta kostnego. Celem takiego postępowania jest metaplazja.
Definicja MATRYCYNA:
Co to jest białko będące kluczowym składnikiem zrębu jądra komórkowego. Włókienka tego białka tworzą siateczkę stabilizującą składniki jądra, między innymi włókienka chromatyny metaplazja.

Czym jest METAPLAZJA znaczenie w Słownik chemiczny M .

  • Dodano:
  • Autor: