Słownik migotanie co to znaczy.
Definicja MIGOTANIE. Co to jest mięśniowych albo ich grup. W takiej sytuacji znajdują się one w.

Czy przydatne?

Definicja MIGOTANIE

Co to znaczy Migotanie: całkowita desynchronizacja pobudzeń pojedynczych komórek mięśniowych albo ich grup. W takiej sytuacji znajdują się one w różnych fazach skurczu (desynchronizacja elektryczna) tak, iż wypadkowa ich skurczów skutkuje niewielkie powiększenie napięcia mechanicznego mięśnia, a brak koordynacji poszczególnych jednostek mięśniowych narządu uniemożliwia wykonanie efektywnej mechanicznie pracy. Przeważnie termin ten dotyczy czynności mięśnia sercowego. Wobec tego czynność hemodynamiczna (pompująca krew) przedsionków albo komór ustaje, a wystąpienie M. komór, jeżeli nie zostanie błyskawicznie przerwane jest powodem zgonu w konsekwencji zatrzymania krążenia. Leczenie jest farmakologiczne i elektroterapią (kardiowersja elektryczna). Migotanie przedsionków to szybka czynność mięśniówki przedsionków serca o częstości 340-600/min, co skutkuje pomniejszenie sprawności hemodynamicznej serca z dwóch powodów: zanika dopełnianie krwią komór tuż przed ich skurczem i zaburzony jest rytm skurczów komór, co także zaburza ich rozkurczowe wypełnianie krwią. Jest powodem ok. 70% zatorów tętniczych, bo w przedsionkach powstają skrzepliny. Stąd także konieczność stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi (antykoagulanty). Spowodowane jest przeważnie nadczynnością tarczycy i zwężeniu zastawki mitralnej. Rzadziej pojawia się w nadciśnieniu tętniczym, w zwyrodnieniu miażdżycowym serca i chorobie wieńcowej. Może mieć charakter napadowy albo przewlekły. M. napadowe pojawia się w ok. 10% przypadków świeżych zawałów serca. W M. przewlekłym i przy wolnej czynności komór serca chory może nie odczuwać jakichkolwiek choroby albo jedynie nierówne bicie serca. Napadowe M. przedsionków przebiega zazwyczaj z szybką czynnością komór serca, z niemiarowością uderzeń (nierówne odstępy). Rozpoznanie potwierdza wykonanie elektrokardiogramu. Jeśli powodem M. są istniejące uprzednio dolegliwości serca (na przykład zawał, zapalnie mięśnia serca) to wpływa ono znacząco na nasilenie niewydolności krążenia, z kolei pojawiające się w zdrowym sercu rokuje dobrze. Migotanie komór - to szybkie (400-600/min) i niemiarowe, pozbawione koordynacji skurcze mięśniówki komór serca. W tym stanie mięsień komór praktycznie nie przepompowuje krwi, co prowadzi do zatrzymania krążenia. Powodem jest przeważnie niedotlenienie (zawał, zwężenie zastawki aortalnej), toksyczne działanie leków (preparaty naparstnicy, rtęciowe środki moczopędne, środki znieczulające i in.) i zabiegi na sercu (cewnikowanie serca i tętnic wieńcowych, operacje serca). Zatrzymanie krążenia wywołuje śmierć w pierwszej kolejności na skutek niedokiwienia mózgu. W leczeniu niezbędny jest doraźnie masaż serca, a ostatecznie elektryczna defibrylacja. Dodatkowo stosuje się leki zmniejszające pobudliwość serca. Migotanie macicy - jest rozkojarzeniem czynności skurczowej macicy wywołane zaburzeniami polaryzacji błony komórkowej mięśnia (zaburzenia przepływu ładunków elektrycznych) i przez wzgląd na tym ich powiększoną pobudliwością. Dotyczy w szczególności pierwiastek. W poszczególnych częściach macicy powstają osobne ośrodki generujące czynność skurczową (rozruszniki), która obejmuje tylko niewielkie, sąsiadujące z nimi obszary (kurczą się z wyjątkiem siebie w sposób nieskoordynowany). Symptomami takiego zaburzenia są: powiększona bolesność odczuwana poprzez rodzącą w przerwach pomiędzy skurczowych i brak postępu porodu (nierozwieranie się albo bardzo powolne rozwieranie się ujścia szyjki macicy). Leczenie farmakologiczne zazwyczaj minimalizuje pobudliwość, w drugiej fazie niezbędne są leki pobudzające poprawne skurcze
Definicja MECHANORECEPTORY:
Co to jest reagujące na zmiany energii mechanicznej: dotyk, ucisk, ciśnienie, ciążenie, rozciąganie (dilatore-ceptory) i zmiana położenia (ruch). Do ekipy tej należą: receptory dotyku (ciałka Paciniego, ciałka migotanie.
Definicja MYŚLENIE:
Co to jest zmierzająca do poznania cech obiektów i związków zachodzących pomiędzy nimi, odbywająca się przez operowanie pojęciami. To jest szeroki zakres czynności umysłowych, od skomplikowanego procesu migotanie.
Definicja MIKCJA:
Co to jest uwarunkowaniach poprawnych podlegający kontroli woli. W konsekwencji pobudzeń z rozciągniętego pęcherza moczowego (odczucie parcia na mocz) dochodzi do skurczu mięśniówki pęcherza (mięsień wypieracz migotanie.
Definicja MIOKLONIE:
Co to jest szybkie skurcze pojedynczych mięśni albo grup mięśniowych (przypominają porażenie prądem). Mogą występować u zdrowych ludzi w chwili zasypiania - M. przysenne (zwyczajna czkawka jest również rodzajem migotanie.

Czym jest MIGOTANIE znaczenie w Słownik chemiczny M .

  • Dodano:
  • Autor: