Słownik monar co to znaczy.
Definicja MONAR. Co to jest 2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach.

Czy przydatne?

Definicja MONAR

Co to znaczy MONAR: stowarzyszenie, założone poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach późniejszych także bezdomności i innych zaburzeń przystosowań socjalnych. Od 1981 roku prowadzi szereg działań profilaktycznych na terenie całego państwie, których celem jest propagowanie życia bez narkotyków, promocja zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego. Użytkowane sposoby oparte są na uniwersalnych wartościach, takich jak: dobroć, uczciwość, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych. Środowiskowa robota profilaktyczna wykonywana jest przez Kluby Czystych Serc (od 1995 roku), Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej, Świetlice Socjoterapeutyczne, programy edukacyjne, alternatywne i programy Alternative Dance. Stowarzyszenie oferuje osobom z problemem narkotykowym pomoc specjalistyczną w dziedzinie konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej i detoksykację, pomoc ambulatoryjną i stacjonarną terapię i rehabilitację dla osób uzależnionych. Z pomocy specjalistycznej mogą także skorzystać rodziny i bliscy osób uzależnionych. M. prowadzi 28 poradni profilaktyki i terapii uzależnień i 30 stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych, w tym 5 specjalizujących się w pracy z młodzieżą. Poradnie udzielają rocznie powyżej 95 tys. porad. W stacjonarnych ośrodkach prowadzonych sposobem społeczności terapeutycznej korzysta rocznie ok. 2000 osób. Od 1993 r. M. prowadzi zorganizowaną pomoc dla osób bezdomnych, samotnych, chorych terminalnie, opuszczających zakłady karne, żyjących z różnych powodów na marginesie życia (wykluczonych społecznie). Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot, to sieć 70 placówek - noclegowni, domów stacjonarnej pomocy i jadłodajni. W ramach pomocy ludziom wykluczonym społecznie M. prowadzi programy terapii alkoholowej, pomocy postpenitencjarnej, izbę chorych i pogotowie dla ludzi bezdomnych, programy pomocy hospicyjnej i centralny pkt. pomocy psychologiczno-prawnej. Z pomocy Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot korzysta bezpośrednio rocznie powyżej 20 tys. osób. We współpracy z Centralnym Zarządem Służb Więziennych M. prowadzi programy w placówkach penitencjarnych i oferuje pomoc terapeutyczną osobom opuszczającym zakłady karne. Dla osób nie poddających się leczeniu M. prowadzi programy niskoprogowe dla osób aktywnie używających narkotyki, zorientowane na poprawę ich sytuacji zdrowotnej i społecznej i programy redukcji szkód spowodowanych używaniem narkotyków, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa HIV, innych chorób zakaźnych i kryminalizacji. 13 Poradni i Punktów Konsultacyjnych M. w całej Polsce prowadzi programy redukcji szkód oferując w pierwszej kolejności poradnictwo prozdrowotne, edukację i informację (często wydawany jest biuletyn edukacyjno-informacyjny Monar na bajzlu) i wymianę igieł i strzykawek. Programy te obejmują opieką ok. 4000 osób rocznie.
Patrz także, zioła MONAR:Dziurawiec ZwyczajnyEleuterokok KolczastyOwies Zwykły
Definicja MORFOLOGIA:
Co to jest dyscyplina nauk przyrodniczych zajmująca się ukształtowaniem i strukturą organizmów roślinnych i zwierzęcych. Obiektem badań są zarówno formy dojrzałe jak i poszczególne fazy rozwoju osobniczego monar co znaczy.
Definicja MELITYNA:
Co to jest alergen otrzymywany z bakterii wywołujących brucelozę. Użytkowany w badaniu odczynu skórno-alergicznego u ludzi podejrzanych o tę chorobę monar krzyżówka.
Definicja MANNITOL:
Co to jest węglowodanowy, użytkowany we wlewie dożylnym w celu pomniejszenia ciśnienia śródczaszkowego, a przy okazji posiada działanie moczopędne. Ma właściwości znacznego obniżania ciśnienia śródczaszkowego monar co to jest.
Definicja MAŁOWODZIE:
Co to jest objętości wód płodowych. Wywołana bywa zmniejszonym ich wytwarzaniem albo przedwczesnego odejścia wód płodowych. Pomniejszone wytwarzanie jest spowodowane nieprawidłowym postępem łożyska. Zaburzenia monar słownik.

Czym jest MONAR znaczenie w Słownik chemiczny M .

  • Dodano:
  • Autor: