Słownik monar co to znaczy.
Definicja MONAR. Co to jest 2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach.

Czy przydatne?

Definicja MONAR

Co to znaczy Monar: stowarzyszenie, założone poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach późniejszych także bezdomności i innych zaburzeń przystosowań socjalnych. Od 1981 roku prowadzi szereg działań profilaktycznych na terenie całego państwie, których celem jest propagowanie życia bez narkotyków, promocja zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego. Użytkowane sposoby oparte są na uniwersalnych wartościach, takich jak: dobroć, uczciwość, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych. Środowiskowa robota profilaktyczna wykonywana jest przez Kluby Czystych Serc (od 1995 roku), Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej, Świetlice Socjoterapeutyczne, programy edukacyjne, alternatywne i programy Alternative Dance. Stowarzyszenie oferuje osobom z problemem narkotykowym pomoc specjalistyczną w dziedzinie konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej i detoksykację, pomoc ambulatoryjną i stacjonarną terapię i rehabilitację dla osób uzależnionych. Z pomocy specjalistycznej mogą także skorzystać rodziny i bliscy osób uzależnionych. M. prowadzi 28 poradni profilaktyki i terapii uzależnień i 30 stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych, w tym 5 specjalizujących się w pracy z młodzieżą. Poradnie udzielają rocznie powyżej 95 tys. porad. W stacjonarnych ośrodkach prowadzonych sposobem społeczności terapeutycznej korzysta rocznie ok. 2000 osób. Od 1993 r. M. prowadzi zorganizowaną pomoc dla osób bezdomnych, samotnych, chorych terminalnie, opuszczających zakłady karne, żyjących z różnych powodów na marginesie życia (wykluczonych społecznie). Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot, to sieć 70 placówek - noclegowni, domów stacjonarnej pomocy i jadłodajni. W ramach pomocy ludziom wykluczonym społecznie M. prowadzi programy terapii alkoholowej, pomocy postpenitencjarnej, izbę chorych i pogotowie dla ludzi bezdomnych, programy pomocy hospicyjnej i centralny pkt. pomocy psychologiczno-prawnej. Z pomocy Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot korzysta bezpośrednio rocznie powyżej 20 tys. osób. We współpracy z Centralnym Zarządem Służb Więziennych M. prowadzi programy w placówkach penitencjarnych i oferuje pomoc terapeutyczną osobom opuszczającym zakłady karne. Dla osób nie poddających się leczeniu M. prowadzi programy niskoprogowe dla osób aktywnie używających narkotyki, zorientowane na poprawę ich sytuacji zdrowotnej i społecznej i programy redukcji szkód spowodowanych używaniem narkotyków, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa HIV, innych chorób zakaźnych i kryminalizacji. 13 Poradni i Punktów Konsultacyjnych M. w całej Polsce prowadzi programy redukcji szkód oferując w pierwszej kolejności poradnictwo prozdrowotne, edukację i informację (często wydawany jest biuletyn edukacyjno-informacyjny Monar na bajzlu) i wymianę igieł i strzykawek. Programy te obejmują opieką ok. 4000 osób rocznie.
Patrz także, zioła MONAR:Dziurawiec ZwyczajnyEleuterokok KolczastyOwies Zwykły
Definicja MIELOGRAFIA:
Co to jest badanie rdzenia kręgowego po podaniu środka cieniującego do przestrzeni podpajęczej. Środek wprowadza się drogą nakłucia lędźwiowego, a celem badania jest uwidocznienie wszelkich nieprawidłowości monar.
Definicja MELANINA:
Co to jest włosów i tęczówki, produkowany w komórkach barwnikowych i w dalszym ciągu przenoszony do komórek warstwy pod-stawnej skór)' (melanocyty), co daje ochronę przed promieniowaniem UV. W łańcuchu syntezy monar.
Definicja MLECZAN:
Co to jest trójwęglowy kwas karboksylowy powstający jako końcowy wytwór glikolizy beztlenowej. Powstaje w mięśniach szkieletowych w trakcie intensywnej pracy przy niedostatecznej podaży tlenu. Gromadzenie się monar.
Definicja MENINGOKOKI:
Co to jest opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis). Rodzaj bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej otoczce. Są regularnie komensalem w jamie nosowo monar.

Czym jest MONAR znaczenie w Słownik chemiczny M .

  • Dodano:
  • Autor: