Słownik mononukleoza co to znaczy.
Definicja MONONUKLEOZA. Co to jest EBV), charakteryzująca się gorączką, zapaleniem gardła i.

Czy przydatne?

Definicja MONONUKLEOZA

Co to znaczy Mononukleoza: dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirusa EpsteinaBarr (EBV), charakteryzująca się gorączką, zapaleniem gardła i powiększeniem węzłów chłonnych, z towarzyszącym wzrostem ilości limfocytów we krwi. EBV jest powszechny, bytuje w nosogardzieli naczelnych. Wirus atakuje raczej limfocyty B stymulując je do odpowiedzi immunologicznej. Początkowe zakażenie może nastąpić w każdym wieku, ok. 50% dzieci przechodzi je przed ukończeniem 5 roku życia. Po zakażeniu wirus przebywa w ustroju poprzez całe jego życie i jest okresowo uwalniany z nosogardzieli. Ostre symptomy zakażenia to: zmęczenie, gorączka (raczej wieczorem - do 40°C), zapalenie gardła, zwiększenie obwodowych węzłów chłonnych (przeważnie szyjnych). W około 50% przypadków stwierdza się zwiększenie śledziony. Powikłania dolegliwości występują rzadko, lecz mogą mieć katastrofalne następstwa. Ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić: zapalenie mózgu, padaczka, zespół Guillaina-Barreg, neuropatia obwodowa i psychozy, ze strony układu krążenia: pęknięcie śledziony, niedokrwistość hemolityczna i małopłytkowość. Może dochodzić również do niewydolności wątroby. Różnicowanie z zakażeniami bakteryjnymi dzieje się opierając się na badań laboratoryjnych. Infekcja jest zwykle samoograniczająca się, lecz czas jej trwania jest zmienny. Etap ostra trwa ok.
2 tygodni, jednak symptomy zmęczenia ustępują dopiero po kilku kolejnych tygodniach. Leczenie jest ogólnie wzmacniające z dodatkiem środków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych
Definicja METACERKARIA:
Co to jest rozwoju przywr rozwijające się z cerkarii. To jest postać ze strukturami typowymi dla osobnika dorosłego, jednak bez wyrostka ogonowego i gonad. Metacerkaria, które występują wyłącznie w środowisku mononukleoza.
Definicja MAMMOTOM:
Co to jest diagnostyczny pozwalający na lekarzowi rozpoznanie i lokalizację zmian potencjalnie nowotworowych w gruczole piersiowym. Obrazowanie zmiany realizowane jest przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych mononukleoza.
Definicja METIONINA:
Co to jest aminokwas egzogenny, składnik białek zwierzęcych i roślinnych. Spełnia istotną rolę w procesach metabolicznych (metyzacja mononukleoza.
Definicja MANOMETR:
Co to jest ciśnieniomierz, przyrząd do pomiarów ciśnienia gazów i cieczy mononukleoza.

Czym jest MONONUKLEOZA znaczenie w Słownik chemiczny M .

  • Dodano:
  • Autor: