Słownik najądrze co to znaczy.
Definicja NAJĄDRZE. Co to jest To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie.

Czy przydatne?

Definicja NAJĄDRZE

Co to znaczy Najądrze: parzysty narząd położony na tylno-górnej powierzchni jądra. To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie nasienia. Wymiary najądrza: długość (około 50mm), szerokość (około 12mm), grubość (około 5 mm). W najądrzu odznacza się: głowę, trzon i ogon. Głowa najądrza jest górną i najgrubszą częścią narządu. Zbudowana jest z przewodów odprowadzających nasienie z cewek sieci jądra. Głowa najądrza płynnie przechodzi w trzon najądrza, a ten dalej w ogon najądrza. Ogon najądrza ostrym końcem przechodzi w nasieniowód. Czynność najądrza bazuje nie tylko na magazynowaniu plemników, ono jest także narządem wydzielniczym. W trakcie przebywania plemników w przewodzie najądrza osiągają one własną pełną dojrzałość. Trzeci następny wytrysk w okresie 12 godz. nie zawiera plemników. Ponowne wypełnienie najądrza trwa ok. 2dni
Definicja NEUROMEDIATORY:
Co to jest przekaźniki nerwowe; to są substancje o różnym charakterze chemicznym (aminokwasy, peptydy, aminy biogenne). Przeważnie spotykane neuroprzekaźniki to: acetylocholina (układ ruchowy, parasympatyczny najądrze.
Definicja NEUROPRAKSJA:
Co to jest zablokowanie funkcji nerwu z zachowaniem jego ciągłości. Dolegliwość jest następstwem ucisku i prowadzi do postępującej demielinizacji nerwu. Uciskowi nerwu sprzyja jego przechodzenie poprzez wąskie najądrze.
Definicja NEOBEHAWIORYZM:
Co to jest kierunek w psychologii zakładający, iż zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan emocjonalny, czy motywy działania najądrze.
Definicja NISKOROSŁOŚĆ:
Co to jest ciała; rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na przykład zespół Downa, zespół Turnera), związanych z najądrze.

Czym jest NAJĄDRZE znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: