Słownik nerwiak co to znaczy.
Definicja NERWIAK. Co to jest nerwowych, kierujący do występowania napadów neuralgii. Nerwiak.

Czy przydatne?

Definicja NERWIAK

Co to znaczy Nerwiak: nowotwór delikatny rozwijający się z komórek i włókien nerwowych, kierujący do występowania napadów neuralgii. Nerwiak Mortona - metatarsalgia Mortona, dolegliwość Mortona; nerwiak trzeciego nerwu pomiędzy palcowego podeszwy (między 3 i 4 palcem stopy). Występuje przeważnie między 40 a 60 r. ż., częściej u kobiet, zazwyczaj jednostronnie. Rozpoznanie określa się opierając się na wywiadu i badania, ucisk pomiędzy III a IV kością śródstopia wyzwala ból. Występuje on nagle i promieniuje do poduszki stopy i palców. Może być spowodowany zanikiem podściółki tłuszczowej stopy, mikrourazami, niewłaściwym obuwiem. Na stopie pojawia się delikatne zgrubienie, ból, pieczenie, dyskomfort w poduszce stopy. Stosunkowo upływu dolegliwości symptomy nasilają się, z koniecznością zdejmowania obuwia, które przynosi ulgę. Leczenie jest operacyjne i bazuje na wycięciu nerwiaka. Nerwiak słuchowy - jest guzem powstającym z osłonek Schwanna nerwu przedsionkowego (VIII). W razie osiągania sporych rozmiarów guz wydostaje się poprzez wewnętrzny otwór słuchów}' i może uciskać móżdżek i pień mózgu z następowym uszkodzeniem nerwu trójdzielnego i twarzowego. Pierwszymi symptomami są strata słuchu i szumy uszne. Towarzyszyć im mogą przejściowe zawroty głowy i trudności w utrzymaniu równowagi. Inicjalna diagnostyka opiera się na ocenie audiologicznej i badaniu rezonansu magnetycznego. Nerwiak płodowy nowotwór rozwijający się z cewy
nerwowej z różnych odcinków pnia współczulnego albo w rdzeniu nadnerczy, szyi, miednicy. Zazwyczaj rozwija się u dzieci poniżej 1-ego roku życia; jest uwarunkowany genetycznie. Rozróżnia się postać delikatną nerwiaka płodowego i złośliwą (neuroblastoma). Rokowanie zależy od budowy histopatologicznej i dojrzałości komórek nowotworu. Pośród objawów dominują guzy w jamie brzusznej, spadek wagi, niedokrwistość, opóźnienie rozwoju dziecka, bóle kości, biegunka. Nerwiak zarodkowy - należy do nowotworów pochodzenia neuroblastycznego. Zbudowany jest z drobnych komórek. Rośnie w formie gniazd rozdzielonych tkanką łączną. Wykazuje cechy martwicy. Nerwiak osłonkowy to są pojedyncze guzy otorebkowane otaczające pień nerwowy. Zbudowane są z dwóch typów komórek, różniących się zawartością mukopolisacharydów
Definicja NIEDROŻNOŚĆ:
Co to jest wrodzona polegająca na niewytworzeniu się naturalnego otworu ciała (przewodów tkankowych) i zamknięcie światła narządów powodujące zahamowanie przesuwania się w nich zawartości. Dotyczy: przewodu nerwiak.
Definicja NUKLEOTYDY:
Co to jest budulec kwasów nukleinowych składający się z zasady nukleinowej (purynowej albo pirymidynowej), pentozy i kwasu fosforowego. Zależnie od komponenty cukrowej rozróżnia się: rybonukleotydy (składnik nerwiak.
Definicja NALEWKA:
Co to jest preparat otrzymywany przez wytrawianie suszonego surowca roślinnego przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika. Przeważnie do celu tego stosowany jest 70% roztwór alkoholu etylowego. Patrz także nerwiak.
Definicja NAWYK:
Co to jest realizowany, bez udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie nie wszystkich wyrazów, pewne czynności umysłowe (na przykład powtarzanie tabliczki mnożenia) albo nerwiak.

Czym jest NERWIAK znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: