neuron co to znaczy
Definicja NEURON. Co to jest perykańonu) - otaczającego jądro komórkowe i z dwóch wypustek.

Czy przydatne?

Definicja NEURON

Co to znaczy Neuron: komórka nerwowa składająca się z ciała komórkowego (perykańonu) - otaczającego jądro komórkowe i z dwóch wypustek (dendrytów i neurytu a więc aksonu). Neuryt (akson) jest pojedynczą wypustką komórki nerwowej rozwidlającą się w końcowym odcinku w formie litery T. Akson przewodzi bodźce odśrodkowe. Bogato rozgałęziony końcowy odcinek aksonu, którego poszczególne przedmioty łączą się z elementami innych neuronów przez synapsy to drzewko końcowe nerwowe. Dendryty- liczniejsze i krótsze, rozgałęzione wypustki komórkowe, których rolą jest przewodzenie impulsów nerwowych z obwodu do ciał komórki. Dzięki dużej ich liczbie powiększa się znacząco pole powierzchni dostępnej do wytwarzania połączeń z aksonami innych komórek nerwowych. Rozróżnia się neurony wielobiegunowe - posiadają neuryt i sporo dendrytów, są przeważnie spotykanym typem komórki nerwowej. Neurony dwubiegunowe posiadają pojedynczy dendryt i neuryt, występują na przykład w siatkówce. Neurony pseudojednoblegunowe posiadają jedną wypustkę tworzącą dendryt i neuryt, występują w zwojach międzykręgowych. Neuron spełnia dwie fundamentalne funkcje; przewodzenia impulsu nerwowego wzdłuż aksonu i przenoszenia go na komórki efektorowe (na przykład komórki mięśni szkieletowych, serca). Neurony ruchowe (motoneurony) to komórki nerwowe, których wypustki unerwiają mięśnie poprzecznie prążkowane. Znajdują się w rogach przed nich rdzenia kręgowego. Pośród nich znajdują się także motoneurony unerwiające wrzecionka nerwowo-mięśniowe, będące receptorami wrażliwymi na rozciąganie mięśnia (ich pobudzenie nie skutkuje skurczu mięśnia, ale jedynie wymienia pobudliwość wrzecionek)

Czym jest NEURON znaczenie w Słownik chemiczny N .