Słownik neuroradiology co to znaczy.
Definicja NEURORADIOLOGY. Co to jest właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą.

Czy przydatne?

Definicja NEURORADIOLOGY

Co to znaczy NEURORADIOLOGY: sposoby obrazowania struktur układu nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania neurologicznego. Zdjęcia rentgenowskie - umożliwiają ocenę struktury kostnej czaszki i kręgosłupa. Można je uzupełnić zdjęciami celowanymi. Dostarczają one informacji w razie mechanizmów rozrostowych (ogniska osteolizy), poszerzenia siodła tureckiego (guz przysadki), pojawienia się zwapnień (oponiak, pasożyt}'). Tomografia komputerowa (z angielskiego: computed tomography - CJ, KT) głowy - umożliwia ocenę struktur mózgowia, przestrzeni płynowych i tkanki kostnej czaszki. Podanie środka kontrastowego powiększa czułość badania. Rejestruje się obszary o różnej gęstości tkanki nerwowej, co pozwala na dokładną ocenę lokalizacji i rozległości procesu patologicznego. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI - z angielskiego: magnetic resonance imaging) - stanowi cenne uzupełnienie KT. Z racji na sporą rozdzielczość uzyskiwaną w czasie badania można ujawnić szczegóły anatomiczne, niewidoczne w badaniu KT. MRI pozwala na różnicowanie w mózgu skupisk istoty szarej (kora, zwoje podstawy) i istoty białej. Ma to specjalne znaczenie w diagnostyce uszkodzeń móżdżku, okolic przysadki mózgowej, pnia mózgu. Pozwala na ocenę wielkości guza i obszaru towarzyszącego mu obrzęku tkanki mózgowej. Angiografia - bazuje na uwidocznieniu naczyń mózgowych poprzez podanie do nich środka kontrastowego. Dlatego badaniu oceniamy naczynia tętnicze, włośniczkowe i przepływ żylny. Mielografia - badanie kontrastowe pozwalające na ocenę kanału kręgowego i zawartych w nim struktur. Ultrasonografia dopplerowska (USG) naczyń mózgowych - pozwala na wielokrotną i nieinwazyjną ocenę naczyń mózgowych i pozamózgowych (tętnic szyjnych i kręgowych). Pozytronowa emisyjna tomografia (PET - z angielskiego: positron emission tomography) - umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach mózgowych i metabolizmu tkanki mózgowej przy zastosowaniu izotopów emitujących pozytrony. Rezultat badania obrazowany jest podobną techniką jak w tomografii komputerowej. Badania te mogą być realizowane w ośrodkach posiadających cyklotron do wytwarzania izotopów o krótkim czasie trwania. Badanie izotopowe - tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT z angielskiego: single photon emission computed tomography) - umożliwia ocenę przepływu mózgowego dzięki dożylnie wprowadzonych znaczników izotopowych (1231 albo 99 mT) emitujących promienie gamma. Neuroradiologia interwencyjna - zabiegowa neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, umożliwia w wybranych sytuacjach leczenie tętniaków dzięki mikrocewników i innych materiałów (sprężynek, baloników, klejów tkankowych) doprowadzających do okluzji naczyń
Definicja NASIADÓWKA:
Co to jest leczniczego w ramach fizykoterapii opierający na kąpielach leczniczych, w różnej temp., w wodzie albo w wodzie z dodatkami ziół albo środków odkażających. Nasiadówki użytkowane są szeroko w chorobach neuroradiology co znaczy.
Definicja NOSACIZNA:
Co to jest odzwierzęca spowodowana poprzez pałeczkę Pseudomonas mallei; źródłem zakażenia jest chore zwierzę, zarazek wnika poprzez uszkodzoną skórę albo błony śluzowe. Dolegliwość może przebiegać w sposób neuroradiology krzyżówka.
Definicja NIEDOCZULICA:
Co to jest osłabienie czucia powierzchownego w następstwie uszkodzenia nerwów obwodowych albo ośrodkowego układu nerwowego neuroradiology co to jest.
Definicja NYSTATYNA:
Co to jest wyodrębniony z hodowli promieniowców Streptomyces noursei; działa grzybostatycznie raczej na drożdżaki (Candida albicans). Użytkowany tylko na skórę i błony śluzowe j. ustnej, przewodu pokarmowego neuroradiology słownik.

Czym jest NEURORADIOLOGY znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: