Słownik neuroradiology co to znaczy.
Definicja NEURORADIOLOGY. Co to jest właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą.

Czy przydatne?

Definicja NEURORADIOLOGY

Co to znaczy Neuroradiology: sposoby obrazowania struktur układu nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania neurologicznego. Zdjęcia rentgenowskie - umożliwiają ocenę struktury kostnej czaszki i kręgosłupa. Można je uzupełnić zdjęciami celowanymi. Dostarczają one informacji w razie mechanizmów rozrostowych (ogniska osteolizy), poszerzenia siodła tureckiego (guz przysadki), pojawienia się zwapnień (oponiak, pasożyt}'). Tomografia komputerowa (z angielskiego: computed tomography - CJ, KT) głowy - umożliwia ocenę struktur mózgowia, przestrzeni płynowych i tkanki kostnej czaszki. Podanie środka kontrastowego powiększa czułość badania. Rejestruje się obszary o różnej gęstości tkanki nerwowej, co pozwala na dokładną ocenę lokalizacji i rozległości procesu patologicznego. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI - z angielskiego: magnetic resonance imaging) - stanowi cenne uzupełnienie KT. Z racji na sporą rozdzielczość uzyskiwaną w czasie badania można ujawnić szczegóły anatomiczne, niewidoczne w badaniu KT. MRI pozwala na różnicowanie w mózgu skupisk istoty szarej (kora, zwoje podstawy) i istoty białej. Ma to specjalne znaczenie w diagnostyce uszkodzeń móżdżku, okolic przysadki mózgowej, pnia mózgu. Pozwala na ocenę wielkości guza i obszaru towarzyszącego mu obrzęku tkanki mózgowej. Angiografia - bazuje na uwidocznieniu naczyń mózgowych poprzez podanie do nich środka kontrastowego. Dlatego badaniu oceniamy naczynia tętnicze, włośniczkowe i przepływ żylny. Mielografia - badanie kontrastowe pozwalające na ocenę kanału kręgowego i zawartych w nim struktur. Ultrasonografia dopplerowska (USG) naczyń mózgowych - pozwala na wielokrotną i nieinwazyjną ocenę naczyń mózgowych i pozamózgowych (tętnic szyjnych i kręgowych). Pozytronowa emisyjna tomografia (PET - z angielskiego: positron emission tomography) - umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach mózgowych i metabolizmu tkanki mózgowej przy zastosowaniu izotopów emitujących pozytrony. Rezultat badania obrazowany jest podobną techniką jak w tomografii komputerowej. Badania te mogą być realizowane w ośrodkach posiadających cyklotron do wytwarzania izotopów o krótkim czasie trwania. Badanie izotopowe - tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT z angielskiego: single photon emission computed tomography) - umożliwia ocenę przepływu mózgowego dzięki dożylnie wprowadzonych znaczników izotopowych (1231 albo 99 mT) emitujących promienie gamma. Neuroradiologia interwencyjna - zabiegowa neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, umożliwia w wybranych sytuacjach leczenie tętniaków dzięki mikrocewników i innych materiałów (sprężynek, baloników, klejów tkankowych) doprowadzających do okluzji naczyń
Definicja NADNERCZAK:
Co to jest jasnokomórkowy nerki, rak nerkowokomórowy. Rak ten występuje 2 razy częściej u mężczyzn, przeważnie po 60r.ż. Klasyczna triada objawów to: ból, krwiomocz i wyczuwalny guz. Stwierdza się także typowe neuroradiology.
Definicja NARKOMANIA:
Co to jest uzależnienie od narkotyków (środków odurzających do których zalicza się między innymi: opioidy, barbiturany, haszysz, marihuanę, amfetaminę, kokainę, LSD). Narkomania wywołuje zarówno uzależnienie neuroradiology.
Definicja NIKOTYNIZM:
Co to jest nikotyny przeważnie wywołane paleniem tytoniu. Nikotyna (C10H14N2) jest kluczowym alkaloidem znajdującym się w liściach tytoniu. Zbudowana jest z pierścienia pirydynowego i metylopi-rydynowego, w neuroradiology.
Definicja NIEDOKRWIENIE:
Co to jest zaburzenie w krążeniu charakteryzujące się zmniejszonym niż w uwarunkowaniach fizjologicznych wypełnieniem naczyń krwią. Powodem niedokrwienia może być skurcz naczyń doprowadzających krew do narządu neuroradiology.

Czym jest NEURORADIOLOGY znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: