Słownik neuroradiology co to znaczy.
Definicja NEURORADIOLOGY. Co to jest właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą.

Czy przydatne?

Definicja NEURORADIOLOGY

Co to znaczy Neuroradiology: sposoby obrazowania struktur układu nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania neurologicznego. Zdjęcia rentgenowskie - umożliwiają ocenę struktury kostnej czaszki i kręgosłupa. Można je uzupełnić zdjęciami celowanymi. Dostarczają one informacji w razie mechanizmów rozrostowych (ogniska osteolizy), poszerzenia siodła tureckiego (guz przysadki), pojawienia się zwapnień (oponiak, pasożyt}'). Tomografia komputerowa (z angielskiego: computed tomography - CJ, KT) głowy - umożliwia ocenę struktur mózgowia, przestrzeni płynowych i tkanki kostnej czaszki. Podanie środka kontrastowego powiększa czułość badania. Rejestruje się obszary o różnej gęstości tkanki nerwowej, co pozwala na dokładną ocenę lokalizacji i rozległości procesu patologicznego. Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI - z angielskiego: magnetic resonance imaging) - stanowi cenne uzupełnienie KT. Z racji na sporą rozdzielczość uzyskiwaną w czasie badania można ujawnić szczegóły anatomiczne, niewidoczne w badaniu KT. MRI pozwala na różnicowanie w mózgu skupisk istoty szarej (kora, zwoje podstawy) i istoty białej. Ma to specjalne znaczenie w diagnostyce uszkodzeń móżdżku, okolic przysadki mózgowej, pnia mózgu. Pozwala na ocenę wielkości guza i obszaru towarzyszącego mu obrzęku tkanki mózgowej. Angiografia - bazuje na uwidocznieniu naczyń mózgowych poprzez podanie do nich środka kontrastowego. Dlatego badaniu oceniamy naczynia tętnicze, włośniczkowe i przepływ żylny. Mielografia - badanie kontrastowe pozwalające na ocenę kanału kręgowego i zawartych w nim struktur. Ultrasonografia dopplerowska (USG) naczyń mózgowych - pozwala na wielokrotną i nieinwazyjną ocenę naczyń mózgowych i pozamózgowych (tętnic szyjnych i kręgowych). Pozytronowa emisyjna tomografia (PET - z angielskiego: positron emission tomography) - umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach mózgowych i metabolizmu tkanki mózgowej przy zastosowaniu izotopów emitujących pozytrony. Rezultat badania obrazowany jest podobną techniką jak w tomografii komputerowej. Badania te mogą być realizowane w ośrodkach posiadających cyklotron do wytwarzania izotopów o krótkim czasie trwania. Badanie izotopowe - tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT z angielskiego: single photon emission computed tomography) - umożliwia ocenę przepływu mózgowego dzięki dożylnie wprowadzonych znaczników izotopowych (1231 albo 99 mT) emitujących promienie gamma. Neuroradiologia interwencyjna - zabiegowa neurochirurgia wewnątrznaczyniowa, umożliwia w wybranych sytuacjach leczenie tętniaków dzięki mikrocewników i innych materiałów (sprężynek, baloników, klejów tkankowych) doprowadzających do okluzji naczyń
Definicja NOCYCEPTORY:
Co to jest bólu występujące w skórze, okostnej, opłucnej, otrzewnej, tętnicach i mięśniach. Bóle nocyceptywne mogą występować jako bóle somatyczne albo bóle trzewne. Ból somatyczny to jest stały, łatwy do neuroradiology.
Definicja NIEDOSŁUCH:
Co to jest będące rezultatem zaburzeń przewodzenia albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem uszkodzenia ośrodkowych połączeń drogi słuchowej, zmian zapalnych, mechanizmów naczyniowych albo neuroradiology.
Definicja Nadciśnienie (Nadciśnienie Tętnicze):
Co to jest stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach okazało się, iż wszystko jest w normie. Ustąpiły także neuroradiology.
Definicja NEURALGIA:
Co to jest obwodowym układem nerwowym o charakterze napadowym, biegnący wzdłuż danego korzenia albo nerwu. Odczuwany jako palenie, pieczenie, rwanie, przechodzenie prądu. Określany jako rwa (na przykład barkowa neuroradiology.

Czym jest NEURORADIOLOGY znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: