Słownik niedokrwienie co to znaczy.
Definicja NIEDOKRWIENIE. Co to jest zmniejszonym niż w uwarunkowaniach fizjologicznych wypełnieniem.

Czy przydatne?

Definicja NIEDOKRWIENIE

Co to znaczy Niedokrwienie: miejscowe zaburzenie w krążeniu charakteryzujące się zmniejszonym niż w uwarunkowaniach fizjologicznych wypełnieniem naczyń krwią. Powodem niedokrwienia może być skurcz naczyń doprowadzających krew do narządu spowodowany pobudzeniem nerwów odpowiedzialnych za skurcz naczyń albo porażeniem nerwów rozszerzających naczynia. Innym mechanizmem niedokrwienia jest mechaniczne zamknięcie naczynia doprowadzającego (poprzez materiał zatorowy, skrzeplinę lub miażdżycowo zmienioną ścianę naczynia) albo ucisk na naczynie od zewnątrz (poprzez guzy nowotworowe, gromadzący się płyn). Czynność niedokrwione-go narządu jest upośledzona, jego temp. jest obniżona, ma pomniejszoną objętość i bladą barwę
Definicja NIEDOWIDZENIE:
Co to jest obniżenie ostrości wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze występowanie objawów u dzieci, których jedno z rodziców wykazuje niedokrwienie.
Definicja NADNERCZAK:
Co to jest jasnokomórkowy nerki, rak nerkowokomórowy. Rak ten występuje 2 razy częściej u mężczyzn, przeważnie po 60r.ż. Klasyczna triada objawów to: ból, krwiomocz i wyczuwalny guz. Stwierdza się także typowe niedokrwienie.
Definicja NAWYK:
Co to jest realizowany, bez udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie nie wszystkich wyrazów, pewne czynności umysłowe (na przykład powtarzanie tabliczki mnożenia) albo niedokrwienie.
Definicja NAPAD:
Co to jest przemijające, krótkotrwałe zaburzenie funkcji życiowych. Może wystąpić w śpiączce cukrzycowej, mózgowej, przełomie tarczycowym, napadowym migotaniu przedsionków, jako napad padaczkowy. Patrz także niedokrwienie.

Czym jest NIEDOKRWIENIE znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: