Słownik niedosłuch co to znaczy.
Definicja NIEDOSŁUCH. Co to jest albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem.

Czy przydatne?

Definicja NIEDOSŁUCH

Co to znaczy Niedosłuch: upośledzenie słuchu będące rezultatem zaburzeń przewodzenia albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem uszkodzenia ośrodkowych połączeń drogi słuchowej, zmian zapalnych, mechanizmów naczyniowych albo rozrostowych w korze słuchowej. Regularnie towarzyszy mu szum w uszach. Do zaburzeń w odbiorze dźwięków może do-chodzić w razie zalegania woskowiny w przewodzie słuchowym zewnętrznym, w nieżycie trąbki słuchowej, otosklerozie albo w rezultacie urazu akustycznego. Zmiany naczyniowe mogą rozwijać się w formie tętniaka tętnic ucha wewnętrznego albo mózgu, również w formie zwężenia naczyń ucha. Starcze przytępienie słuchu to etapowo postępujący spadek umiejętności słyszenia związany z procesem starzenia. Zmiany w uszach zazwyczaj są obustronne, mają nawracający charakter, szczególnie dotyczą dźwięków o wysokiej częstotliwości. Niedosłuch u dzieci - do straty słuchu może dojść w każdym wieku dziecka, najczęstszą powodem jest nabyta strata przewodnictwa słuchowego w następstwie zmian zapalnych ucha środkowego. Może prowadzić do trwałego ubytku słuchu. Występuje regularnie u dzieci z zaburzeniami rozwoju twarzoczaszki (rozszczepem podniebienia, niedoborami immunologicznymi, zniekształceniem kanału słuchowego). Następstwem przewlekającego się stanu zapalnego może być delikatny guz ucha środkowego (cholesteatoma). Postęp guza prowadzi do zniszczenia kosteczek słuchowych. Wrodzone uszkodzenie neuronów czuciowych występuje w razie prenatalnego uszkodzenia komórki słuchowej i komórki zwoju spiralnego. Wrodzone zmiany mogą być wywołane zniekształceniem struktur kostnych ucha wewnętrznego, genetycznie uwarunkowanym obumarciem neuronów czuciowych. Wpływ egzogenny mają: niedotlenienie okołoporodowe, różyczka, toksoplazmoza, zakażenie cytomegalowirusem, niezgodność układu Rh, leki ototoksyczne podawane matce. Rozpoznanie dolegliwości jest trudne i wymaga wykonania u wszystkich niemowląt badań przesiewowych w kierunku niedosłuchu. Powodem straty słuchu u dzieci może być także narażenie na hałas i urazy głowy kierujące do uszkodzenia neuronów czuciowych
Definicja NOS:
Co to jest przewodu oddechowego zawierająca narząd powonienia. Odznacza się tak zwany nos zewnętrzny i jamę nosową. Nos zewnętrzny położony w ciągu twarzy, kształtem przypomina trójścienna piramidę. Odznacza niedosłuch.
Definicja NADŻERKA:
Co to jest ubytek naskórka albo błony śluzowej, który powstaje w rezultacie jego zniszczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizn. W razie pogłębiania się nadżerki może powstać owrzodzenie niedosłuch.
Definicja NIESZTOWICA:
Co to jest zapalenie skóry; rozwija się przeważnie na przednich powierzchniach goleni i stóp w rezultacie urazu i zakażenia paciorkowcem beta hemolizującym. W czasie gojenia występują zbliznowacenia niedosłuch.
Definicja NEOBEHAWIORYZM:
Co to jest kierunek w psychologii zakładający, iż zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan emocjonalny, czy motywy działania niedosłuch.

Czym jest NIEDOSŁUCH znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: