Słownik niedożywienie co to znaczy.
Definicja NIEDOŻYWIENIE. Co to jest i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów.

Czy przydatne?

Definicja NIEDOŻYWIENIE

Co to znaczy Niedożywienie: stan chorobowy wyrażający się znacznym ubytkiem masy ciała i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów składników pokarmowych, takich jak białko, witaminy, sole mineralne albo niedoboru kalorycznego pokarmów. Są one konieczne do prawidłowego przebiegu procesu przemiany materii. Do przyczyn niedożywienia zalicza się: niedostateczne spożycie pokarmów wynikające z niewystarczającej podaży składników pokarmowych albo braku łaknienia. Zaburzenia łaknienia mogą występować w niedoczynności przedniego płata przysadki, chorobach psychicznych, alkoholizmie, u osób przewlekle chorych; niedostateczne wchłanianie pożywienia w przewodzie pokarmowym występujące w chorobach przełyku (zwężenie), stanach po resekcji żołądka i jelit, przewlekłych chorobach trzustki. Specjalnym zespołem złego wchłaniania jest Sprue rodzinna. Powodem schorzenia uwarunkowanego genetycznie jest toksyczne działanie peptydu - gliadyny, zawartej w produktach zbożowych (glutenie); strata składników pokarmowych, na przykład białka w zespole nerczycowym, wysiękach opłucnowych i otrzewnowych, w stanach z stratą krwi; przyrost mechanizmów przemiany materii i rozpadu białka (katabolizm) obserwowany w chorobach gorączkowych, nowotworowych, nadczynności tarczycy. Właściwością charakterystyczną niedożywienia jest zanik tkanki podskórnej, obniżenie ciepłoty ciała poniżej 36°C, charakterystyczna postawa ciała o przygiętej głowie, zwisających ramionach i zgiętych kolanach. Niedożywieniu mogą towarzyszyć obrzęki, osłabienie odruchów neurologicznych, zwolnienie czynności serca, apatia. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się obniżenie poziomu białka, białych ciałek krwi, poziomu cukru we krwi. W sytuacjach nieleczonych albo chorobach przewlekłych może prowadzić do śmierci
Definicja Nadciśnienie Tętnicze:
Co to jest stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach okazało się, iż wszystko jest w normie. Ustąpiły także niedożywienie.
Definicja NIEPOCZYTALNOŚĆ:
Co to jest umiejętność do rozpoznania znaczenia czynu i zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona. Niepoczytalność może być skutkiem niedorozwoju umysłowego, dolegliwości psychicznej albo innego niedożywienie.
Definicja NADGARSTEK:
Co to jest należący do ręki odcinek złączający rękę z przedramieniem. Złożona jest z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi: bliższy i dalszy. W skład szeregu bliższego wchodzą (od strony kości promieniowej do niedożywienie.
Definicja NATRĘCTWA:
Co to jest natręctwami, nerwice anankastyczne, zespół anankastyczny; natręctwa polegają na wykonywaniu czynności natrętnych albo występowaniu myśli natrętnych, myśli narzucających się w sposób niemożliwy do niedożywienie.

Czym jest NIEDOŻYWIENIE znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: