Słownik niedożywienie co to znaczy.
Definicja NIEDOŻYWIENIE. Co to jest i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów.

Czy przydatne?

Definicja NIEDOŻYWIENIE

Co to znaczy Niedożywienie: stan chorobowy wyrażający się znacznym ubytkiem masy ciała i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów składników pokarmowych, takich jak białko, witaminy, sole mineralne albo niedoboru kalorycznego pokarmów. Są one konieczne do prawidłowego przebiegu procesu przemiany materii. Do przyczyn niedożywienia zalicza się: niedostateczne spożycie pokarmów wynikające z niewystarczającej podaży składników pokarmowych albo braku łaknienia. Zaburzenia łaknienia mogą występować w niedoczynności przedniego płata przysadki, chorobach psychicznych, alkoholizmie, u osób przewlekle chorych; niedostateczne wchłanianie pożywienia w przewodzie pokarmowym występujące w chorobach przełyku (zwężenie), stanach po resekcji żołądka i jelit, przewlekłych chorobach trzustki. Specjalnym zespołem złego wchłaniania jest Sprue rodzinna. Powodem schorzenia uwarunkowanego genetycznie jest toksyczne działanie peptydu - gliadyny, zawartej w produktach zbożowych (glutenie); strata składników pokarmowych, na przykład białka w zespole nerczycowym, wysiękach opłucnowych i otrzewnowych, w stanach z stratą krwi; przyrost mechanizmów przemiany materii i rozpadu białka (katabolizm) obserwowany w chorobach gorączkowych, nowotworowych, nadczynności tarczycy. Właściwością charakterystyczną niedożywienia jest zanik tkanki podskórnej, obniżenie ciepłoty ciała poniżej 36°C, charakterystyczna postawa ciała o przygiętej głowie, zwisających ramionach i zgiętych kolanach. Niedożywieniu mogą towarzyszyć obrzęki, osłabienie odruchów neurologicznych, zwolnienie czynności serca, apatia. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się obniżenie poziomu białka, białych ciałek krwi, poziomu cukru we krwi. W sytuacjach nieleczonych albo chorobach przewlekłych może prowadzić do śmierci
Definicja NADKAZENIE:
Co to jest ponowne zakażenie organizmu tym samym patogenem w czasie dolegliwości albo w momencie zdrowienia niedożywienie.
Definicja NOSICIEL:
Co to jest sposób każdy żywy organizm, który zawiera określony drobnoustrój chorobotwórczy bez ujawnienia objawów dolegliwości albo posiada cechę, która ujawnia się dopiero u potomstwa. Nosiciel jako niedożywienie.
Definicja NISKOROSŁOŚĆ:
Co to jest ciała; rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na przykład zespół Downa, zespół Turnera), związanych z niedożywienie.
Definicja NERWICE:
Co to jest nerwicowe; ekipa zaburzeń psychicznych będących rezultatem reakcji na trudne sytuacje życiowe. Aktualnie mianem nerwic ustala się zaburzenia niepsychotyczne, o długotrwałym przebiegu, wielu niedożywienie.

Czym jest NIEDOŻYWIENIE znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: