Słownik niepoczytalność co to znaczy.
Definicja NIEPOCZYTALNOŚĆ. Co to jest zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona.

Czy przydatne?

Definicja NIEPOCZYTALNOŚĆ

Co to znaczy Niepoczytalność: stan, gdzie umiejętność do rozpoznania znaczenia czynu i zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona. Niepoczytalność może być skutkiem niedorozwoju umysłowego, dolegliwości psychicznej albo innego zakłócenia czynności psychicznych. W sądownictwie przypadek taka jest, odpowiednio z prawem karnym, okolicznością wyłączającą winę osoby niepoczytalnej. Jeżeli w momencie popełnienia przestępstwa poczytalność była ograniczona w znacznym stopniu, sąd może wykorzystać złagodzenie kary. Stan odurzenia przez przyjęcie poprzez sprawcę narkotyków albo spożycie alkoholu, powodujący wyłączenie albo ograniczenie poczytalności, które sprawca mógł przewidzieć, nie daje podstawy do złagodzenia kary
Definicja NISKOROSŁOŚĆ:
Co to jest ciała; rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na przykład zespół Downa, zespół Turnera), związanych z niepoczytalność.
Definicja NIEDOWIDZENIE:
Co to jest obniżenie ostrości wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze występowanie objawów u dzieci, których jedno z rodziców wykazuje niepoczytalność.
Definicja NANOFILIA:
Co to jest zaburzenie preferencji seksualnych. Przedmiotem dewiacyjnych zachowań jest pociąg kobiety do niskich mężczyzn niepoczytalność.
Definicja NADNERCZA:
Co to jest wydzielania wewnętrznego, położone w jamie brzusznej, ponad nerki; spoczywają na górnym końcu każdej nerki, w obrębie torebki tłuszczowej nerki. Przeciętne wymiary nadnerczy wynoszą: wysokość 5 cm niepoczytalność.

Czym jest NIEPOCZYTALNOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: