Słownik nkorosłość co to znaczy.
Definicja NISKOROSŁOŚĆ. Co to jest których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest.

Czy przydatne?

Definicja NISKOROSŁOŚĆ

Co to znaczy Niskorosłość: niedobór wysokości ciała; rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na przykład zespół Downa, zespół Turnera), związanych z zaburzeniami hormonalnymi (niedoczynność przysadki), przewlekłych chorób układu pokarmowego i nerek. Do najczęstszych postaci należy prosty niedobór wysokości ciała, który uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi związanymi z niskim wzrostem jednego albo obojga rodziców. Towarzyszyć mu może inicjalne wystąpienie pokwitania i inicjalne zakończenie wzrastania albo zwolnione tempo wzrastania i dojrzewania. Niskorostość prowadzić może do pomniejszenia poczucia własnej wartości i nieakceptacji własnego wyglądu
Definicja NASIENIE:
Co to jest ciągnąca się, lepka, o mlecznym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu, spowodowanym poprzez spermine. Głównym dla zjawiska zapłodnienia jest obecność w nasieniu plemników, ale w jej skład wchodzą niskorosłość.
Definicja NADŻERKA:
Co to jest ubytek naskórka albo błony śluzowej, który powstaje w rezultacie jego zniszczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizn. W razie pogłębiania się nadżerki może powstać owrzodzenie niskorosłość.
Definicja NEUROLIZA:
Co to jest realizowany w celu poprawy przewodnictwa nerwu. Odznacza się tak zwany neurolizę zewnętrzną - jest to uwolnienie nerwu obwodowego ze zrostów i neurolizę wewnętrzną przez wprowadzenie na przykład niskorosłość.
Definicja NEOBEHAWIORYZM:
Co to jest kierunek w psychologii zakładający, iż zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan emocjonalny, czy motywy działania niskorosłość.

Czym jest NISKOROSŁOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny N .

  • Dodano:
  • Autor: