orzecznictwo co to znaczy
Definicja ORZECZNICTWO. Co to jest określonego lekarza bądź komisji złożonej z kilku lekarzy.

Czy przydatne?

Definicja ORZECZNICTWO

Co to znaczy Orzecznictwo: zespól czynności administracyjnych prowadzony pod nadzorem określonego lekarza bądź komisji złożonej z kilku lekarzy różnych specjalności, których celem jest ustalenie umiejętności badanego do wykonywania odpowiedniego zawodu, pracy na ustalonym stanowisku, odbywania służby wojskowej, stwierdzeniu czy podawane ułomności, fizyczne albo psychiczne, są prawdziwe, jeżeli tak to, w jakim stopniu uniemożliwiają wykonywanie ustalonych czynności. Orzekanie o okresowym albo trwałym ograniczeniu umiejętności do pracy przeprowadza pojedynczy doktor wydający druk o stanie zdrowia z określeniem dni niezdolności do pracy (tak zwany druk L4) albo doktor orzecznik, pracujący i nadzorowany poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych albo KRUS określający długotrwałą albo trwałą niezdolność do pracy dla celów rentowych. Dla celów pozarentowych stopień niepełnosprawności chorego wg odpowiednich kodów jednostek chorobowych orzekają miejskie i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie niepełnosprawności (w stopniu lekkim, umiarkowanym albo znacznym) pozwala choremu na pracę w tak zwany zakładach pracy chronionej, zapewnia większe ułatwienia w miejscu pracy, dłuższy urlop, częstsze świadczenia rehabilitacyjne, w stopniu znacznym niepełnosprawności trwałą pomoc i opiekę osoby drugiej

Czym jest ORZECZNICTWO znaczenie w Słownik chemiczny O .