Słownik osteomalacja co to znaczy.
Definicja OSTEOMALACJA. Co to jest witaminy D rozwijająca się u dorosłych. U dzieci niedobory.

Czy przydatne?

Definicja OSTEOMALACJA

Co to znaczy Osteomalacja: metaboliczna dolegliwość kości uwarunkowana niedoborem witaminy D rozwijająca się u dorosłych. U dzieci niedobory witaminy D wywołują krzywicę. Demineralizacja obserwowana jest w pierwszej kolejności w kościach kręgosłupa, kończyn dolnych i miednicy. W obrazie rtg kości widoczne są włókniste beleczki, a w warstwie korowej dochodzi do niepełnych złamań. Następstwem postępującego rozmiękania kości jest wyginanie się kości długich, pionowe skrócenie wymiarów kręgów, spłaszczenie kości miednicy. Wszystkie cechy osteomalacji są rezultatem niewystarczjącej podaży witaminy D, zaburzeniach jej metabolizmu albo oporności tkanek na jej działanie. Do przyczyn O. zaliczamy: niedobór witaminy D w pożywieniu, zespoły złego wchłaniania, brak ekspozycji na promienie słoneczne. Niedobór witaminy D może być następstwem nieprawidłowej jej syntezy spowodowanej niedoczynnością przytarczyc, Ch. wątroby z zastojem żółci, zażywaniem leków przeciw-drgawkowych. Przewlekła niewydolność nerek, kwasica cewkowa, cukrzyca mogą także prowadzić do osteomalacji. O. w momencie ciąży może powodować występowanie zmian w trzonach kości długich noworodka i symptomy tężyczki. Leczenie bazuje na uzupełnieniu niedoboru witaminy D w pożywieniu, stosowaniu preparatów wapnia i ekspozycji na słońce. O. będąca rezultatem upośledzonego tworzenia czynnych, metabolitów witaminy D wymaga stosowania preparatów do-żylnych witaminy
Definicja OSMORECULACJA:
Co to jest wyrównywaniu ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych przez stymulację osmoreceptorów. Odchylenia ciśnienia osmotycznego osocza krwi ulegają wyrównaniu poprzez uruchomienie systemu osmoregulacji osteomalacja.
Definicja OSTEOPETROZA:
Co to jest Schoen-berga, marmurkowatość kości; wrodzona, uwarunkowana genetycznie dolegliwość kierująca do powiększenia gęstości kości w rezultacie zaburzenia procesu jej resorpcji. Znane są różne postaci osteomalacja.
Definicja ONTOGENEZA:
Co to jest życia organizmu od chwili zapłodnienia końca życia, warunkowany genetycznie impulsy środowiskowe. Odznacza się na: ce okresy ontogenezy: embrionalny; nowe wy i niemowlęcy; dziecięcy (do czasu u osteomalacja.
Definicja OKSYTOCYNA:
Co to jest neurohormonów części nerwowej przysadki. Znajduje się w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych przysadki. Ma cechy neuromediatora i neuromodulatora w OUN. Powiększone uwalnianie O. wywołują: poród osteomalacja.

Czym jest OSTEOMALACJA znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: