Słownik osteoporoza co to znaczy.
Definicja Osteoporoza. Co to jest Do pewnego stopnia ubytek ten u ludzi dorosłych jest zjawiskiem.

Czy przydatne?

Definicja Osteoporoza

Co to znaczy Osteoporoza: jest chorobą polegającą na postępującym ubytku masy kostnej. Do pewnego stopnia ubytek ten u ludzi dorosłych jest zjawiskiem fizjologicznym, gdyż po osiągnięciu tak zwany szczytowej masy kostnej (około 30 roku życia) mechanizmy resorpcji (straty kości) zaczynają przeważać nad procesami syntezy (odbudowywania tkanki kostnej). Ok. 50 roku życia zaczyna się, w pierwszej kolejności u kobiet (na skutek ważnych zmian hormonalnych), etap przyspieszonej straty masy kostnej. Wg szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do ekipy osteoporozy można kwalifikować nawet 30% kobiet po menopauzie. Należy wiedzieć, iż to jest dolegliwość, której można zapobiegać i która poddaje się leczeniu.
» Symptomy osteoporozy.
Osteoporoza początkowo przebiega normalnie bezobjawowo. W późniejszym okresie dolegliwości w najwyższym stopniu dramatycznymi symptomami osteoporozy są złamania kości, w tym niebezpieczne złamania szyjki kości udowej (biodro). Złamaniu ulegają regularnie kręgi (tak zwany złamania kompresyjne – „zgniecenie” kręgu) i kości przedramienia w rejonie nadgarstka. Do złamań dochodzi bez urazu albo przy małych urazach, które dla zdrowej kości nie stanowią żadnego zagrożenia.
Dla przykładu złamaniem, gdzie winowajcą jest osteoporoza jest złamanie przy otwieraniu skrzyni tapczanu - gwałtowny ból kręgosłupa świadczyć może, iż nastąpiło złamanie kręgu. U chorego na osteoporozę przy upadku na równej drodze podparcie się ręką wywołać może złamanie kości nadgarstka. Tego typu złamania dotyczą raczej starszych kobiet po menopauzie, lecz nie tylko.
Ubytek wzrostu wywołany złamaniami kompresyjnymi kręgów, pochylona sylwetka, zaokrąglone i przygarbione plecy, to cechy nasuwające podejrzenie osteoporozy.
Wspomniane ponad złamania mają miejsce przy zaawansowanym procesie chorobowym. Można im zapobiegać stosując właściwą profilaktykę.
» Rozpoznanie osteoporozy.
W diagnostyce osteoporozy wykorzystuje się różne techniki obrazowe: promieniowanie rentgenowskie, ultradźwięki, czy także rezonans magnetyczny.
Zwyczajne zdjęcie rentgenowskie wykazuje zanik kostny dopiero wtedy, gdy jest on już znaczący. Bardziej czułe jest badanie densytometryczne kości. Pozwala stwierdzić, czy pacjent ma obniżoną masę kostną będącą stanem zagrożenia osteoporozą, czy już osteoporozę. Badanie densytometryczne pozwala określić zagrożenie złamaniami w badanym odcinku kośćca (na przykład w kręgosłupie albo biodrze). Poza badaniem densytometrycznym, a więc badaniem gęstości minerałów kości, istotne są badania biochemiczne (badanie krwi), pozwalające ocenić gospodarkę mineralną ustroju. Ocenia się gospodarkę wapniową i fosforanową ustroju, a również poziomy hormonów regulujących „stan” kości.
W razie osteoporozy o niejasnej przyczynie, na przykład u ludzi młodych, gdzie nie występują typowe impulsy ryzyka, bez ważnych zaburzeń w badaniach biochemicznych, wykonuje się diagnostyczną biopsję kości. Pozwala to błyskawicznie wdrożyć leczenie zorientowane na konkretne zaburzenia w tkance kostnej
Definicja OPONIAK:
Co to jest narastający guz pochodzenia oponowego wzrastający wzdłuż naczyń opon mózgowych i zatoki strzałkowej albo rozwijający się z każdego odcinka opon mózgowych. Występuje częściej u kobiet, pomiędzy 40 a OSTEOPOROZA.
Definicja ODCISK:
Co to jest stożkowate ognisko nadmiernego rogowacenia, umiejscowione przeważnie nad stawami palców stóp i na stykających się powierzchniach bocznych palców stóp. Powstaje nad wyniosłościami kostnymi, pod OSTEOPOROZA.
Definicja ODBYT:
Co to jest przejściowy pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią ciała zamykający odbytnicę. Mięśnie okrężne w obrębie odbytu tworzą zwieracz wewnętrzny, który przykryty jest poprzez zwieracz zewnętrzny OSTEOPOROZA.
Definicja ODURZENIE:
Co to jest świadomości będące przeważnie następstwem nadmiernego albo zbyt długiego przyjmowania substancji (drogą doustną, dożylną albo wziewną) zaliczanych do ekipy środków odurzających (uzależniających OSTEOPOROZA.

Czym jest Osteoporoza znaczenie w Słownik chemiczny O .

  • Dodano:
  • Autor: