Słownik paranoja co to znaczy.
Definicja PARANOJA. Co to jest urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości.

Czy przydatne?

Definicja PARANOJA

Co to znaczy Paranoja: obłęd; psychoza złożona z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez schizofrenicznych zaburzeń afektu. R może być psychozą endogenną (konstytucjonalną) i pochodzenia reaktywnego (spowodowana czynnikami psychospołecznymi). Etiologia R endogennej nie jest znana. Brane są pod uwagę trzy fundamentalne impulsy (triada paranoiczna): specjalna struktura osobowości (wrażliwość, pamiętliwość, łatwość przyjmowania urazy, połączenie poczucia własnej wartości z kompleksami), przeżycia wczesnodziecięce i impulsy środowiskowe. R endogenna zaczyna się zazwyczaj ok. 40r.ż., dotyczy częściej kobiet, rozwija się bez pośpiechu, niedostrzegalnie dla najbliższego otoczenia. Pierwszym sygnałem może być niezrozumiała dla otoczenia próba samobójstwa, znane są także przypadki wielokrotnych morderstw. Symptomami są usystematyzowane urojenia, których treść odpowiada postaci R, nastrój z cechami nieufności, podejrzliwości i niezadowolenia. Chorzy są czujni, kontrolują starannie własne wypowiedzi, ich zainteresowania koncentrują się wyłącznie wokół spraw związany z systemem urojeniowym, co doprowadza do zubożenia osobowości. R endogenna przebiega w dwóch fundamentalnych postaciach: jako obłęd ksobny (chory odnosi do siebie wydarzenia rozgrywające się wokół niego na przykład wchodząc do sklepu dostrzega, iż wszyscy milkną na jego widok albo uśmiechają się porozumiewawczo, wymieniają słowa i dyskretne znaki, ludzie sprawiają wrażenie, iż coś
0 nim wiedzą, znają jego myśli, lecz udają, że nie jest on obiektem zainteresowania; urojenia mogą dotyczyć na przykład artykułów w prasie, czy audycji radiowych i telewizyjnych chory odczytuje pomiędzy wierszami aluzje pod swoim adresem) obłęd prześladowczy (chory ma przeświadczenie, iż jest prześladowany, wyraźnie przy tym wskazuje, kto szkodzi jemu i jego rodzinie, chce pozbawić go zdrowia, otruć, okraść, a liczba osób uwikłanych może sięgać setek, niejednokrotnie chory na każdym kroku spotyka osoby śledzące albo czyhające na niego). Uważane jest R za chorobę trudną do wyleczenia, udaje się zazwyczaj zmniejszyć nasilenie zaburzeń
Definicja PERFORYNY:
Co to jest limfocytów T w celu niszczenia komórek i mikroorganizmów w sposób bezpośredni (komórki zabójcy). Białka te otaczają atakowaną komórkę w ślad, za czym następuje uwolnienie substancji cytotoksycznych paranoja.
Definicja PANKREATYNA:
Co to jest świeżych trzustek zwierzęcych zawierających raczej lipazę, trypsynę i amylazę. Użytkowany w niewydolności wewnątrz wydzielniczej trzustki (na przykład przewlekłe zapalenie trzustki paranoja.
Definicja PETYDYNA:
Co to jest dolcontral; narkotyczny lek przeciwbólowy z gatunku opioidów (działa morfinopodobnie). Działanie przeciwbólowe jest podobne do morfiny, lecz w przeciwieństwie od niej skutkuje rozszerzenie źrenic paranoja.
Definicja PCHŁY:
Co to jest Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do picia krwi. Tylne odnóża są skoczne, umożliwiają wykonywanie paranoja.

Czym jest PARANOJA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: