paranoja co to znaczy
Definicja PARANOJA. Co to jest urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości.

Czy przydatne?

Definicja PARANOJA

Co to znaczy Paranoja: obłęd; psychoza złożona z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez schizofrenicznych zaburzeń afektu. R może być psychozą endogenną (konstytucjonalną) i pochodzenia reaktywnego (spowodowana czynnikami psychospołecznymi). Etiologia R endogennej nie jest znana. Brane są pod uwagę trzy fundamentalne impulsy (triada paranoiczna): specjalna struktura osobowości (wrażliwość, pamiętliwość, łatwość przyjmowania urazy, połączenie poczucia własnej wartości z kompleksami), przeżycia wczesnodziecięce i impulsy środowiskowe. R endogenna zaczyna się zazwyczaj ok. 40r.ż., dotyczy częściej kobiet, rozwija się bez pośpiechu, niedostrzegalnie dla najbliższego otoczenia. Pierwszym sygnałem może być niezrozumiała dla otoczenia próba samobójstwa, znane są także przypadki wielokrotnych morderstw. Symptomami są usystematyzowane urojenia, których treść odpowiada postaci R, nastrój z cechami nieufności, podejrzliwości i niezadowolenia. Chorzy są czujni, kontrolują starannie własne wypowiedzi, ich zainteresowania koncentrują się wyłącznie wokół spraw związany z systemem urojeniowym, co doprowadza do zubożenia osobowości. R endogenna przebiega w dwóch fundamentalnych postaciach: jako obłęd ksobny (chory odnosi do siebie wydarzenia rozgrywające się wokół niego na przykład wchodząc do sklepu dostrzega, iż wszyscy milkną na jego widok albo uśmiechają się porozumiewawczo, wymieniają słowa i dyskretne znaki, ludzie sprawiają wrażenie, iż coś
0 nim wiedzą, znają jego myśli, lecz udają, że nie jest on obiektem zainteresowania; urojenia mogą dotyczyć na przykład artykułów w prasie, czy audycji radiowych i telewizyjnych chory odczytuje pomiędzy wierszami aluzje pod swoim adresem) obłęd prześladowczy (chory ma przeświadczenie, iż jest prześladowany, wyraźnie przy tym wskazuje, kto szkodzi jemu i jego rodzinie, chce pozbawić go zdrowia, otruć, okraść, a liczba osób uwikłanych może sięgać setek, niejednokrotnie chory na każdym kroku spotyka osoby śledzące albo czyhające na niego). Uważane jest R za chorobę trudną do wyleczenia, udaje się zazwyczaj zmniejszyć nasilenie zaburzeń

Czym jest PARANOJA znaczenie w Słownik chemiczny P .