Słownik paranoja co to znaczy.
Definicja PARANOJA. Co to jest urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości.

Czy przydatne?

Definicja PARANOJA

Co to znaczy Paranoja: obłęd; psychoza złożona z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez schizofrenicznych zaburzeń afektu. R może być psychozą endogenną (konstytucjonalną) i pochodzenia reaktywnego (spowodowana czynnikami psychospołecznymi). Etiologia R endogennej nie jest znana. Brane są pod uwagę trzy fundamentalne impulsy (triada paranoiczna): specjalna struktura osobowości (wrażliwość, pamiętliwość, łatwość przyjmowania urazy, połączenie poczucia własnej wartości z kompleksami), przeżycia wczesnodziecięce i impulsy środowiskowe. R endogenna zaczyna się zazwyczaj ok. 40r.ż., dotyczy częściej kobiet, rozwija się bez pośpiechu, niedostrzegalnie dla najbliższego otoczenia. Pierwszym sygnałem może być niezrozumiała dla otoczenia próba samobójstwa, znane są także przypadki wielokrotnych morderstw. Symptomami są usystematyzowane urojenia, których treść odpowiada postaci R, nastrój z cechami nieufności, podejrzliwości i niezadowolenia. Chorzy są czujni, kontrolują starannie własne wypowiedzi, ich zainteresowania koncentrują się wyłącznie wokół spraw związany z systemem urojeniowym, co doprowadza do zubożenia osobowości. R endogenna przebiega w dwóch fundamentalnych postaciach: jako obłęd ksobny (chory odnosi do siebie wydarzenia rozgrywające się wokół niego na przykład wchodząc do sklepu dostrzega, iż wszyscy milkną na jego widok albo uśmiechają się porozumiewawczo, wymieniają słowa i dyskretne znaki, ludzie sprawiają wrażenie, iż coś
0 nim wiedzą, znają jego myśli, lecz udają, że nie jest on obiektem zainteresowania; urojenia mogą dotyczyć na przykład artykułów w prasie, czy audycji radiowych i telewizyjnych chory odczytuje pomiędzy wierszami aluzje pod swoim adresem) obłęd prześladowczy (chory ma przeświadczenie, iż jest prześladowany, wyraźnie przy tym wskazuje, kto szkodzi jemu i jego rodzinie, chce pozbawić go zdrowia, otruć, okraść, a liczba osób uwikłanych może sięgać setek, niejednokrotnie chory na każdym kroku spotyka osoby śledzące albo czyhające na niego). Uważane jest R za chorobę trudną do wyleczenia, udaje się zazwyczaj zmniejszyć nasilenie zaburzeń
Definicja PODNIEBIENIE:
Co to jest górna j. ustnej, wysłana błoną śluzową. Złożona jest z dwóch odcinków: przedniego, mającego podstawę kostną - R twarde i tylnego, będącego fałdem utworzonym poprzez błonę śluzową i mięśnie - R paranoja.
Definicja PEG-HEMOGLOBINA:
Co to jest hemoglobina bydlęca z polimerem o nazwie polietylenoglikol paranoja.
Definicja PNEUMATURIA:
Co to jest gazu z moczem. Jest rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków jelita, zapalenia jelita, raka jelita grubego albo paranoja.
Definicja PERFUZJA:
Co to jest przeważnie krwi poprzez naczynia narządu. W nie wszystkich przypadkach wprowadza się do naczyń inne niż krew płyny. Odpowiednikiem jest R guza nowotworowego roztworem cytostatyku, serca w trakcie paranoja.

Czym jest PARANOJA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: