Słownik patognomiczny co to znaczy.
Definicja PATOGNOMICZNY. Co to jest specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla.

Czy przydatne?

Definicja PATOGNOMICZNY

Co to znaczy Patognomiczny: specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości)
Definicja PEEP:
Co to jest positive endexpiratory pressure dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) sposób mechanicznej wentylacji utrzymująca dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych na końcu wydechu. Służy utrzymaniu większej patognomiczny.
Definicja PASTERELOZA:
Co to jest zakaźna spowodowana poprzez pałeczkowate bakterie Pasteurella multocid, których naturalnym rezerwuarem są ptaki, owce, bydło, świnie i gryzonie. U człowieka powodują ropne zmiany chorobowe o patognomiczny.
Definicja PLAMA:
Co to jest zmiana skórna odróżniająca się od otocznia barwą, podobna do plamki, której rozmiar przekracza jednak 10mm. Może być ogniskiem przebarwienia albo odbarwienia. Patrz także, zioła PLAMA:Rdest Ptasi patognomiczny.
Definicja PARANOJA:
Co to jest złożona z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez schizofrenicznych zaburzeń afektu. R może być psychozą patognomiczny.

Czym jest PATOGNOMICZNY znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: