Słownik patologia co to znaczy.
Definicja PATOLOGIA. Co to jest chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego.

Czy przydatne?

Definicja PATOLOGIA

Co to znaczy PATOLOGIA: edukacja zajmująca się wszystkimi procesami związanymi z chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego cierpienie lub chorobę. Do obszarów badań R zalicza się: powody chorób jak infekcje czy zmiany w materiale genetycznym, systemy powstawania chorób, formy chorób, na przykład nowotwór, infekcja, degeneracja, symptomy chorób, efekty wpływ danego schorzenia na kluczowe narządy i tkanki organizmu. Patomorfologia (anatomopatologia) będąca jedną z dziedzin R jest edukacją o zmianach chorobowych w tkankach. Doktor R albo patomorfolog (anatomopatolog) wykonując sporo z powyższych zadań bada wycinki tkanek albo próbki płynów ustrojowych, zazwyczaj jednak nie ma kontaktu z pacjentem. Kontaktuje się z lekarzem kierującym danego chorego i jemu przekazuje rezultaty badań i ewentualne wynikające z nich wnioski. R w szerokim znaczeniu obejmuje takie dziedziny jak: mikrobiologia, serologia, immunologia, anatomia i fizjologia patologiczna (patofizjologia). Histopatologia jest działem R zajmująca się badaniem narządów i tkanek pobranych poprzez chirurga w trakcie operacji i badaniem tkanek i narządów usuniętych po zgonu pacjenta w ramach badania pośmiertnego (sekcji zwłok, autopsji). Badane preparaty są w większości przypadków specjalnie przygotowywane do badania pod mikroskopem (szczególne barwienia, które selektywnie ukazują poszczególne cechy na przykład włókna mięśniowe, jądra komórkowe, krojenie na ultracienkie kawałki po zatopieniu w specjalnej żywicy) i mechanizm taki może trwać nawet kilka dni. Niekiedy niezbędne jest postawienie diagnozy w przeciągu kilku min., bada się wówczas skrawki tkankowe mrożone (w komorze z ciekłym azotem albo dwutlenkiem węgla). Takie badanie jest realizowane w czasie trwania operacji, przeważnie onkologicznych, dając odpowiedź na pytanie o rodzaj nowotworu, jego zaawansowanie, a tym samym o rozległość zabiegu operacyjnego - badanie śródoperacyjene, intra. Inną dziedziną R jest cytologia, która zajmuje się badaniem poszczególnych komórek (histopatolog bada raczej całe tkanki). Bardzo istotnym zadaniem cytologii jest przesiewowe badanie (screening) ustalonych typów komórek w celu wykrycia nowotworu w ekipie pacjentów podwyższonego ryzyka
Definicja PNEUMATURIA:
Co to jest gazu z moczem. Jest rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków jelita, zapalenia jelita, raka jelita grubego albo patologia co znaczy.
Definicja PERFORATORY:
Co to jest żyły łączące układ żył głębokich i powierzchownych kończyny dolnej. Przechodzą poprzez powięź, prowadzą krew jednokierunkowo dzięki istnieniu wydolnych zastawek (od żył powierzchownych do głębokich patologia krzyżówka.
Definicja PŁODNOŚĆ:
Co to jest wydania na świat potomstwa; w jajnikach noworodka płci żeńskiej znajduje się ok. 400tys. komórek jajowych. Liczba ta minimalizuje się do ok. 100tys. w momencie dojrzewania. Z tej puli jedynie 400 patologia co to jest.
Definicja PROGERIA:
Co to jest Gilforda (HCPS - Hultchinson-Olford Progeria Syndrome); starzenie przedwczesne; rzadka dziedziczna dolegliwość polegająca na nieprawidłowym rozwoju - do pierwszego roku życia postęp dziecka patologia słownik.

Czym jest PATOLOGIA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: