Słownik patologia co to znaczy.
Definicja PATOLOGIA. Co to jest chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego.

Czy przydatne?

Definicja PATOLOGIA

Co to znaczy Patologia: edukacja zajmująca się wszystkimi procesami związanymi z chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego cierpienie lub chorobę. Do obszarów badań R zalicza się: powody chorób jak infekcje czy zmiany w materiale genetycznym, systemy powstawania chorób, formy chorób, na przykład nowotwór, infekcja, degeneracja, symptomy chorób, efekty wpływ danego schorzenia na kluczowe narządy i tkanki organizmu. Patomorfologia (anatomopatologia) będąca jedną z dziedzin R jest edukacją o zmianach chorobowych w tkankach. Doktor R albo patomorfolog (anatomopatolog) wykonując sporo z powyższych zadań bada wycinki tkanek albo próbki płynów ustrojowych, zazwyczaj jednak nie ma kontaktu z pacjentem. Kontaktuje się z lekarzem kierującym danego chorego i jemu przekazuje rezultaty badań i ewentualne wynikające z nich wnioski. R w szerokim znaczeniu obejmuje takie dziedziny jak: mikrobiologia, serologia, immunologia, anatomia i fizjologia patologiczna (patofizjologia). Histopatologia jest działem R zajmująca się badaniem narządów i tkanek pobranych poprzez chirurga w trakcie operacji i badaniem tkanek i narządów usuniętych po zgonu pacjenta w ramach badania pośmiertnego (sekcji zwłok, autopsji). Badane preparaty są w większości przypadków specjalnie przygotowywane do badania pod mikroskopem (szczególne barwienia, które selektywnie ukazują poszczególne cechy na przykład włókna mięśniowe, jądra komórkowe, krojenie na ultracienkie kawałki po zatopieniu w specjalnej żywicy) i mechanizm taki może trwać nawet kilka dni. Niekiedy niezbędne jest postawienie diagnozy w przeciągu kilku min., bada się wówczas skrawki tkankowe mrożone (w komorze z ciekłym azotem albo dwutlenkiem węgla). Takie badanie jest realizowane w czasie trwania operacji, przeważnie onkologicznych, dając odpowiedź na pytanie o rodzaj nowotworu, jego zaawansowanie, a tym samym o rozległość zabiegu operacyjnego - badanie śródoperacyjene, intra. Inną dziedziną R jest cytologia, która zajmuje się badaniem poszczególnych komórek (histopatolog bada raczej całe tkanki). Bardzo istotnym zadaniem cytologii jest przesiewowe badanie (screening) ustalonych typów komórek w celu wykrycia nowotworu w ekipie pacjentów podwyższonego ryzyka
Definicja PARAPLEGIA:
Co to jest porażenie obu kończyn dolnych na przykład w uszkodzeniu rdzenia kręgowego patologia.
Definicja PIONIZACJA:
Co to jest przygotowujące chorego do powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem rehabilitanta albo na szczególnym stole, który można ustawiać pod patologia.
Definicja POTAS:
Co to jest pierwiastek chemiczny metaliczny. Jest kationem występującym w największych stężeniach wewnątrz komórek. Raptem 2% R ustrojowego znajduje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Gdyż przewarzająca patologia.
Definicja PROJEKCJA:
Co to jest psychologiczny określający zdarzenie opierające na przypisywaniu własnych motywów, emocji i postaw innym ludziom. Jest także mechanizmem obronnym, przez przypisywanie innym ludziom własnych nie patologia.

Czym jest PATOLOGIA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: