Słownik patologia co to znaczy.
Definicja PATOLOGIA. Co to jest chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego.

Czy przydatne?

Definicja PATOLOGIA

Co to znaczy Patologia: edukacja zajmująca się wszystkimi procesami związanymi z chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego cierpienie lub chorobę. Do obszarów badań R zalicza się: powody chorób jak infekcje czy zmiany w materiale genetycznym, systemy powstawania chorób, formy chorób, na przykład nowotwór, infekcja, degeneracja, symptomy chorób, efekty wpływ danego schorzenia na kluczowe narządy i tkanki organizmu. Patomorfologia (anatomopatologia) będąca jedną z dziedzin R jest edukacją o zmianach chorobowych w tkankach. Doktor R albo patomorfolog (anatomopatolog) wykonując sporo z powyższych zadań bada wycinki tkanek albo próbki płynów ustrojowych, zazwyczaj jednak nie ma kontaktu z pacjentem. Kontaktuje się z lekarzem kierującym danego chorego i jemu przekazuje rezultaty badań i ewentualne wynikające z nich wnioski. R w szerokim znaczeniu obejmuje takie dziedziny jak: mikrobiologia, serologia, immunologia, anatomia i fizjologia patologiczna (patofizjologia). Histopatologia jest działem R zajmująca się badaniem narządów i tkanek pobranych poprzez chirurga w trakcie operacji i badaniem tkanek i narządów usuniętych po zgonu pacjenta w ramach badania pośmiertnego (sekcji zwłok, autopsji). Badane preparaty są w większości przypadków specjalnie przygotowywane do badania pod mikroskopem (szczególne barwienia, które selektywnie ukazują poszczególne cechy na przykład włókna mięśniowe, jądra komórkowe, krojenie na ultracienkie kawałki po zatopieniu w specjalnej żywicy) i mechanizm taki może trwać nawet kilka dni. Niekiedy niezbędne jest postawienie diagnozy w przeciągu kilku min., bada się wówczas skrawki tkankowe mrożone (w komorze z ciekłym azotem albo dwutlenkiem węgla). Takie badanie jest realizowane w czasie trwania operacji, przeważnie onkologicznych, dając odpowiedź na pytanie o rodzaj nowotworu, jego zaawansowanie, a tym samym o rozległość zabiegu operacyjnego - badanie śródoperacyjene, intra. Inną dziedziną R jest cytologia, która zajmuje się badaniem poszczególnych komórek (histopatolog bada raczej całe tkanki). Bardzo istotnym zadaniem cytologii jest przesiewowe badanie (screening) ustalonych typów komórek w celu wykrycia nowotworu w ekipie pacjentów podwyższonego ryzyka
Definicja POWIETRZE:
Co to jest mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21%, azot - 78%, gazy szlachetne) i zmiennym stężeniu (CO, - 0,04-0,2% i para wodna do 4%) i ze patologia.
Definicja PRÓG:
Co to jest zdarzenie spowodowane poprzez ustaloną przyczynę pojawia się, podlega modyfikacji albo znika. Odpowiednikiem jest natężenie min. bodźca i progowe), poniżej którego nie wywołuje on reakcji receptora patologia.
Definicja PAPAWERYNA:
Co to jest otrzymywany z maku ogrodowego. W sporych dawkach ma działanie odurzające i porażające mięśnie poprzecznie prążkowane (szkieletowe) i sercowy, w małych skutkuje zwiotczenie mięśni gładkich lek patologia.
Definicja POIKILOCYTOZA:
Co to jest widoczne w badaniu morfologii i rozmazie krwi obwodowej wielokształtność erytrocytów patologia.

Czym jest PATOLOGIA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: