Słownik piersi co to znaczy.
Definicja PIERSI. Co to jest zbudowane są raczej z tkanki tłuszczowej (w różnej, osobniczo zmiennej.

Czy przydatne?

Definicja PIERSI

Co to znaczy Piersi: stanowią drugorzędową cechę płciową; piersi żeńskie zbudowane są raczej z tkanki tłuszczowej (w różnej, osobniczo zmiennej ilości) i zawierają gruczoły piersiowe. Łączą się z mięśniami przedniej ściany klatki piersiowej przy udziale łącznotkankowych więzadeł. Mocne włókna Coopera mocują piersi do skóry. Gruczoły piersiowe (sutki, gruczoły sutkowe, gruczoły mleczne), to największe gruczoły skóry, których wydzieliną jest mleko. Prawie w środku półkolistego gruczołu wystaje mały kulisty wyrostek,brodawka sutkowa, której skóra jest pomarszczona i ciemno zabarwiona. Sutek złożona jest z tkanki gruczołowej, ciała sutka i otaczającego go ciała tłuszczowego. Rozmiar sutka jest bardzo zmienna. Gruczoł złożona jest z 15-20 stożkowatych płatów, które ułożone są wokół brodawki sutkowej promieniście. Płaty podzielone są na większe i mniejsze płaciki. Każdy płat jest oddzielnym gruczołem pęcherzykowym posiadającym przewód wyprowadzający - przewód mlekowy, stąd jest ich od 15 do 20 i każdy, dzięki małych otworków mlekowych, uchodzi na brodawce sutkowej. Liczba tkanki tłuszczowej wokół płatów tkanki gruczołowej warunkuje rozmiar R i jej miękkość. Welkość piersi nie ma wpływu na umiejętność do produkcji mleka. Najczęstszą chorobą R jest mastopatia, będąca zmianami torbielowatowłólnistymi w tkance gruczołowej. Rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową kobiet. W ostatnich latach zachorowalność zdecydowanie wzrasta. Przeciętnie jedna na dziewięć kobiet jest dotknięta tą chorobą (skutkuje w miarę sporą śmiertelność). Powiększona zachorowalność na raka wiąże się częściowo z wyraźnym wydłużeniem życia (po 50 r.ż. następuje przyrost zachorowalności). Mniej więcej w połowie przypadków mechanizm nowotworowy zaczyna się w górnej, zewnętrznej części sutka. Do szeroko użytkowanych metod leczenia należy mastektomia (chirurgiczne usuwanie R) i radioterapia. Chemioterapia jest użytkowana dla zapobieżenia przerzutom, w szczególności u młodych pacjentek. Z powodzeniem stosuje się także immunoterapię (interferon, interleukiny i przeciwciała monoklonlne) i hormonoterapię (w ok. V3 przypadków ich przyrost jest zależny od poziomu krążących we krwi estrogenów; usuwanie jajników albo podawanie środków blokujących receptory komórek rakowych dla hormonów). Przy inicjalnym rozpoznaniu i prawidłowym leczeniu (przeważnie skojarzone kilka metod w zależności od typu i stopnia zaawansowania guza) 80% pacjentek przeżywa 5 lat, a 62% powyżej 10 lat. Tylko 20% nieleczonych kobiet przeżywa moment 5 lat. Z racji na wagę wczesnego rozpoznania niezbędne jest samodzielne, regularne badanie R, a okresowo badanie lekarskie z mammografią i ultrasonografią. Rak R u mężczyzn jest bardzo
rzadki, lecz jego przebieg kliniczny jest zdecydowanie bardziej agresywny niż u kobiet.
Patrz także, zioła PIERSI:Dziewanna WielkokwiatowaMelisa Lekarska
Definicja PATOGNOMICZNY:
Co to jest specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości piersi.
Definicja PSYCHOLOGIA:
Co to jest złożone mechanizmy umysłowe, zajmuje się powstawaniem i przebiegiem mechanizmów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego stosunku z otoczeniem. Rozwinęła się dopiero w XX wieku piersi.
Definicja PNEUMOKOKI:
Co to jest Cramclodatnie o charakterze dwoinki z otoczką, czasami mogą tworzyć krótkie łańcuchy. Otoczka R zawiera kompleks polisacharydów determinujący chorobotwórczość i antygenowość R Opierając się na piersi.
Definicja PSOLAREN:
Co to jest wchłaniana z przewodu pokarmowego i wbudowywana w komórki skóry. Jest składnikiem korzenia lubczyku ogrodowego, liści ruty i innych naturalnie występujących roślin. Zaliczana jest do tak zwany piersi.

Czym jest PIERSI znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: