Słownik pirogeny co to znaczy.
Definicja PIROGENY. Co to jest wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca.

Czy przydatne?

Definicja PIROGENY

Co to znaczy Pirogeny: substancje wywołujące gorączkę; mogą one być pochodzenia wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca część egzogennych to mikroorganizmy, ich produkty i toksyny (na przykład lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych i toksyna gronkowcowa). Powodują one gorączkę przez wpływ na uwalnianie R endogennych, będących polipepfydami produkowanymi poprzez różne komórki człowieka (raczej monocyty makrofagi). R endogenne powodują reakcje metaboliczne w ośrodku termoregulacji w podwzgórzu. Fundamentalną rolę w tym procesie pełni prostaglandyna E,. Do najlepiej zbadanych R endogennych (endogenne pirogenne cytokiny) zalicza się: interleukinę-1, TNF, interleukinę-6, interferon-a. Poza makrofagami cytokiny produkowane są także poprzez inne komórki: keratynocyty, śródbłonek, limfocyty B, glej itcl
Definicja PODSTAWCZAKI:
Co to jest klasa lądowych grzybów o grzybni wielokomórkowej (ok. 20tys. gatunków). Do podstawczaków należy przewarzająca część tak zwany grzybów kapeluszowych jadalnych, trujących i grzyby głowniowe i pirogeny.
Definicja POCHWA:
Co to jest długości ok. 6-8 cm, złączający macicę z zewnętrznymi narządami płciowymi, jej ściany są bardzo rozciągliwe (w trakcie porodu mieści sporą główkę płodu, a później dzięki swej sprężystości i skurczom pirogeny.
Definicja POZYTRON:
Co to jest cząstka elementarna emitowana z jądra pierwiastka promieniotwórczego. W chwili napotkania ujemnie naładowanego elektronu ulega anihilacji, wytwarzając dwa promienie gamma o charakterystycznej pirogeny.
Definicja PRZEROST:
Co to jest zwiększenie się narządu albo tkanki wskutek zwiększenia się poszczególnych komórek. Jest regularnie rezultatem zwiększonej pracy narządu na przykład mięśni szkieletowych pirogeny.

Czym jest PIROGENY znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: