Słownik pirogeny co to znaczy.
Definicja PIROGENY. Co to jest wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca.

Czy przydatne?

Definicja PIROGENY

Co to znaczy Pirogeny: substancje wywołujące gorączkę; mogą one być pochodzenia wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca część egzogennych to mikroorganizmy, ich produkty i toksyny (na przykład lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych i toksyna gronkowcowa). Powodują one gorączkę przez wpływ na uwalnianie R endogennych, będących polipepfydami produkowanymi poprzez różne komórki człowieka (raczej monocyty makrofagi). R endogenne powodują reakcje metaboliczne w ośrodku termoregulacji w podwzgórzu. Fundamentalną rolę w tym procesie pełni prostaglandyna E,. Do najlepiej zbadanych R endogennych (endogenne pirogenne cytokiny) zalicza się: interleukinę-1, TNF, interleukinę-6, interferon-a. Poza makrofagami cytokiny produkowane są także poprzez inne komórki: keratynocyty, śródbłonek, limfocyty B, glej itcl
Definicja POLICZEK:
Co to jest mięsistym podłożu, położony między kątem ust, uchem, łukiem jarzmowym i brzegiem żuchwy. Od zewnątrz pokryty skórą, a wewnątrz wysłany błoną śluzową stanowiąc ścianę zewnętrzną przedsionka j. ustnej pirogeny.
Definicja PNEUMOKOKI:
Co to jest Cramclodatnie o charakterze dwoinki z otoczką, czasami mogą tworzyć krótkie łańcuchy. Otoczka R zawiera kompleks polisacharydów determinujący chorobotwórczość i antygenowość R Opierając się na pirogeny.
Definicja PLAZMID:
Co to jest cząsteczki DNA; są one małe, koliste i mogą się replikować (powielać)w komórce bakterii. Zreplikowane R są przekazywane potomnej komórce bakterii będącej gospodarzem. Mogą one być nieme genetycznie pirogeny.
Definicja PARACELSUS:
Co to jest szwajcarski, który odrzucił wszystkie ówczesne naukowe autorytety i nawet publicznie spalił Kanon Awicenny. Za jedyne źródło wiedzy uważał doświadczenie. Poprzez większą część życia wędrował po pirogeny.

Czym jest PIROGENY znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: