Słownik pirogeny co to znaczy.
Definicja PIROGENY. Co to jest wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca.

Czy przydatne?

Definicja PIROGENY

Co to znaczy Pirogeny: substancje wywołujące gorączkę; mogą one być pochodzenia wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca część egzogennych to mikroorganizmy, ich produkty i toksyny (na przykład lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych i toksyna gronkowcowa). Powodują one gorączkę przez wpływ na uwalnianie R endogennych, będących polipepfydami produkowanymi poprzez różne komórki człowieka (raczej monocyty makrofagi). R endogenne powodują reakcje metaboliczne w ośrodku termoregulacji w podwzgórzu. Fundamentalną rolę w tym procesie pełni prostaglandyna E,. Do najlepiej zbadanych R endogennych (endogenne pirogenne cytokiny) zalicza się: interleukinę-1, TNF, interleukinę-6, interferon-a. Poza makrofagami cytokiny produkowane są także poprzez inne komórki: keratynocyty, śródbłonek, limfocyty B, glej itcl
Definicja PAK:
Co to jest smoły przy jej destylacji. Użytkowana jest do nasycania pap dachowychi izolacji stropów, produkcji asfaltu i tym podobne Pary rozpuszczonego R działają drażniąco, a zawarty w nich benzopiren jest pirogeny.
Definicja POWIESZENIE:
Co to jest w rezultacie uciśnięcia narządów szyi (w szczególności dróg oddechowych, tętnic szyjnych i kręgowych) pętlą zaciskaną ciężarem zwisającego ciała ludzkiego. Efektem jest niedrożność dróg oddechowych pirogeny.
Definicja PODCIŚNIENIE:
Co to jest tętnicze krwi; obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (mierzonego w spoczynku) do wartości poniżej 110-100 dla skurczowego i poniżej 65-60 dla rozkurczowego. R pierwotne może występować na tle pirogeny.
Definicja PĘCHERZYK:
Co to jest poniżej 5 mm) wykwit skórny, 'ograniczony, wzniesiony powyżej powierzchnię otaczającej skóry, wypełniony płynem surowiczym. Większe niż 5mm zmiany to pęcherze. Powstają zazwyczaj w rezultacie pirogeny.

Czym jest PIROGENY znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: