Słownik płeć co to znaczy.
Definicja PŁEĆ. Co to jest do wytwarzania komórek rozrodczych, męskich plemników i kobiecych jaj, a.

Czy przydatne?

Definicja PŁEĆ

Co to znaczy PŁEĆ: zespół właściwości organizmu warunkujących jego umiejętność do wytwarzania komórek rozrodczych, męskich plemników i kobiecych jaj, a również pozwalających na opiekę nad potomstwem. U większości zwierząt i ludzi występuje zróżnicowanie płciowe, co warunkowane jest wieloma rolami biologicznymi. R zdeterminowana jest obecnością chromosomów płciowych. U kobiet występują dwa identyczne chromosomy płciowe -X, komórki mężczyzn zawierają jeden chromosom X i jeden, mniejszy Y. Uważane jest, iż płeć męskądeterminuje chromosom Y (osobniki z zestawem chromosomów XXY mają zewnętrzne cechy płciowe męskie, lecz niedorozwinięte narządy płciowe zespół Klinefeltera, osoba z jednym chromosomem X, przy braku Y ma wygląd niedojrzałej płciowo kobiety - zespół Turnera). U normalnych mężczyzn połowa produkowanych plemników zawiera chromosom X, druga zaś Y. U kobiet wszystkie komórki jajowe zawierają pojedynczy chromosom X. Zapłodnienie komórki jajowej (X) plemnikiem zawierającym również chromosom X prowadzi do stworzenia zygoty żeńskiej (XX), z kolei plemnikiem zawierającym chromosom Y do stworzenia zygoty męskiej (XY), zatem powinna powstać taka sama liczba osobników obu płci. Jednak w rzeczywistości dochodzi do stworzenia większej liczby zygot płci męskiej (w konsekwencji nieznanej powody plemniki zawierające materiał genetyczny męski mają przewagę nad żeńskim we współzawodnictwie o zapłodnienie), ale większy ich odsetek obumiera przed narodzeniem, pomimo to rodzi się ok. 106 chłopców na 100 dziewczynek. U człowieka w chromosomie X znajduje się sporo genów potrzebnych do życia osobnikom obu R, w trakcie gdy w chromosomie Y jest ich raptem kilka i są one powiązane z cechami męskimi. Cechy kontrolowane poprzez geny z chromosomu X (na przykład kolor tęczówki, hemofilia) nazywają się cechami sprzężonymi z płcią. Dziewczynka otrzymuje jeden chromosom X od matki, drugi zaś od ojca. Chłopiec otrzymuje od ojca chromosom Y, odpowiedzialny za płeć, a matka przekazuje mu chromosom X, a wspólnie z nim wszystkie cechy sprzężone z płcią (jest hemizygotą wobec tych genów ujawni, więc każdą cechę z tego chromosomu z wyjątkiem tego czy jest dominującą czy recesywną). Niektóre jednak cechy charakterystyczne dla R są sprzężone z chromosomem X. Cechy te są dodatkowo silnie modyfikowane działaniem hormonów płciowych. Podział hormonów na męskie i kobiece jest umowny, występują one u obu płci, aczkolwiek w różnych ilościach. Analizą osobowości ludzkich zajmują się socjoobiolodzy (psychologowie ewolucyjni). Ich zdaniem człowiek rodzi się zaopatrzony w romaite, indywidualne bądź zbiorowe predyspozycje. Istnieją wiarygodne hipotezy, wg których, statystycznie rozkład męskich i kobiecych umiejętności nie jest identyczny (na przykład mężczyźni posiadają lepszą orientację przestrzenną). Płciowe zróżnicowanie mózgu pojawia się już w momencie płodowym i wyraźnie wymienia w dzieciństwie. Pomiędzy 6 a 17 r. ż. chłopcy tracą więcej istoty szarej niż dziewczęta. Przeciętny IQ jest identyczny, istnieje z kolei znaczący rozrzut indywidualnych cech jednostek (obrazowany tak zwany krzywą Gaussa). Krzywe te dla kobiet i mężczyzn różnią się kształtem. Pośród mężczyzn rozrzut indywidualnych (dotyczy nie tylko inteligencji) jest większy niż pośród kobiet, co znaczy, iż przy podobnej przeciętnej inteligencji mężczyźni są liczniej reprezentowani w skrajnych obszarach (więcej osób o niskiej i wysokiej inteligencji). Ta większa różnorodność męskich mózgów ma przypuszczalnie podłoże biologiczne i wynika z faktu, iż chromosomy płciowe męskie zawierają pojedyncze zestawy informacji genetycznej, z kolei kobiety posiadają parę chromosomów kobiecych (równoważenie ekstremalnych odchyleń). Takie ilościowe różnice nie wyjaśniają różnej reprezentacji płci w nie wszystkich dziedzinach aktywności (na przykład kompozytorzy, pisarze, badacze). Uznaje się, iż mężczyźni są statystycznie lepsi w czynnościach wymagających manipulacji przestrzennych, kobiety zaś przeważają w sferze zachowań werbalnych. Kobiety mają większą niż mężczyźni, w proporcji do całego mózgu, objętośćzaawansowanych ewolucyjnie struktur, w szczególności płatów czołowych i hipokampa odpowiedzialnych za myślenie, a mężczyźni więcej struktur pierwotnych na przykład ciało migdałowate i podwzgórze. Kobiety mają normalnie lepsze połączenia obu półkul, dzięki czemu funkcje obu stron są u nich lepiej zintegrowane (lepsza intuicja, zdolność odczytywania emocji i umiejętność do regeneracji po urazach). Mężczyźni mają doskonalsze połączenia pomiędzy częściami tej samej półkuli, co sprawia, iż silniej jest wyróżniona ich specjalizacja. W ujawnieniu pewnych predyspozycji mają znaczenie nie tylko różnice genetyczne, ale również motywacje. Stwierdzono, iż cele i strategie życiowe obu R są kompletnie odmienne na przykład kobiety poszukują na mężów partnerów o wysokim społecznym statusie, mężczyźni zaś partnerek niebrzydkich, młodych i opiekuńczych
Definicja POT:
Co to jest gruczołów potowych, 0 charakterystycznym zapachu, bogata w składniki mineralne. W skórze człowieka znajduje się prawie 2 miliony gruczołów R Regulują one temperaturę ciała i wydzielają około piątej płeć co to jest.
Definicja PATOGNOMICZNY:
Co to jest specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości płeć definicja.
Definicja PANEWKA:
Co to jest powierzchni kości wykorzystywane do połączenia stawowego z kulistą głową innej kości. W najwyższym stopniu typowymi są R stawu biodrowego utworzona poprzez zrośnięte kości kulszową, biodrową i łonową płeć co znaczy.
Definicja POWIKŁANIE:
Co to jest stanu zdrowia spowodowane poprzez dołączenie do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Można wyróżnić R przypadkowe, R wskutek ilościowego i jakościowego rozszerzania się procesu chorobowego płeć słownik.

Czym jest PŁEĆ znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: