Słownik połykanie co to znaczy.
Definicja POŁYKANIE. Co to jest kontrolą układu nerwowego kierującym do przesunięcia pokarmu.

Czy przydatne?

Definicja POŁYKANIE

Co to znaczy Połykanie: jest złożonym procesem ruchowym (częściowo odruchowym) pod kontrolą układu nerwowego kierującym do przesunięcia pokarmu, zarówno płynnego, jak i stałego z j. ustnej do żołądka. Odznacza się trzy etapy R: ustną, gardłową i przełykową. Etap ust-na ma charakter dowolny (pod pełną kontrolą woli) i trwa ok. 0,3 s. Pokarm rozdrobniony i zmieszany ze śliną (żucie) zostaje umieszczony na języku, który przyjmuje kształt łyżeczkowaty. Dzięki współdziałaniu policzków, języka i podniebienia kęs zostaje przesunięty do gardła. Podrażnienie gardła skutkuje uniesienie podniebienia miękkiego (zamknięcie jamy nosowej), zbliżenie łuków podniebiennych (oddzielenie gardła od j. ustnej) i uniesienie krtani z zamknięciem nagłośni (zamknięcie dróg oddechowych zapobiegające zachłyśnięciu). W fazie gardłowej pokarm przesuwa się poprzez gardło dzięki skurczom okrężnych mięśni gardła (zwieracze górny, środkowy i dolny) i równoczesnemu rozluźnieniu zwieracza gardłowo-przełykowego. Te następne skurcze i rozkurczę składają się na falę perystaltyczną wędrującą ku dołowi z prędkością ok. 5-10cm/s. Po zakończeniu tej etapy (ok. 1,5 s), krtań wraca na własne miejsce i powraca drożność dróg oddechowych. W trakcie etapy przełykowej, kęs przechodzi poprzez przełyk dzięki kontynuacji gardłowej faliperystaltycznej. Koordynacja mięśniowa zapewniona jest dzięki impulsom z gardła przetwarzanych w ośrodku potykania znajdującym się w tworze siatkowatym pnia mózgu. Ośrodek ten może być pobudzany albo hamowany poprzez wyższe ośrodki nerwowe, co sprawia wrażenie dowolnej kontroli. Fala perystaltyczna wywołuje naprzemienne zmiany ciśnienia w poszczególnych odcinkach przełyku, z okresowym zaciskaniem zwieraczy, powodując jednokierunkowe przesuwanie się kęsa. Zaburzenia połykania to dysfagia odczuwana jako trudności w połykaniu, czasem w połączeniu z bólem. Zwykle chory skarży się, iż jedzenie utkwiło mu w przełyku. Powodem mogą być uszkodzenia przełyku (zbliznowacenie po oparzeniu albo owrzodzeniach, rak) kierujące do jego zwężenia i dające trudności szczególnie przy połykaniu pokarmów stałych. Zaburzenia czynności ruchowej przełyku wywołują utrudnienia w przełykaniu wszelkich pokarmów (płynnych i stałych). Zaburzenia ruchowe ze strony gardła mogą być powodem D., przeważnie w przebiegu chorób neurologicznych albo chorób mięśni (dystrofia mięśniowa, zapalenie skórno-mięśniowe, nużliwość mięśni, uszkodzenia centralnego układu nerwowego). Powodem przełykową jest przeważnie kurcz wpustu (achalazja) i twardzina. D. jest czasami mylona z gałką histeryczną, dolegliwością odczuwaną jako stała obecność w gardle albo przełyku ciała obcego, nie związana z połykaniem. Przeważnie spowodowana jest zaburzeniami emocjonalnymi. Odznacza się 4 stopnie dystagii: sposobność połykania pokarmów stałych; sposobność połykania tylko pokarmów rozdrobnionych; sposobność połykania tylko płynów; całkowity brak możliwości jedzenia albo połykania (nawet śliny) a więc afagia
Definicja PEPSYNA:
Co to jest gatunku proteaz (rozkłada białka). Produkowana jest z powstających w błonie śluzowej żołądka nieczynnych pepsynogenów, gromadzonych w formie ziarnistości wydzielniczych (zymogenów) w komórkach połykanie.
Definicja PARANOJA:
Co to jest złożona z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez schizofrenicznych zaburzeń afektu. R może być psychozą połykanie.
Definicja PĄCZKOWANIE:
Co to jest bezpłciowego, przy której z osobnika rodzicielskiego oddzielają się mniejsze i odmiennie zbudowane osobniki potomne, które z biegiem czasu odłączają się. Występuje przykładowo u pierwotniaków i połykanie.
Definicja PROKONWERTYNA:
Co to jest krzepnięcia VII. Wiąże się z tromboplastyną tkankową i z w kompleksie aktywują impulsy IX i X. Jej wytwarzanie w wątrobie jest zależne od witaminy K. Aktualnie trwają próby zastosowania czynnika VII połykanie.

Czym jest POŁYKANIE znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: