Słownik poronienie co to znaczy.
Definicja PORONIENIE. Co to jest tygodnie ciąż)' są liczone od ostatniego krwawienia miesiączkowego.

Czy przydatne?

Definicja PORONIENIE

Co to znaczy PORONIENIE: poród samoistny albo indukowany przed 20 tygodniem ciąży (tygodnie ciąż)' są liczone od ostatniego krwawienia miesiączkowego); bierze się również pod uwagę wagę płodu - dla definicji R nie powinna przekraczać 500mg. Poród między 20 a 38 tygodniem ciąży uważane jest za poród przedwczesny. Ok. 20-30% kobiet krwawi bądź ma skurcze w pierwszych 20 tygodniach ciąży, 10-15% roni samoistnie. W 60% R samoistnych płód jest nieobecny (puste jajo płodowe), a w powyżej 25% wykazuje ciężkie wady genetyczne i morfologiczne uniemożliwiające przeżycie. R samoistne może być w tych sytuacjach uważane za naturalne odrzucenie niepoprawnie rozwijającego się płodu. 85% R zdarza się w pierwszym trymestrze ciąży i wynika z defektuptodu, z kolei rzadsze R w drugim trymestrze zdarzają się przeważnie z przyczyn matczynych (niewydolna szyjka macicy, wady budowy jamy macicy na przykład mięśniaki, niedoczynność tarczycy, cukrzyca, przewlekłe zapalenie nerek, ostre infekcje, kokaina i ciężkie przeżycia emocjonalne). Sporo wirusów, w szczególności cytomegalii, opryszczki i różyczki może być powodem R R jest klasyfikowane jako inicjalne (do 12 tygodnia ciąży) albo jako późne (12-20 tydzień). To jest ważne ze względów prawnych (12 tygodni jest regularnie granicą dopuszczalności sztucznego przerwania ciąży - poronienie indukowane, aborcja) i na skutek większych trudności w leczeniu R późnych. Po 12 tygodniu ujście zewnętrzne, kanał szyjki i ujście wewnętrzne są zamknięte i w trakcie manipulacji narzędziami ginekologicznymi istnieje większe zagrożenie na przykład perforacją. W rezultacie uformowania się łożyska większa jest sposobność krwawienia. Następuje także formowanie kości długich płodu, mogą one uszkodzić macicę w trakcie wydobywania. R samoistne określane jest jako zagrażające, gdy pojawiają się skurcze macicy albo krwawienie w pierwszych 20 tygodniach ciąży. Jeśli część jaja płodowego jest wydalana albo, jeżeli błony płodowe są pęknięte, R jest niecałkowite. Jeżeli całe jajo płodowe zostaje usunięte, macica obkurczona do normalnych rozmiarów, a kanał szyjki zamknięty, R jest całkowite. Wystąpienie trzech i więcej R ustala się mianem R nawykowych. Wymagają one diagnostyki w kierunku zaburzeń genetycznych, chorób układu dokrewnego (nad i niedoczynność tarczycy, cukrzyca) i chorób nerek. R nietrafione następuje, gdy płód obumarł, ale pozostał w macicy 4 tygodnie albo dłużej. Stan taki zagraża zespołem wewnątrzmacicznego wykrzepiania i możliwością masywnego, zagrażającego życiu krwotoku w trakcie wydalania płodu. Należy je podejrzewać w razie braku wzrostu macicy, gdy niesłyszalna jest czynność serca płodu, a test na obecność B-HCG (test ciążowy) wypada ujemnie. Diagnozę potwierdza USC. Jeżeli zawartość macicy zostanie zainfekowana przed albo po R stwierdza się tak zwany poronienie septyczne. Symptomy występują nagle, z oznakami zakażenia (gorączka, dreszcze, leukocytoza) i rozwijającego się R Niekiedy dochodzi do śmiertelnej sepsy i zapalenia otrzewnej. Regularnie
jest rezultatem nielegalnej aborcji (R kyminalne) wykonywanej poprzez przygodne osoby, nierzadko niesterylnymi narzędziami. Leczenie R zagrażającego jest zachowawcze, bazuje na odpoczynku w łóżku. Badanie USG ma wykazać stan płodu. W razie pustego jaja płodowego albo martwego płodu wskazane jest R indukowane (terapeutyczne). Współżycie płciowe jest zakazane. Po R samoistnym niektórzy lekarze uważają, iż niezbędne jest wyłyżeczkowanie jamy macicy w celu usunięcia resztek jaja płodowego (niektórzy uważają, iż wystarczy wnikliwa obserwacja). U większości kobiet R samoistne jest znaczącym stresem i przeżyciem emocjonalnym, wymaga, więc delikatności, a regularnie pomocy psychologicznej. Poronienie indukowane (poronienie sztuczne, przerwanie ciąży, aborcja) - ma różny status prawny w różnych państwach (od całkowitego zakazu do braku żadnych ograniczeń). Legalne przerywanie ciąży jest dostępne w pewnym zakresie dla 2/3 populacji kobiet (V12 kobiet żyje w państwach, gdzie aborcja jest surowo zakazana). Stosuje się następujące sposoby przerywania ciąży: instrumentalne opróżnienie jamy macicy poprzez pochwę, indukcja R lekami wywołującymi czynność skurczową macicy, zabiegi operacyjne (wycięcie albo nacięcie macicy i jej opróżnienie). Wybór zależy raczej od wieku ciążowego. Powyżej 90% zabiegów stanowi instrumentalne opróżnienie macicy. Do 12 tygodnia wykonuje się wyłyżeczkowanie jamy macicy, do 6 tyg. można wykonać aspirację jej zawartości. Po 12 tygodniu przeważnie wykonuje się zabieg rozszerzania szyjki i opróżniania sposobem instrumentalną. Indukcja czynności skurczowej macicy (wprowadzenie stężonego roztworu NaCI do worka owodniowego, oxytocyna, prostaglandyny) użytkowana jest raczej w drugim trymestrze ciąży. Zabiegi chirurgiczne są rzadko użytkowane. Częstość powikłań zależna jest raczej od wieku ciążowego i zastosowanej sposoby. Należą do nich przeważnie: krwawienie, zakażenie i perforacja (przebicie) macicy. U wielu kobiet przerywanie ciąży wiąże się z poważnymi następstwami psychologicznymi. R realizowane w celu ochrony zdrowia albo życia kobiety ciężarnej określane jest jako terapeutyczne.
Patrz także, zioła PORONIENIE:Kalina Koralowa
Definicja PARAPODIUM:
Co to jest ortopedycznego użytkowany w rozległych porażeniach z całkowitą stratą kontroli ustawienia tułowia. Jego konstrukcja stabilizuje tułów i kończyny dolne, z kolei ręce pozostają wolne. Pozwala także na poronienie co znaczy.
Definicja POŁOŻNICA:
Co to jest kobieta w dwie godziny po porodzie, od momentu rozpoczęcia połogu do końca pierwszego tygodnia poronienie krzyżówka.
Definicja PET:
Co to jest positron emission tomography), emisyjna tomografia pozytronowa; sposób badania czynności komórek organizmu wykorzystującą zdarzenie emisji pozytronu w trakcie rozpadu radioaktywnej cząsteczki poronienie co to jest.
Definicja PLAZMODIUM:
Co to jest wielojądrowa postać nie wszystkich pełzaków o nieregularnym kształcie ciała, powstała drogą licznych podziałów jąder bez podziałów cytoplazmy na przykład zarodziec malaryczny (-» malaria poronienie słownik.

Czym jest PORONIENIE znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: