Słownik posocznica co to znaczy.
Definicja POSOCZNICA. Co to jest krwi bakterii albo ich toksyn (bakteriemia) w uwarunkowaniach.

Czy przydatne?

Definicja POSOCZNICA

Co to znaczy Posocznica: sepsa; zespół objawów chorobowych wywołanych krążeniem we krwi bakterii albo ich toksyn (bakteriemia) w uwarunkowaniach osłabienia odpowiedzi immunologicznej. Poza bakteriami we krwi chorego stwierdza się toksyny bakteryjne i toksyczne produkty nieprawidłowego metabolizmu i rozpadu komórek własnych. Zakażenia takie mogą wystąpić po zabiegach chirurgicznych, w rezultacie obecności różnych cewników w narządowych (na przykład w pęcherzu moczowym cewnik Foley'a, w żyłach - na przykład wenflony, kontakt centralny) albo istnienia przewlekłych ognisk zakażenia na przykład odleżyny, owrzodzenia goleni i tym podobne Obecność bakterii we krwi może dawać symptomy ogólne albo powodować powstawanie ognisk zakażenia w różnych tkankach na przykład tak zwany ropnie przerzutowe, bakteryjne zapalnie wsierdzia, krwiopochodne za-palenie kości i stawów, zapalenie opon mózgowo--rdzeniowych. Szczególnie ciężki przebieg mają P. spowodowane bakteriami Cramujemnymi u pacjentów wyniszczonych albo przewlekle chorujących. P. objawia się dreszczami, septycznym (trawiącym torem gorączki), dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka) i leukocytozą. Rzadziej dochodzi do grożącego śmiercią powikłania, którym jest wstrząs septyczny z podwyższoną albo obniżoną temperaturą, zaburzeniami świadomości obniżonym ciśnieniem tętniczym. W leczeniu niezbędne jest opanowanie zakażenia przyczynowego (usuwanie cewników, chirurgiczne wycięcie zakażonych tkanek odleżyny albo ropnia) i odpowiednia, celowana antybiotykoterapia. Szczególnie ciężki przebieg mają R u noworodków(wywołują 30% zgonów w pierwszych 4 tyg. życia). Występują powyżej 5 razy częściej u wcześniaków niż u noworodków donoszonych, częściej u chłopców i noworodków z wadami wrodzonymi raczej układu moczowego i przewodu pokarmowego
Definicja POLIOWIRUSY:
Co to jest chorobę Heinego i Medina. Naturalnie występują trzy rodzaje serologiczne, znanych jest także kilkanaście odmian atenuowanych stosowanych do szczepień. Mogą wywoływać zakażenia bezobjawowe, stany posocznica.
Definicja POLISOMNOGRAM:
Co to jest fizjologicznej czynności kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG), ruchów gałek ocznych (elektrookulogram) i czynności posocznica.
Definicja PARASOMNIE:
Co to jest przysenne; zalicza się do niech: lęki nocne, koszmary nocne i lunatyzm (somnambulizm). Lęki nocne to uczucie zagrażającego niebezpieczeństwa albo poczucie zagrożenia, które skutkuje nagłe posocznica.
Definicja PARAFINA:
Co to jest substancja (mieszanina stałych węglowodorów nasyconych) wydzielana z frakcji ropy naftowej o temp. wrzenia powyżej 350°C. Parafina użytkowana jest między innymi do wyrobu świec, past do podłóg i posocznica.

Czym jest POSOCZNICA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: