Słownik powietrze co to znaczy.
Definicja POWIETRZE. Co to jest ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21.

Czy przydatne?

Definicja POWIETRZE

Co to znaczy Powietrze: konieczna do życia mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21%, azot - 78%, gazy szlachetne) i zmiennym stężeniu (CO, - 0,04-0,2% i para wodna do 4%) i ze składników przypadkowych pochodzenia naturalnego (metan, siarkowodór, amoniak, wodór) i związanych z działalnością ludzką (dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory, tlenek węgla, ozon). Człowiek pobiera powietrze w trakcie ruchów oddechowych klatki piersiowej. Czynność wdechu i wydechu powtarzamy na dzień ok. 20000 razy. Wdychamy ok. 16 kg powietrza, tj. sześć razy więcej niż przyjmujemy na dzień pokarmu i płynów (—> układ oddechowy).
Patrz także, zioła POWIETRZE:Głóg DwuszyjkowyHyzop LekarskiJemioła PospolitaMacierzanka PiaskowaPodbiał Pospolity
Definicja PROTRUZJA:
Co to jest polegająca na wpukleniu się jednego elementu anatomicznego w obręb innego. Może dotyczyć struktur naturalnych na przykład R panewki biodra do miednicy (zapadanie się panewki do miednicy z powietrze.
Definicja PSEUDONEURASTENIA:
Co to jest zespół zaburzeń psychicznych powstających w rezultacie mikroskopowych zmian strukturalnych w tkance mózgowej. Zmiany te wywołują zakłócenia czynności mózgu, dając symptomy rzekomonerwicowe. Powodem powietrze.
Definicja PNEUMATURIA:
Co to jest gazu z moczem. Jest rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków jelita, zapalenia jelita, raka jelita grubego albo powietrze.
Definicja POWIESZENIE:
Co to jest w rezultacie uciśnięcia narządów szyi (w szczególności dróg oddechowych, tętnic szyjnych i kręgowych) pętlą zaciskaną ciężarem zwisającego ciała ludzkiego. Efektem jest niedrożność dróg oddechowych powietrze.

Czym jest POWIETRZE znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: