Słownik powięź co to znaczy.
Definicja POWIĘŹ. Co to jest poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna.

Czy przydatne?

Definicja POWIĘŹ

Co to znaczy Powięź: błona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, otaczająca poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna, najgrubsze są te, które przechodzą w końce ścięgien mięśni na przykład pasmo biodrowo-piszczelowe R szerokiej uda. Cechę charakterystyczną stanowi układ włókien; przebiegają one równolegle do siebie, a prostopadle do kierunku włókien mięśniowych. Niekiedy mogą przebiegać skośnie albo łukowato. Tkanka łączna R zawiera także pewną liczba włókien sprężystych. Wskutek opisanego utkania, w trakcie skurczu mięśnia czy ich ekipy R ustalają wzajemne położenie włókien mięśniowych i utrwalają położenie ścięgien względem podłoża. W okolicach stawów, a szczególnie stawów ręki i stopy, R są zwykle silnie rozwinięte, zaopatrzone w mocne włókna poprzeczne. R otacza łagodną, bogatą w wodę tkankę mięśnia bardzo ściśle, utrzymując jego spoistość, lecz równocześnie umożliwiając ślizganie się mięśnia w trakcie skurczu (pochewka mięśniowa). W miejscach, gdzie kilka R styka się, ograniczają one przestrzenie, gdzie przechodzą pęczki naczyniowo-nerwowe. Powstają kanały powięziowe mogące być drogą rozprzestrzeniania się mechanizmów ropnych. Istnieją mięśnie bez własnych R na przykład twarzy. R mięśniowa otacza poszczególne mięśnie (pochewka mięśniowa) umożliwiając mu poślizg i ustalając jego położenie (ważne w szczególności w mięśniach o nie prostolinijnym przebiegu na przykład krawiecki na udzie). R grup mięśniowych otacza grupę mięśni o zbliżonej czynności na przykład zginacze palców ręki. Jeżeli R taka przyczepia się do kości tworzy przegrodę międzymięśniową (powstaje komora kostno-włóknista przedział powięziowy). R powierzchowna rozdzielająca mięśnie poszczególnych części ciała leży pod skórą pokryta przesuwalną względem niej warstwą tkanki tłuszczowej podskórnej. R są bardzo silnie unaczynione
Definicja PERITONIZACJA:
Co to jest pokrycie otrzewną albo tkanką nią pokrytą obnażonej powierzchni któregoś z narządów jamy brzusznej. Ma ułatwić gojenie i zapobiec stworzeniu zrostów z sąsiednimi narządami i ścianą jamy brzusznej powięź.
Definicja PRZEPUKLINA:
Co to jest uwypuklenie tkanek, zazwyczaj wewnątrz brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa) poprzez wrota naturalne albo ubytek w powłokach jamy brzusznej. Typowo złożona jest z worka powięź.
Definicja PET:
Co to jest positron emission tomography), emisyjna tomografia pozytronowa; sposób badania czynności komórek organizmu wykorzystującą zdarzenie emisji pozytronu w trakcie rozpadu radioaktywnej cząsteczki powięź.
Definicja PROJEKCJA:
Co to jest psychologiczny określający zdarzenie opierające na przypisywaniu własnych motywów, emocji i postaw innym ludziom. Jest także mechanizmem obronnym, przez przypisywanie innym ludziom własnych nie powięź.

Czym jest POWIĘŹ znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: