Słownik powięź co to znaczy.
Definicja POWIĘŹ. Co to jest poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna.

Czy przydatne?

Definicja POWIĘŹ

Co to znaczy POWIĘŹ: błona zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, otaczająca poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna, najgrubsze są te, które przechodzą w końce ścięgien mięśni na przykład pasmo biodrowo-piszczelowe R szerokiej uda. Cechę charakterystyczną stanowi układ włókien; przebiegają one równolegle do siebie, a prostopadle do kierunku włókien mięśniowych. Niekiedy mogą przebiegać skośnie albo łukowato. Tkanka łączna R zawiera także pewną liczba włókien sprężystych. Wskutek opisanego utkania, w trakcie skurczu mięśnia czy ich ekipy R ustalają wzajemne położenie włókien mięśniowych i utrwalają położenie ścięgien względem podłoża. W okolicach stawów, a szczególnie stawów ręki i stopy, R są zwykle silnie rozwinięte, zaopatrzone w mocne włókna poprzeczne. R otacza łagodną, bogatą w wodę tkankę mięśnia bardzo ściśle, utrzymując jego spoistość, lecz równocześnie umożliwiając ślizganie się mięśnia w trakcie skurczu (pochewka mięśniowa). W miejscach, gdzie kilka R styka się, ograniczają one przestrzenie, gdzie przechodzą pęczki naczyniowo-nerwowe. Powstają kanały powięziowe mogące być drogą rozprzestrzeniania się mechanizmów ropnych. Istnieją mięśnie bez własnych R na przykład twarzy. R mięśniowa otacza poszczególne mięśnie (pochewka mięśniowa) umożliwiając mu poślizg i ustalając jego położenie (ważne w szczególności w mięśniach o nie prostolinijnym przebiegu na przykład krawiecki na udzie). R grup mięśniowych otacza grupę mięśni o zbliżonej czynności na przykład zginacze palców ręki. Jeżeli R taka przyczepia się do kości tworzy przegrodę międzymięśniową (powstaje komora kostno-włóknista przedział powięziowy). R powierzchowna rozdzielająca mięśnie poszczególnych części ciała leży pod skórą pokryta przesuwalną względem niej warstwą tkanki tłuszczowej podskórnej. R są bardzo silnie unaczynione
Definicja PCHŁY:
Co to jest Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do picia krwi. Tylne odnóża są skoczne, umożliwiają wykonywanie powięź co to jest.
Definicja PIGMENT:
Co to jest występująca w cytoplazmie komórek zwierząt i roślin o różnorodnej budowie i funkcji. R ma umiejętność selektywnego odbijania promieni świetlnych. Patrz także, zioła PIGMENT:Dziurawiec Zwykły powięź definicja.
Definicja PRZYPOMINANIE:
Co to jest jedna z faz procesu pamięciowego polegająca na odtwarzaniu uprzednio wyuczonego materiału albo odtwarzaniu przeszłego doświadczenia (—> pamięć powięź co znaczy.
Definicja PORFIRYNY:
Co to jest związki cykliczne (pierścieniowe), łatwo łączące się z metalami tworząc metaloporfiryny (na przykład hemoglobina z żelazem). Zazwyczaj występują pod postacią połączeń z białkami powięź słownik.

Czym jest POWIĘŹ znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: