Słownik promienica co to znaczy.
Definicja PROMIENICA. Co to jest mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENICA

Co to znaczy Promienica: przewlekła dolegliwość zakaźna, charakteryzująca się mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez beztlenowe drobnoustroje - promieniowce (Actinomycetales), będące powszechnymi komensalami j. ustnej i gardła. Dolegliwość występuje przeważnie u dorosłych mężczyzn. W formie szyjnotwarzowej źródłem zakażenia są próchniczo zmienione zęby, w formie płucnej promieniowce są aspirowane z j. ustnej, a w brzusznej, po połknięciu, wydostająsię poprzez uszkodzoną błonęśluzową wyrostka robaczkowego albo uchyłków jelitowych. Typowa zmiana ma charakter twardego nacieku złożonego z licznych, małych, połączonych z sobą ropni (druzy promienicze - kolonie promieniowca). Dolegliwość szerzy się poprzez ciągłość, rzadziej drogą krwionośną. Regularnie dochodzi do nadważenia zmian innymi bakteriami beztlenowymi (zakażenie mieszane). R brzuszna charakteryzuje się bólem brzucha, gorączką, wymiotami, biegunką albo zaparciem i postępującym wyniszczeniem. Może dojść do niedrożności jelit i stworzenia przetok jelitowych. Postać szyjnotwarzowa rozpoczyna się w formie małego, płaskiego, twardego nacieku zlokalizowanego w jamie ustnej albo na szyi. W dalszym ciągu naciek rozmięka, tworzą się przetoki, których treść zawiera charakteystyczne ziarna. Dolegliwość może szerzyć się na język, gardło, kości czaszki i mózg. W płucach zmiany przypominają gruźlicę. W formie uogólnionej dochodzi do rozsiewu drogą krążeniową do wszystkich narządów (może być powikłaniem stosowania wkładek antykoncepcyjnych domacicznych). Dolegliwość ma charakter bez pośpiechu postępujący. Rokowanie zależy od wczesnego rozpoznania, idealne jest w formie szyjnotwarzowej. Przewarzająca część chorych dobrze reaguje na długotrwałą antybiotykoterapię z chirurgicznym oczyszczaniem miejsc skażonych
Definicja PAPIEROS:
Co to jest pokrojonego tytoniu przemysłowego, uformowanego w kształt walca i otoczonego bibułką. Do wyrobu poszczególnych gatunków papierosów dobiera się mieszanki z kilku albo kilkunastu rodzajów tytoniu. Do promienica.
Definicja PRZESĄCZANIE:
Co to jest mechaniczna polegająca na oddzielaniu ciała stałego od cieczy z użyciem sączka. W układach biologicznych jest procesem przechodzenia płynu wspólnie z rozpuszczonymi w nim związkami poprzez błony promienica.
Definicja POIKILOCYTOZA:
Co to jest widoczne w badaniu morfologii i rozmazie krwi obwodowej wielokształtność erytrocytów promienica.
Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest kwasów tłuszczowych o wielokierunkowej aktywności biologicznej. Określane są regularnie mianem hormonów lokalnych, bo ich działanie obejmuje komórki z bezpośredniego sąsiedztwa. Po-wstają z promienica.

Czym jest PROMIENICA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: