Słownik promienica co to znaczy.
Definicja PROMIENICA. Co to jest mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENICA

Co to znaczy Promienica: przewlekła dolegliwość zakaźna, charakteryzująca się mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez beztlenowe drobnoustroje - promieniowce (Actinomycetales), będące powszechnymi komensalami j. ustnej i gardła. Dolegliwość występuje przeważnie u dorosłych mężczyzn. W formie szyjnotwarzowej źródłem zakażenia są próchniczo zmienione zęby, w formie płucnej promieniowce są aspirowane z j. ustnej, a w brzusznej, po połknięciu, wydostająsię poprzez uszkodzoną błonęśluzową wyrostka robaczkowego albo uchyłków jelitowych. Typowa zmiana ma charakter twardego nacieku złożonego z licznych, małych, połączonych z sobą ropni (druzy promienicze - kolonie promieniowca). Dolegliwość szerzy się poprzez ciągłość, rzadziej drogą krwionośną. Regularnie dochodzi do nadważenia zmian innymi bakteriami beztlenowymi (zakażenie mieszane). R brzuszna charakteryzuje się bólem brzucha, gorączką, wymiotami, biegunką albo zaparciem i postępującym wyniszczeniem. Może dojść do niedrożności jelit i stworzenia przetok jelitowych. Postać szyjnotwarzowa rozpoczyna się w formie małego, płaskiego, twardego nacieku zlokalizowanego w jamie ustnej albo na szyi. W dalszym ciągu naciek rozmięka, tworzą się przetoki, których treść zawiera charakteystyczne ziarna. Dolegliwość może szerzyć się na język, gardło, kości czaszki i mózg. W płucach zmiany przypominają gruźlicę. W formie uogólnionej dochodzi do rozsiewu drogą krążeniową do wszystkich narządów (może być powikłaniem stosowania wkładek antykoncepcyjnych domacicznych). Dolegliwość ma charakter bez pośpiechu postępujący. Rokowanie zależy od wczesnego rozpoznania, idealne jest w formie szyjnotwarzowej. Przewarzająca część chorych dobrze reaguje na długotrwałą antybiotykoterapię z chirurgicznym oczyszczaniem miejsc skażonych
Definicja PCHŁY:
Co to jest Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do picia krwi. Tylne odnóża są skoczne, umożliwiają wykonywanie promienica.
Definicja PIGMENT:
Co to jest występująca w cytoplazmie komórek zwierząt i roślin o różnorodnej budowie i funkcji. R ma umiejętność selektywnego odbijania promieni świetlnych. Patrz także, zioła PIGMENT:Dziurawiec Zwykły promienica.
Definicja PARASOMNIE:
Co to jest przysenne; zalicza się do niech: lęki nocne, koszmary nocne i lunatyzm (somnambulizm). Lęki nocne to uczucie zagrażającego niebezpieczeństwa albo poczucie zagrożenia, które skutkuje nagłe promienica.
Definicja PERYSTALTYKA:
Co to jest perystaltyczne, jest skoordynowaną czynnością skurczową błony mięśniowej przewodu wykorzystywaną jednokierunkowemu przesuwaniu zawartości kanału (w przewodzie pokarmowym także mieszaniu pokarmów z promienica.

Czym jest PROMIENICA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: