Słownik przeciążenie co to znaczy.
Definicja PRZECIĄŻENIE. Co to jest przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako.

Czy przydatne?

Definicja PRZECIĄŻENIE

Co to znaczy Przeciążenie: stan, gdzie wypadkowa sił grawitacji i sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny wpływ na kształtowanie się kośćca, postawę człowieka i położenie jego środka ciężkości. Jest faktorem stałym, nie wymaga naszej kontroli i jest fundamentem orientacji o położeniu ciała, z w szczególności głowy w przestrzeni. R są powodem zmian biologicznych. Krótkotrwałe, niewielkie przeciążenia występujące na przykład w sporcie nie powodują większych zmian w organizmie. Niebezpieczne są z kolei poważne R wynikające z przyspieszenia bądź opóźnienia występujące w poważnych wypadkach komunikacyjnych i upadkach z dużej wysokości. Przyspieszenia występujące wskutek sił bezwładności prowadzić mogą do uszkodzenia narządów wewnętrznych, złamań kości i tym podobne Sama prędkość nie jest faktorem szkodliwym. Powtarzające się spore przyspieszenia (na przykład u pilotów wojskowych) wywołują adaptację receptorów błędnika i tolerancję na R, co objawia się zmniejszeniem zaburzeń związanych z przemieszczeniem płynów ustrojowych i niedokrwieniem. Przyspieszenie rzędu 3-8 C (piloci) wywołują przemieszczane wolno zawieszonych narządów i zmianę rozmieszczenia płynów ustrojowych, raczej krwi. Jej przemieszczenie skutkuje niedokrwienie jednych narządów, a przekrwienie innych. R poziome są najmniej szkodliwe (od mostka do kręgosłupa), z kolei przyspieszenia działające w kierunku od nóg do głowy (-Gz) następuje powiększenie ciśnienia w naczyniach głowy, bóle głowy, zaburzenia oddychania i rytmu serca, pękanie naczyń włosowatych. Przy odwrotnym kierunku (+Gz)
pojawiają się zaburzenia wzrokowe z widzeniem lunetowatym, aż do zaniewidzenia, strata przytomności. R może dotyczyć poszczególnych narządów na przykład serca czy mięśni, jeżeli natężenie wykonywanej pracy przekracza ich możliwości. W takiej sytuacji dochodzi do niewydolności narządu albo jego uszkodzenia, w powyższych sytuacjach na przykład zawał serca albo zerwanie mięśnia. R kości może wywołać jej złamanie tak zwany zmęczeniowe (dolegliwość rekrutów).
Patrz także, zioła PRZECIĄŻENIE:Konwalia Majowa
Definicja PENICYLINAZA:
Co to jest katalizujący reakcję rozpadu penicyliny. R jest produkowana poprzez nie wszystkie drobnoustroje (gronkowce i pałeczki Gram-ujemne) warunkując ich niewrażliwość na ten antybiotyk. To jest umiejętność przeciążenie.
Definicja PRZEROST:
Co to jest zwiększenie się narządu albo tkanki wskutek zwiększenia się poszczególnych komórek. Jest regularnie rezultatem zwiększonej pracy narządu na przykład mięśni szkieletowych przeciążenie.
Definicja PLEMNIK:
Co to jest rozrodcza produkowana w jądrach w sposób ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie produkowanych jest miliony plemników i wydzielana do kanalika nasiennego. Dojrzały R przeciążenie.
Definicja PLAMICA:
Co to jest zmian skórnych w przebiegu różnego rodzaju skaz krwotocznych (na przykład R małopłytkowa, R gnilcowa). Występuje w formie pojedynczych albo zlewających się wybroczyn. Może być odmianą skazy przeciążenie.

Czym jest PRZECIĄŻENIE znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: