Słownik przeciążenie co to znaczy.
Definicja PRZECIĄŻENIE. Co to jest przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako.

Czy przydatne?

Definicja PRZECIĄŻENIE

Co to znaczy PRZECIĄŻENIE: stan, gdzie wypadkowa sił grawitacji i sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny wpływ na kształtowanie się kośćca, postawę człowieka i położenie jego środka ciężkości. Jest faktorem stałym, nie wymaga naszej kontroli i jest fundamentem orientacji o położeniu ciała, z w szczególności głowy w przestrzeni. R są powodem zmian biologicznych. Krótkotrwałe, niewielkie przeciążenia występujące na przykład w sporcie nie powodują większych zmian w organizmie. Niebezpieczne są z kolei poważne R wynikające z przyspieszenia bądź opóźnienia występujące w poważnych wypadkach komunikacyjnych i upadkach z dużej wysokości. Przyspieszenia występujące wskutek sił bezwładności prowadzić mogą do uszkodzenia narządów wewnętrznych, złamań kości i tym podobne Sama prędkość nie jest faktorem szkodliwym. Powtarzające się spore przyspieszenia (na przykład u pilotów wojskowych) wywołują adaptację receptorów błędnika i tolerancję na R, co objawia się zmniejszeniem zaburzeń związanych z przemieszczeniem płynów ustrojowych i niedokrwieniem. Przyspieszenie rzędu 3-8 C (piloci) wywołują przemieszczane wolno zawieszonych narządów i zmianę rozmieszczenia płynów ustrojowych, raczej krwi. Jej przemieszczenie skutkuje niedokrwienie jednych narządów, a przekrwienie innych. R poziome są najmniej szkodliwe (od mostka do kręgosłupa), z kolei przyspieszenia działające w kierunku od nóg do głowy (-Gz) następuje powiększenie ciśnienia w naczyniach głowy, bóle głowy, zaburzenia oddychania i rytmu serca, pękanie naczyń włosowatych. Przy odwrotnym kierunku (+Gz)
pojawiają się zaburzenia wzrokowe z widzeniem lunetowatym, aż do zaniewidzenia, strata przytomności. R może dotyczyć poszczególnych narządów na przykład serca czy mięśni, jeżeli natężenie wykonywanej pracy przekracza ich możliwości. W takiej sytuacji dochodzi do niewydolności narządu albo jego uszkodzenia, w powyższych sytuacjach na przykład zawał serca albo zerwanie mięśnia. R kości może wywołać jej złamanie tak zwany zmęczeniowe (dolegliwość rekrutów).
Patrz także, zioła PRZECIĄŻENIE:Konwalia Majowa
Definicja PSYCHOTERAPIA:
Co to jest intencjonalnym, systematycznym oddziaływaniem na pacjenta, przy zastosowaniu słowa, w ramach specyficznego kontaktu, w ustalonym, sprecyzowanym celu. R użytkowana jest do rozwiązywania problemów przeciążenie co to jest.
Definicja PLEOPTYKA:
Co to jest zespół metod leczenia niedowidzenia użytkowanych zazwyczaj w zezie z niedowidzeniem przeciążenie definicja.
Definicja POLIPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest posiadania trzech albo więcej kompletów chromosomów w komórce (normą są dwa dla komórek somatycznych i jeden dla gamet - komórek płciowych). Termin odnosić się może również do całego organizmu. Do przeciążenie co znaczy.
Definicja PIGMENTACJA:
Co to jest odkłaclan ie się barwnika (pigmentu) melaniny w skórze przeciążenie słownik.

Czym jest PRZECIĄŻENIE znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: