Słownik przeciążenie co to znaczy.
Definicja PRZECIĄŻENIE. Co to jest przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako.

Czy przydatne?

Definicja PRZECIĄŻENIE

Co to znaczy Przeciążenie: stan, gdzie wypadkowa sił grawitacji i sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny wpływ na kształtowanie się kośćca, postawę człowieka i położenie jego środka ciężkości. Jest faktorem stałym, nie wymaga naszej kontroli i jest fundamentem orientacji o położeniu ciała, z w szczególności głowy w przestrzeni. R są powodem zmian biologicznych. Krótkotrwałe, niewielkie przeciążenia występujące na przykład w sporcie nie powodują większych zmian w organizmie. Niebezpieczne są z kolei poważne R wynikające z przyspieszenia bądź opóźnienia występujące w poważnych wypadkach komunikacyjnych i upadkach z dużej wysokości. Przyspieszenia występujące wskutek sił bezwładności prowadzić mogą do uszkodzenia narządów wewnętrznych, złamań kości i tym podobne Sama prędkość nie jest faktorem szkodliwym. Powtarzające się spore przyspieszenia (na przykład u pilotów wojskowych) wywołują adaptację receptorów błędnika i tolerancję na R, co objawia się zmniejszeniem zaburzeń związanych z przemieszczeniem płynów ustrojowych i niedokrwieniem. Przyspieszenie rzędu 3-8 C (piloci) wywołują przemieszczane wolno zawieszonych narządów i zmianę rozmieszczenia płynów ustrojowych, raczej krwi. Jej przemieszczenie skutkuje niedokrwienie jednych narządów, a przekrwienie innych. R poziome są najmniej szkodliwe (od mostka do kręgosłupa), z kolei przyspieszenia działające w kierunku od nóg do głowy (-Gz) następuje powiększenie ciśnienia w naczyniach głowy, bóle głowy, zaburzenia oddychania i rytmu serca, pękanie naczyń włosowatych. Przy odwrotnym kierunku (+Gz)
pojawiają się zaburzenia wzrokowe z widzeniem lunetowatym, aż do zaniewidzenia, strata przytomności. R może dotyczyć poszczególnych narządów na przykład serca czy mięśni, jeżeli natężenie wykonywanej pracy przekracza ich możliwości. W takiej sytuacji dochodzi do niewydolności narządu albo jego uszkodzenia, w powyższych sytuacjach na przykład zawał serca albo zerwanie mięśnia. R kości może wywołać jej złamanie tak zwany zmęczeniowe (dolegliwość rekrutów).
Patrz także, zioła PRZECIĄŻENIE:Konwalia Majowa
Definicja PARALAKSA:
Co to jest fizjologiczny pozwalający na obserwację stosunków przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest funkcją współpracy obu siatkówek z ośrodkowym układem nerwowym gdzie dochodzi do przeciążenie.
Definicja PRZEPUKLINA:
Co to jest uwypuklenie tkanek, zazwyczaj wewnątrz brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa) poprzez wrota naturalne albo ubytek w powłokach jamy brzusznej. Typowo złożona jest z worka przeciążenie.
Definicja PROTRUZJA:
Co to jest polegająca na wpukleniu się jednego elementu anatomicznego w obręb innego. Może dotyczyć struktur naturalnych na przykład R panewki biodra do miednicy (zapadanie się panewki do miednicy z przeciążenie.
Definicja PANODINA:
Co to jest niespecyficzna (nieswoista) szczepionka, zawierające nieaktywne formy różnych drobnoustrojów. Jest użytkowana do pobudzenia ogólnej odporności organizmu. Opinie, co do jej skuteczności są podzielone przeciążenie.

Czym jest PRZECIĄŻENIE znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: