Słownik przepuklina co to znaczy.
Definicja PRZEPUKLINA. Co to jest brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa.

Czy przydatne?

Definicja PRZEPUKLINA

Co to znaczy PRZEPUKLINA: niepoprawne uwypuklenie tkanek, zazwyczaj wewnątrz brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa) poprzez wrota naturalne albo ubytek w powłokach jamy brzusznej. Typowo złożona jest z worka stanowiącego uwypuklenie otrzewnej (w razie R brzusznych) i rozpoczynającego się we wrotach R (otwór naturalny albo pourazowy w ścianie brzucha, przeponie i tak dalej) i zawartości worka, którą przeważnie stanowią jelita. U obu płci przeważnie występują przepukliny pachwinowe (75% wszystkich przepuklin), dalej w kolejności, pooperacyjne i brzuszne wewnętrzne (10%) i pępkowe (5%). R mogą powstawać wskutek działania różnych czynników. Wady wrodzone powłok, a w szczególności kanału pachwinowego są w miarę częste (R pachwinowa skośna). Zwiększenie naturalnych otworów i szczelin skutkuje wpuklanie się narządów na przykład żołądek wślizgujący się do klatki piersiowej poprzez rozwór przepony przepuklina roztworu przełykowego. Obniżenie elastyczności i wytrzymałości tkanek związana w pierwszej kolejności z podeszłym wiekiem, może usposabiać do powstawania R na przykład przepuklina pachwinowa prosta. Uraz operacyjny może wywołać osłabienie powłok brzucha a szczególnie jej części mięśniowo-ścięgnistej (R pooperacyjna, R brzuszna). Nierzadko uraz mechaniczny może wywołać stworzenie nieprawidłowego otworu na przykład przepuklina przeponowa po ranie kłutej klatki piersiowej (skaleczenie przepony, która nie goi się samoistnie). Powiększone ciśnienie wewnątrzbrzuszne spowodowane na przykład podnoszeniem ciężkich elementów, kaszlem (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc), przewlekłe zaparcia, ciąża, otyłość sprzyja wypychaniu trzew jamy brzusznej poprzez nierzadko osłabione powłoki. Z punktu widzenia klinicznego R dzieli się na: odprowadzane - ucisk z zewnątrz powodu-je cofnięcie się zawartości R do jamy brzusznej, nieodprowadzalne -zawartości worka nie daje się odprowadzić do brzucha, uwięźnięte - tkanka stanowiąca zawartość R (przeważnie jelito) jest niedokrwiona w konsekwencji ucisku wrót R na naczynia krwionośne, ześlizgowe - ścianę worka R stanowi poza otrzewną ściana jednego z narządów jamy brzusznej na przykład pęcherza moczowego albo jelita grubego. Leczenie przepuklin jest jedynie operacyjne (herniorafia). W większości przypadków (poza uwięźniętymi) operacje podejmuje się w trybie planowym. Celem jest niedopuszczenie do stworzenia powikłań i względy kosmetyczne i czynnościowe. Nieoperowana R ma tendencję do stopniowego powiększania się i dodatkowego osłabiania powłok brzusznych, skutkuje znaczące utrudnienie normalnej aktywności ruchowej, defekt kosmetyczny, nierzadko choroby bólowe, a nierzadko mechaniczną niedrożność jelit (pętla jelita zostaje uciśnięta poprzez wrota przepuklinowe i dochodzi do zatrzymania pasażu treści pokarmowej) albo zadzierzgnięcie ze zgorzelą i przedziurawieniem (perforacją) wskutek zaciśnięcia naczyń krwionośnych zaopatrujących zamknięte w worku przepuklinowym jelito. Operacje polegają na odprowadzeniu zawartości R w miejsce anatomiczne na przykład jelita z R pachwinowej do jamy otrzewnej i zamknięciu wrót przepukliny w sposób uniemożliwiający nawrót dolegliwości. Można to osiągnąć zbliżając sąsiadujące mięśnie i powiezie, unikając ich nadmiernego napinania, a gdy to jest niemożliwe albo zbyt ryzykowne zamyka się ubytek przy zastosowaniu materiału syntetycznego (siatki), która stanowi szkielet, w który wrasta tkanka bliznowata
Definicja PARALAKSA:
Co to jest fizjologiczny pozwalający na obserwację stosunków przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest funkcją współpracy obu siatkówek z ośrodkowym układem nerwowym gdzie dochodzi do przepuklina co to jest.
Definicja PARAPROTEINEMIA:
Co to jest obecność nieprawidłowego białka we krwi, zespół kliniczny przebiegający z wytwarzaniem niepoprawnych białek (paraprotein) na przykład szpiczak mnogi przepuklina definicja.
Definicja PLASTYKA:
Co to jest operacyjnych zmieniających układ anatomiczny (na przykład operacja przepukliny pachwinowej wiąże się z plastyką kanału pachwinowego) i z zakresu chirurgii plastycznej dotyczących korekcji różnych przepuklina co znaczy.
Definicja PCHŁY:
Co to jest Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do picia krwi. Tylne odnóża są skoczne, umożliwiają wykonywanie przepuklina słownik.

Czym jest PRZEPUKLINA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: