Słownik przetoka co to znaczy.
Definicja PRZETOKA. Co to jest narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a.

Czy przydatne?

Definicja PRZETOKA

Co to znaczy PRZETOKA: niepoprawne połączenie między dwoma albo większą liczbą narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a powierzchnią ciała. Różnorodność R jest wielka z uwagi na liczba narządów i okolic, gdzie mogą powstać. Nazwy ich pochodzą od miejsc, które są nimi połączone na przykład przetoka żołądkowo-skórna jest kanałem między żołądkiem i skórą. Powodem mogą być wrodzone niepoprawne połączenia, uraz albo operacja (na przykład ro-zejście się zespolenia przewodu pokarmowego), zapalenie (dolegliwość Leśniowskiego-Crohna może powodować stworzenie licznych przetok jelito-wo-jelitowych, jelitowo-pęcherzowych i tym podobne), nowotwory złośliwe naciekając ściany sąsiadujących
narządów i w dalszym ciągu ulegając martwic)', rozpadają się z wytworzeniem nieprawidłowego połączenia, uszkodzenia popromienne (na przykład regularnie przetoka odbytniczo-pochwowa po napromienianiu na skutek raka w miednicy małej). Przewarzająca część R stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na skutek powikłań. Niedożywienie rozwija się wskutek niewystarczającego wchłaniania pokarmów, które na swej drodze omijają część jelita albo są wydalane na zewnątrz (R żołądkowo okrężnicza, R jelitowoskórna) albo wskutek zwiększonego zapotrzebowania energetycznego związanego ze współistniejącym zakażeniem. Zaburzenia wodno-elektrolitowe są szczególnie częste w razie R bliższego odcinka przewodu pokarmowego (na przykład w R trzustkowo-skórnej wypływa, przynajmniej 700ml/dobę płynu bogatego w dwuwęglany, co prowadzi do kwasicy metabolicznej). Posocznica regularnie towarzyszy R, pojawia się, gdy wyciekanie płynów skutkuje zakażenie jałowych przestrzeni (na przykład opłucnej albo otrzewnej). Nadżerki skóry w sytuacjach kontaktu z treścią jelitową. Rzadkim powikłaniem jest krwotok, mogący nierzadko zagrażać życiu. Pojawia się, gdy mechanizm zapalny związany z istnieniem R niszcz)' ścianę sąsiadującego naczynia krwionośnego. W leczeniu niezbędne jest wyrównywanie zaburzeń ogólnoustrojowych (nawodnienie, wyrównanie zaburzeń elektrolitowych), pokonywanie zakażeń, odprowadzenie wypływającej treści na zewnątrz przez dreny ssące albo operacyjnie wykonane zespolenia omijające, hamowanie wydzielania poszczególnych narządów (na przykład w żołądku - blokery receptorów H2, trzustce - pochodne somatostatyny), wyrównanie niedoborów żywieniowych. U wielu chorych dochodzi do samoistnego zamknięcia przetoki, jeśli jednak nie to jest możliwe niezbędne jest leczeni operacyjne. Przetoka produkowana sztucznie to —» stomia
Definicja PCHŁY:
Co to jest Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do picia krwi. Tylne odnóża są skoczne, umożliwiają wykonywanie przetoka co znaczy.
Definicja PRACOHOLIZM:
Co to jest psychiatrów pracoholikami przeważnie zostają ludzie, którzy mają głęboko ukrywane, lecz poważne zaburzenia w poczuciu własnej wartości. Podejmując pracę w sposób doprowadzający do R udowadniająsami przetoka krzyżówka.
Definicja PNEUMOKOKI:
Co to jest Cramclodatnie o charakterze dwoinki z otoczką, czasami mogą tworzyć krótkie łańcuchy. Otoczka R zawiera kompleks polisacharydów determinujący chorobotwórczość i antygenowość R Opierając się na przetoka co to jest.
Definicja PRZEDSIONEK:
Co to jest część narządu jamistego, przewodu, jamy, przestrzeni, poprzedzająca przeważnie odcinek kluczowy na przykład R serca, j. ustnej, nosa itd przetoka słownik.

Czym jest PRZETOKA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: