Słownik przetoka co to znaczy.
Definicja PRZETOKA. Co to jest narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a.

Czy przydatne?

Definicja PRZETOKA

Co to znaczy PRZETOKA: niepoprawne połączenie między dwoma albo większą liczbą narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a powierzchnią ciała. Różnorodność R jest wielka z uwagi na liczba narządów i okolic, gdzie mogą powstać. Nazwy ich pochodzą od miejsc, które są nimi połączone na przykład przetoka żołądkowo-skórna jest kanałem między żołądkiem i skórą. Powodem mogą być wrodzone niepoprawne połączenia, uraz albo operacja (na przykład ro-zejście się zespolenia przewodu pokarmowego), zapalenie (dolegliwość Leśniowskiego-Crohna może powodować stworzenie licznych przetok jelito-wo-jelitowych, jelitowo-pęcherzowych i tym podobne), nowotwory złośliwe naciekając ściany sąsiadujących
narządów i w dalszym ciągu ulegając martwic)', rozpadają się z wytworzeniem nieprawidłowego połączenia, uszkodzenia popromienne (na przykład regularnie przetoka odbytniczo-pochwowa po napromienianiu na skutek raka w miednicy małej). Przewarzająca część R stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na skutek powikłań. Niedożywienie rozwija się wskutek niewystarczającego wchłaniania pokarmów, które na swej drodze omijają część jelita albo są wydalane na zewnątrz (R żołądkowo okrężnicza, R jelitowoskórna) albo wskutek zwiększonego zapotrzebowania energetycznego związanego ze współistniejącym zakażeniem. Zaburzenia wodno-elektrolitowe są szczególnie częste w razie R bliższego odcinka przewodu pokarmowego (na przykład w R trzustkowo-skórnej wypływa, przynajmniej 700ml/dobę płynu bogatego w dwuwęglany, co prowadzi do kwasicy metabolicznej). Posocznica regularnie towarzyszy R, pojawia się, gdy wyciekanie płynów skutkuje zakażenie jałowych przestrzeni (na przykład opłucnej albo otrzewnej). Nadżerki skóry w sytuacjach kontaktu z treścią jelitową. Rzadkim powikłaniem jest krwotok, mogący nierzadko zagrażać życiu. Pojawia się, gdy mechanizm zapalny związany z istnieniem R niszcz)' ścianę sąsiadującego naczynia krwionośnego. W leczeniu niezbędne jest wyrównywanie zaburzeń ogólnoustrojowych (nawodnienie, wyrównanie zaburzeń elektrolitowych), pokonywanie zakażeń, odprowadzenie wypływającej treści na zewnątrz przez dreny ssące albo operacyjnie wykonane zespolenia omijające, hamowanie wydzielania poszczególnych narządów (na przykład w żołądku - blokery receptorów H2, trzustce - pochodne somatostatyny), wyrównanie niedoborów żywieniowych. U wielu chorych dochodzi do samoistnego zamknięcia przetoki, jeśli jednak nie to jest możliwe niezbędne jest leczeni operacyjne. Przetoka produkowana sztucznie to —» stomia
Definicja PALICZEK:
Co to jest palca, R bliższy łączy się stawem ze śródręczem albo śródstopiem, a pozostałe ze sobą. Niemal cały R dystalny jest przykryty płytką paznokciową. W kciuku i paluchu brak jest R środkowego, w przetoka co to jest.
Definicja PLAMA:
Co to jest zmiana skórna odróżniająca się od otocznia barwą, podobna do plamki, której rozmiar przekracza jednak 10mm. Może być ogniskiem przebarwienia albo odbarwienia. Patrz także, zioła PLAMA:Rdest Ptasi przetoka definicja.
Definicja PNEUMATURIA:
Co to jest gazu z moczem. Jest rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków jelita, zapalenia jelita, raka jelita grubego albo przetoka co znaczy.
Definicja PIONIZACJA:
Co to jest przygotowujące chorego do powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem rehabilitanta albo na szczególnym stole, który można ustawiać pod przetoka słownik.

Czym jest PRZETOKA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: