Słownik przykurcz co to znaczy.
Definicja PRZYKURCZ. Co to jest trwałego ograniczenia zakresu ruchów w jednym albo wielu stawach.

Czy przydatne?

Definicja PRZYKURCZ

Co to znaczy Przykurcz: wadliwe ustawienie kończyny, lub jej odcinka wskutek trwałego ograniczenia zakresu ruchów w jednym albo wielu stawach. Określany jest opierając się na kierunku deformacji na przykład zgięciowy, wyprostny, przywiedzeniowy i tak dalej Przykurcz Dupuytrena - bezbolesne przykurczenie palców ręki, zazwyczaj obustronne, w konsekwencji włóknistego przerostu i zgrubienia rozcięgnadłoniowego (silna błona włóknista rozciągająca się pod skórą powierzchni dłoniowej ręki). Powód jest nieznana, aczkolwiek pewne znaczenie przypisuje się powtarzającym się mikrourazom dłoni (drwale, kowalel, częściej występuje u alkoholików, osób z cukrzycą, gruźlicą, chorobami wątroby i przewlekłą padaczką. Znacząco częstszy u mężczyzn. Najwcześniej zostaje zajęty palec I V, później V i kolejno III i II. Początkowo w rozciągnie dłoniowym pojawia się mały, niebolesny guzek, który regularnie rozwija się w podłużne, powrózkowate pasmo. Przyrasta ono do skóry, która staje się nieprzesuwalna. Etapowo rozwija się przykurcz odpowiedniego palca (niemożliwe staje się jego wyprostowanie). Leczenie jest operacyjne i bazuje na wycięciu rozcięgna dłoniowego, a w zaawansowanych deformacjach palców niezbędna może być ich amputacja. Przykurcz Volk-manna schorzenie występujące przeważnie u dzieci między 4 a 8r.ż., którego bezpośrednią powodem jest postępujące zwyrodnienie mięśni i nerwów w konsekwencji niedokrwienia kończyny górnej. Do niedokrwienia przeważnie prowadzi ucisk tętnicy łokciowej między fałdem rozcięgna mięśnia dwugłowego ramienia, a bliższym odłamem kości ramiennej (w złamaniu przezkłykciowym albo nadkłykciowym kości ramiennej). Powodem niedokrwienia może być także stłuczenie okolicy łokcia, rozległy krwiak podpowięziowy ucisk opaski Esmarcha, długookresowy uciskający opatrunek gipsowy, wielokrotne nastawianie złamań. Nieodwracalne zmiany w mięśniach ob-serwuje się po 4-12 godzinach niedokrwienia, w nerwach po 2-6. W rozwiniętym przykurczu dochodzi do charakterystycznego ustawienia kończyny górnej z przykurczem wyprostnym w stawach śródręczno-paliczkowych i w zgięciu w stawach międzypaliczkowych (ręka szponowata). Ważna jest świadomość zagrożeń (raczej ze strony lekarzy) i odpowiednia profilaktyka inicjalne nastawianie złamania, zwichnięcia, poprawne unieruchomienie, odbarczenie chirurgiczne tętnicy. W późnych okresach stosuje się aparatowanie i operacje rekonstrukcyjne, ale zawsze pozostaje poważne kalectwo i defekt kosmetyczny
Definicja POLISOMNOGRAM:
Co to jest fizjologicznej czynności kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG), ruchów gałek ocznych (elektrookulogram) i czynności przykurcz.
Definicja POLISACHARYDY:
Co to jest powszechnie występującymi węglowodanami, do których zalicza się skrobię, glikogen i celulozę (btonnik). Makrocząsteczki P. utworzone są z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych przykurcz.
Definicja PATOGNOMICZNY:
Co to jest specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości przykurcz.
Definicja PRZYCHODNIA:
Co to jest placówka otwartej opieki zdrowotnej składająca się z poradni udzielających świadczeń profilaktyczno-leczniczych w dziedzinie fundamentalnym i specjalistycznym przykurcz.

Czym jest PRZYKURCZ znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: