Słownik punkcja co to znaczy.
Definicja PUNKCJA. Co to jest igły w celu podania leku albo w celu ewakuacji płynu, powietrza.

Czy przydatne?

Definicja PUNKCJA

Co to znaczy Punkcja: nakłucie; wprowadzenie do jam ciała, albo zbiornika płynu, igły w celu podania leku albo w celu ewakuacji płynu, powietrza, pobraniu tkanki do badania histopatologicznego. Nakłucie jamy opłucnej wykonuje się dzięki igły punkcyjnej i zestawu ssącego w razie nagromadzenia wolnego płynu albo powietrza. Kluczowymi wskazaniami są: płyn w jamie opłucnej, krwiak opłucnej, odma opłucnowa, ropniak opłucnej. Nakłucie opłucnej wykonuje się w IX przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej tylnej, w razie płynu otorbionego w miejscu jego nagromadzenia, pod kontrolą USG. W razie odmy samoistnej zabieg jest realizowany doraźnie, ze wskazań życiowych. Nakłucie jamy otrzewnej - zabieg ma przeważnie charakter nakłucia opróżniającego jamę otrzewną z płynu albo nakłucia diagnostycznego. Wskazania do nakłucia opróżniającego to spore wodobrzusze, upośledzające wydolność chorego. Diagnostyczne nakłucie jest szeroko użytkowane w sytuacjach podejrzenia urazowego krwawienia do jamy otrzewnowej. Nakłucie jamy osierdzia - ewakuacja płynu z worka osierdziowego w razie urazowej tamponady serca, nowotworów, wysiękowego zapalenia osierdzia. Opróżnienie jamy osierdzia wykonuje się bez pośpiechu - 300-600 ml pośrodku 60 min. Nakłucie stawów - zabieg realizowany w celach diagnostycznych albo leczniczych. Wskazaniami do nakłucia są: obecność płynu zapalnego albo krwi w jamie stawowej, podawanie leków przeciwza-palnych w Ch. zwyrodnieniowej stawów. Punkcja lędźwiowa - igła punkcyjna wprowadzana jest do przestrzeni podpajęczynówkowej w kanale kręgowym. Celem nakłucia lędźwiowego jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiar ciśnienia albo wprowadzenie środków znieczulających, kontrastu itd
Definicja POLISOMNOGRAM:
Co to jest fizjologicznej czynności kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG), ruchów gałek ocznych (elektrookulogram) i czynności punkcja.
Definicja PAPIEROS:
Co to jest pokrojonego tytoniu przemysłowego, uformowanego w kształt walca i otoczonego bibułką. Do wyrobu poszczególnych gatunków papierosów dobiera się mieszanki z kilku albo kilkunastu rodzajów tytoniu. Do punkcja.
Definicja PODNIECENIE:
Co to jest emocjonalne charakteryzujące się wzrostem ogólnego pobudzenia i wzrostem poziomu aktywacji. Zdarzenie to przejawia się w następujących postaciach: przyrost napięcia mięśniowego, który zwykle skutkuje punkcja.
Definicja PIELĘGNIARKA:
Co to jest osoba, która uzyskała formalne uprawnienia do wykonywania czynności pielęgniarskich w dziedzinie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji punkcja.

Czym jest PUNKCJA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: