Słownik pylica co to znaczy.
Definicja PYLICA. Co to jest pyły powodujące zmiany zapalne i zwłóknienia płuc. W prostej R.

Czy przydatne?

Definicja PYLICA

Co to znaczy PYLICA: dolegliwość spowodowana poprzez nieorganiczne (mineralne) pyły powodujące zmiany zapalne i zwłóknienia płuc. W prostej R węglowej pył węglowy jest rozprzestrzeniony w całych płucach, co prowadzi do stworzenia plamek węglowych wokół oskrzelików i delikatnych rozstrzeni (rozedma pyłowa). Rzadko dochodzi do rozwoju zwłóknień. W niepowikłanych sytuacjach nie ma objawów ze strony układu oddechowego. Sprawność układu oddechowego upośledza dopiero włóknienie albo zmiany spowodowane jednoczesnym paleniem papierosów. Ciężką odmianą pylicy jest azbestoza - rozlana pylica płuc wywoująca ich zwłóknienie wywołana azbestem a więc włóknistymi, mineralnymi krzemianami o różnym składzie chemicznym, stosowanymijako materia) do produkcji wyrobów ogniotrwałych i termoizolacyjnych, a również (z racji na sporą kwasoodporność) w przemyśle chemicznym. Azbestoza rozwija się w rezultacie długotrwałego wdychania włókien azbestu w trakcie jego wydobywania i przerabiania. Włókna te po dostaniu się do dróg oddechowych prócz azbestozy spowodować mogą nowotwory: międzybłoniaka opłucnej i raka odoskrzelowego płuc. Zagrożenie jest proporcjonalne do czasu ekspozycji. Włókna odkładając się w miąższu płuc wywołują ich włóknienie, co skutkuje powiększenie sztywności, pomniejszenie objętości (pojemności) i ograniczenia w przenoszeniu gazów (tlen, dwutlenek węgla) między krwią, a powietrzem pęcherzyków płucnych. Chorzy skarżą się na etapowo rosnące uczucie duszności wysiłkowej (spadek wydolności wysiłkowej). Kaszel, odkrztuszanie i świszczący oddech są rzadkie. Stosunkowo postępu włóknienia pogłębia się niewydolność oddechowa z niedotlenieniem krwi. Rozpoznanie określa się opierając się na stwierdzenia narażenia na azbest i zdjęć radiologicznych klatki piersiowej (nieregularne, rozlane zacienienia raczej w dolnych partiach płuc), a również spirometrii. Brak jest specyficznego leczenia. Z racji na zagrożenie azbestoza, wykorzystanie azbestu zostało znacząco ograniczone. Inną postacią pylicy o ciężkim przebiegu jest krzemica (pylica krzemowa). Jest najstarszą ze znanych chorób zawodowych, wywołaną poprzez wdychanie pyłu zwierającego kryształy wolnej krzemionki (kwarcu). Charakteryzuje się nieznacznym guzowatym zwłóknieniem płuc, a w bardziej zaawansowanym stanie zwłóknieniami tworzącymi konglomeraty i niewydolnością oddechową. Krzemionka (dwutlenek krzemu) wdychają osoby pracujące w przemyśle wydobywczym (ołowiu, węgla, miedzi, srebra i złota), w hutach, wytwórniach ceramicznych i przy obróbce piaskowca i granitu. Zazwyczaj do wystąpienia objawów chorobowych niezbędny jest kontakt poprzez 20-30 lat, chociaż przy wyjątkowo silnej ekspozycji na pyły (budowa tuneli, wytwarzanie substancji ściernych) postęp dolegliwości może wystąpić już po kilku latach. Symptomami są: skrócenie oddechu, kaszel z wykrztuszaniem plwociny. Dochodzi do nadciśnienia w krążeniu płucnym kierującego do przeciążenia i niewydolności prawej komory serca (zespół płuc-no-sercowy). Nie jest znane skuteczne leczenie stąd specjalna wartość odpowiedniej profilaktyki. Rodzajem pylicy występujący u osób pracujących przy obróbce trzciny cukrowej jest bagasoza (bagassosis). Zmiany płucne polegają na włóknieniu narządu i stopniowym spadku wydolności układu oddechowego. Powodem zmian są najprawdopodobniej grzyby pleśniowe rozwijające się na trzcinie cukrowej i wywołujące reakcję immunologiczną w układzie oddechowym człowieka.
Patrz także, zioła PYLICA:Pierwiosnek Lekarski
Definicja PROKONWERTYNA:
Co to jest krzepnięcia VII. Wiąże się z tromboplastyną tkankową i z w kompleksie aktywują impulsy IX i X. Jej wytwarzanie w wątrobie jest zależne od witaminy K. Aktualnie trwają próby zastosowania czynnika VII pylica co to jest.
Definicja PĘPEK:
Co to jest wielkości wgłębienie w dolnej części linii środkowej przedniej ściany brzucha, będące blizną po pępowinie. Jest miejscem osłabienia ściany brzucha, mogą tu powstawać przepukliny pępkowe. U kobiet pylica definicja.
Definicja POSTRZAŁ:
Co to jest spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego (dysku), powodującymi naciąganie i nierzadko rozerwanie więzadła podłużnego kręgosłupa. Rezultatem jest ból korzeniowy (ucisk na korzenie pylica co znaczy.
Definicja PATOGNOMICZNY:
Co to jest specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości pylica słownik.

Czym jest PYLICA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: