Słownik radiofarmaceutyki co to znaczy.
Definicja RADIOFARMACEUTYKI. Co to jest cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i.

Czy przydatne?

Definicja RADIOFARMACEUTYKI

Co to znaczy Radiofarmaceutyki: izotopy promieniotwórcze sprzężone chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak stabilna forma nieradioaktywna. Służą badaniom medycznym i diagnostycznym przynosząc wiadomości o metabolizmie badanych komórek. Istnieje sporo metod wprowadzania związków R. do badanych narządów; mogą one zależeć od czynnego transportu z krwią do narządu docelowego na przykład tarczyca wychwytuje jod promieniotwórczy, a nerki wybiórczo gromadzą hipuran. Do badania wątroby i śledziony wykorzystuje się zdarzenie fagocytozy gdzie makrofagi wychwytują cząstki technetu i siarki. Sekwestracja komórek znajduje wykorzystanie w badaniach śledziony; stosuje się znakowane technetem erytrocyty uszkodzone uprzednio termicznie i z tego powodu wychwytywane poprzez śledzionę. Blokadę naczyń włosowatych (zatrzymanie cząstek R. wewnątrz kapilarów) stosuje się do uwidocznienia naczyń płuc. Wykorzystanie znakowanych promieniotwórczo przeciwciał monoklonalnych dają lepsze możliwości lokalizacji związków R. (łączą się z nimi wybiórczo)
Definicja REINKAPSULACJA:
Co to jest ponowne otorbienie się pasożyta, zachodzące przeważnie w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega zazwyczaj obumarciu RADIOFARMACEUTYKI.
Definicja RÓŻA:
Co to jest zapalenie skóry i tkanki podskórnej spowodowane poprzez B-hemolizujące paciorkowce ekipy A. Przeważnie zajęta jest twarz, kończyna górna albo podudzie. Ognisko chorobowe jest dobrze odgraniczone RADIOFARMACEUTYKI.
Definicja RETRAKCJA:
Co to jest ustalenie obkurczania się tkanki bliznowatej i ściągającego działania blizny na sąsiedztwo. Odnosi się także do etapu dojrzewania skrzepu włóknikowego RADIOFARMACEUTYKI.
Definicja RIKETSJE:
Co to jest bakteriopodobne, zajmujące pośrednie miejsce między wirusami i bakteriami. Przewarzająca część bytuje w środowisku naturalnym, będąc chociaż bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Podobnie jak RADIOFARMACEUTYKI.

Czym jest RADIOFARMACEUTYKI znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: