Słownik radiofarmaceutyki co to znaczy.
Definicja RADIOFARMACEUTYKI. Co to jest cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i.

Czy przydatne?

Definicja RADIOFARMACEUTYKI

Co to znaczy Radiofarmaceutyki: izotopy promieniotwórcze sprzężone chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak stabilna forma nieradioaktywna. Służą badaniom medycznym i diagnostycznym przynosząc wiadomości o metabolizmie badanych komórek. Istnieje sporo metod wprowadzania związków R. do badanych narządów; mogą one zależeć od czynnego transportu z krwią do narządu docelowego na przykład tarczyca wychwytuje jod promieniotwórczy, a nerki wybiórczo gromadzą hipuran. Do badania wątroby i śledziony wykorzystuje się zdarzenie fagocytozy gdzie makrofagi wychwytują cząstki technetu i siarki. Sekwestracja komórek znajduje wykorzystanie w badaniach śledziony; stosuje się znakowane technetem erytrocyty uszkodzone uprzednio termicznie i z tego powodu wychwytywane poprzez śledzionę. Blokadę naczyń włosowatych (zatrzymanie cząstek R. wewnątrz kapilarów) stosuje się do uwidocznienia naczyń płuc. Wykorzystanie znakowanych promieniotwórczo przeciwciał monoklonalnych dają lepsze możliwości lokalizacji związków R. (łączą się z nimi wybiórczo)
Definicja RADON:
Co to jest pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym i nie posiadający trwałych izotopów. Nietrwały izotop wypromieniowuje promieniowanie alfa. Wg WHO jest powodem powyżej 15% raków płuc (tylko palenie radiofarmaceutyki.
Definicja RYŻ:
Co to jest będąca jednym z głownych na świecie produktów żywnościowych. Stanowi kluczowe pożywienie powyżej połowy mieszkańców Ziemi. Uważane jest go za w najwyższym stopniu uniwersalne zboże, gdyż zarówno z radiofarmaceutyki.
Definicja RĘDZINY:
Co to jest ze zwietrzenia skał węglanowych i siarczanowych w klimacie umiarkowanym. Rędziny czarnoziemne zawierają do 5% próchnicy i składniki mineralne. Rędziny nazywane są także borowinami (rędziny kredowe radiofarmaceutyki.
Definicja RESTRYKTAZY:
Co to jest swoście działające endonukleazy, przecinające cząsteczkę DNA w miejscu właściwej dla siebie (swoiście rozpoznawanej) krótkiej sekwencji nukelotydowej. Powszechnie użytkowane w biologii molekularnej radiofarmaceutyki.

Czym jest RADIOFARMACEUTYKI znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: