Słownik radioterapia co to znaczy.
Definicja RADIOTERAPIA. Co to jest promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź.

Czy przydatne?

Definicja RADIOTERAPIA

Co to znaczy Radioterapia: leczenie chorób (raczej nowotworowych) różnego rodzaju promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź chirurgia jest jednym z głownych osiągnięć zachodniej medycyny w leczeniu schorzeń nowotworowych. Napromienianie (naświetlanie) jest sposobem bardzo popularną, bo nie wymaga żadnego cięcia bądź nacinania ciała pacjenta i powstawania przez wzgląd na tym mechanicznych uszkodzeń, mających wpływ na funkcjonowanie jego poszczególnych organów. Jakkolwiek, jednak skutkuje ona uszkodzenia żywych komórek organizmu. Skutkuje również mutacje komórek, które same w sobie, także mogą być powodem rozwoju nowotworów. W patologii człowieka brane są pod uwagę następujące źródła promieniowania: długofalowe promieniowanie (promienie słoneczne) i zawodowe narażenie na promieniowanie (na przykład w radiologii, górnictwie rud uranowych). Biologiczne efekty napromieniowania zależą nie tylko od dawki promieniowania, lecz przecie wszystkim od wielokrotności dawki i stopnia ekspozycji. Określenie progu szkodliwości biologicznej w razie min. dawek promieniowania jest trudne. Sumaryczna dawka może spowodować zjawiska patologiczne. Bezpośrednie działanie promieni jonizujących na komórkę bazuje na rozerwaniu wiązań chemicznych w docelowych cząsteczkach. Największe zmiany zachodzą w wodzie, która w komórkach stanowi ok. 80%. Uwalnianie wodnych rodników skutkuje uszkodzenie komórki, jej DNA. Zmiany te mogą mieć różny charakter, to są mutacje albo zaburzenia chromosomowe. W genomie komórki promieniowanie może spowodować ekspresję onkogenów komórkowych. Promieniowanie wykazuje więc cechy karcynogenu i odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoje nowotworu. Efekty napromieniowania mogą wystąpić bardzo późno i napromieniowanie płodu może ujawnić się | wielu latach. R. ma jednak o sporo większe di łanie destruktywne na komórki nowotworoy niż na normalne, zdrowe komórki, szczególnie jeżeli jej wykorzystanie jest adekwatnie dobrnei do w najwyższym stopniu adekwatnego w danym przyp; ku poziomu energii promieniowania. Dlatego t pośród zachodnich lekarzy jest ona powszechnie użytkowana i uważana za bardzo skuteczny rod; terapii przeciwnowotworowej. Niszczący wpł\\ R. na komórki nowotworowe można podzielić reakcje bezpośrednie i pośrednie. Reakcja b pośrednia występuje wtedy, gdy napromień waniu poddany zostaje bezpośrednio mater genetyczny komórek nowotworowych. Reakcja pośrednia uzyskiwana jest przez napromień wanie wody w ciele pacjenta. Absorpcja tak wody poprzez komórki nowotworowe przyczyną ich niszczenie i zapobiega ich dalszemu pro< sowi podziału. W żargonie medycznym nap mienianiem radykalnym, ustala się leczenia gdzie R. stosuje się jako jedyną, samodzieniei metodę leczenia pacjenta. R. paliatywna zaś, taka, która ma na celu łagodzenie bólu, mininlizację objawów i przedłużenie życia pacjeta. Czasami źródło promieniotwórcze (albo ukł< źródeł) umieszczeniu się bezpośrednio w guz albo w jego najbliższym sąsiedztwie, to jest b chyterapia. Użytkowana jest w leczeniu chore nowotworowych na przykład płuc, prącia. Zaletą lecnia jest podanie wysokiej dawki promieniowar na obszarze guza z zaoszczędzeniem zdrowych tkanek sąsiadujących. Izotopami znajdującyi wykorzystanie są: J125, Ir192. Brachyterapia ob( nie znajduje także wykorzystanie w nie wszystkich procedurach operacyjnych w chirurgii naczyń wej i kardiochirurgii - protezy naczyniowe i tz stenty, szeroko użytkowane w zwężeniu nacz wieńcowych, poddawane brachyterapii znainie dłużej zachowują swą drożność. Użycie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym w runkowane jest zwykle lokalizacją, stopniem rozwoju dolegliwości. R. raczej stosu się w kombinacji z chirurgią i chemoterapią, j samodzielne wykorzystywanie należy raczej do rzadkosci. Celem jej stosowania, jest raczej uzupełnnie i powiększenie efektu oddziaływania innych terapii. Wyróżniamy następujące, niżej podane opcje stosowania R., w zależności od metody leczenia i lokalizacji nowotworu: zewnętrzne napromieniowywanie ciała, napromieniowywanie przez urządzenia wkładane do wnętrza ciała, napromieniowywanie guzów nowotworowych, przez bezpośredni kontakt źródła promieniowania z komórkami nowotworowymi
Definicja RANITYDYNA:
Co to jest chemiczna blokująca receptory H, w komórkach okładzinowych żołądka i tym samym hamująca wydzielanie kwasu solnego do soku żołądkowego. Znalazło to wykorzystanie w leczeniu dolegliwości wrzodowej radioterapia.
Definicja RZEPA:
Co to jest jednoroczna roślina warzywna. Jej ojczyzną jest najprawdopodobniej Azja albo rejon Morza Śródziemnego. Warzywo to znano i ceniono w starożytności - zarówno w Grecji, jak i Rzymie. Aktualnie R. jest radioterapia.
Definicja REFRAKTOMETR:
Co to jest współczynników załamania światła różnych ośrodków cieczy i ciał stałych i innych wielkości fizycznych będących funkcją współczynnika załamania światła. R. w zależności od metody odczytu wyników radioterapia.
Definicja REUMATOLOGIA:
Co to jest dział medycyny wewnętrznej zajmujący się klasyfikacją, etiopatogenezą, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych radioterapia.

Czym jest RADIOTERAPIA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: