Słownik recykling co to znaczy.
Definicja RECYKLING. Co to jest mechanizmu, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców.

Czy przydatne?

Definicja RECYKLING

Co to znaczy Recykling: (z angielskiego: recycling) ustalenie cyklicznego mechanizmu, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych z wyeksploatowanych, wybrakowanych bądź uszkodzonych wyrobów. Sposobność ponownego zastosowania tych wyrobów wynika z tego, iż są one wykonane z materiałów odnawialnych, tzn. iż istnieje sposobność przywracania im pierwotnych właściwości lub odzyskania poszczególnych składników albo usuwania z nich szkodliwych składników poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technologicznych. Rozpowszechnienie R. powiązane jest ze wzrostem świadomości ekologicznej i mechanizmami ekonomicznej zachęty (na przykład wycofanie dotacji dla eksploatacji surowców) minimalizuje degradację środowiska i uwrażliwia na powiązane z nim zagadnienia
Definicja REINKAPSULACJA:
Co to jest ponowne otorbienie się pasożyta, zachodzące przeważnie w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega zazwyczaj obumarciu recykling.
Definicja REWALIDACJA:
Co to jest natury pedagogicznej i socjalnej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Zróżnicowany zostaje charakter oddziaływań skierowanych na osoby o recykling.
Definicja ROZRODCZOŚĆ:
Co to jest rozrodu osobników określonej populacji organizmów warunkowana wrodzoną płodnością (różną u różnych gatunków) i osobniczą odpornością na wpływy zewnętrzne. Zależ)' od aktualnej struktury populacji recykling.
Definicja REOGRAFIA:
Co to jest sposób rejestracji przepływu krwi poprzez daną część ciała dzięki pomiaru przewodnictwa elektrycznego, zmieniającego się proporcjonalnie do objętości krwi recykling.

Czym jest RECYKLING znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: