Słownik rentgenoskopia co to znaczy.
Definicja RENTGENOSKOPIA. Co to jest wykonywania zdjęć (rentgenografii) jest jedną z dwóch.

Czy przydatne?

Definicja RENTGENOSKOPIA

Co to znaczy Rentgenoskopia: prześwietlenie radiologiczne (rentgenowskie); w okolicy wykonywania zdjęć (rentgenografii) jest jedną z dwóch fundamentalnych metod badania rentgenologicznego. Do prześwietlania służy ekran fluoryzujący i wzmacniacz elektronowy obrazu ekranowego, zwykle uzupełniony poprzez zbiór telewizyjny. Obecne wymogi powiązane z ochroną przed działaniem biologicznym promieniowania każą ograniczać do minimum prześwietlanie, szczególnie dzięki zwykłego ekranu, i zastępować rentgenoskopię zdjęciami. Jednak z drugiej strony obowiązki radiologii interwencyjnej i ortopedii operacyjnej wymuszają jej bardzo powszechne wykorzystanie. Obraz na zwykłym ekranie fluoryzującym pod względem technicznym znacząco ustępuje obrazowi na błonie fotograficznej, daje jednak możność obserwacji ruchów aktywnych i biernych i pozwala na płynną zmianę ustawienia obiektu. W pewnych wypadkach jest niezbędne uzupełnienie go zdjęciem
Definicja REINKAPSULACJA:
Co to jest ponowne otorbienie się pasożyta, zachodzące przeważnie w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega zazwyczaj obumarciu rentgenoskopia.
Definicja RYNOSPORYDIOZA:
Co to jest spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka Rhinosporidium seeberi, w przebiegu której obserwowane jest występowanie sporych, kruchych polipów na śluzówce nosa, oczu, krtani i pochwy, rzadziej rentgenoskopia.
Definicja ROZMIĘKANIE:
Co to jest stanu stałego w ciekły; dotyczy raczej martwych tkanek i nie wszystkich wytworów patologicznych na przykład włóknika pod wpływem enzymów produkowanych poprzez żywe komórki otoczenia i napływowe rentgenoskopia.
Definicja RESEKCJA:
Co to jest wycięcie; termin określający rodzaj zabiegu chirurgicznego, gdzie fragment tkankowy, narządowy albo cały narząd zostaje usunięty rentgenoskopia.

Czym jest RENTGENOSKOPIA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: