Słownik resorpcja co to znaczy.
Definicja RESORPCJA. Co to jest stałych i płynnych poprzez komórki. Jest istotnym procesem dla.

Czy przydatne?

Definicja RESORPCJA

Co to znaczy Resorpcja: wchłanianie zwrotne; mechanizm wchłaniania substancji stałych i płynnych poprzez komórki. Jest istotnym procesem dla wchłaniania substancji pokarmowych w jelitach, wchłaniania zwrotnego (zagęszczania) moczu pierwotnego w kanalikach nerkowych, krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego i metabolizmie tkanki kostnej i powiązanym z nim obiegiem mikroelementów ustroju. Przykładowo R. nerkowa jest fundamentalnym mechanizmem umożliwiającym utrzymanie stałości środowiska wewnętrznego ustroju (homeostazy). W kłębkach naczyniowych nerek zachodzi mechanizm filtracji. W obrębie kory nerek każda tętniczka rozgałęzia się wielokrotnie tworząc sporo kłębków nerkowych; wytwarza także sieć naczyń włosowatych wokół dalszej części nefronu, gdzie zachodzi mechanizm odwrotny do filtracji. Pomiędzy ścianami torebki kłębka znajduje się przestrzeń, gdzie gromadzi się przesącz (jeszcze nie mocz). Przesącz powstaje, gdyż ściana naczyń włosowatych nie jest szczelna. Mogą poprzez nią przenikać małe cząstki, a to znaczy, iż w zdrowych nerkach do przesączu nie dostają się białka, z kolei swobodnie mogą dostawać się inne związki, rozpuszczalne w wodzie. Torebka kłębka stanowi start kanalika nerkowego. Kanaliki nie są tylko drogami odpływu - komórki ściany kanalika to miejsce aktywnego transportu wielu substancji z powrotem do krwi. Gdyby wszystko, co zostało przesączone w kłębku było wydalane, tracilibyśmy bardzo wiele cennych substancji, które można zmagazynować albo zastosować w innych tkankach. Pośrodku doby powstaje ok. 180 litrów przesączu (moczu pierwotnego). Z tego R. ulega woda, aminokwasy, cząsteczki białek, które przypadkowo przedostały się do przesączu, glukoza, mocznik, jony sodu, chloru, wapnia, potasu, fosforanów, wodorowęglany. Powyżej połowa (a nawet do 75%) przesączu jest wchłaniana zwrotnie w kanalikach krętych bliższych. R. kostna podobnie, w uwarunkowaniach fizjologicznych ma na celu usuwanie kości, która - w pierwszej kolejności na skutek starzenia się utraciła właściwości biomechaniczne i możliwości regeneracji, a również pełnienia bardzo ważnej funkcji - zamiany jonowej, niezbędnej dla zabezpieczenia homeostazy (równowagi) wapniowo-fosforanowej. Za R. odpowiedzialne są trzy systemy: rozsysanie starej kości poprzez nowo tworzone naczynia, którymi do ogniska resorpcji docierają prekursorowe komórki osteoblastów (komórek kościotwórczych), rozpuszczanie kości poprzez osteoblasty (komórki kościogubne) i liza wokół komórek kostnych. Mechanizmy te są pod ścisłą kontrolą układu hormonalnego (tarczyca, przytarczyce) odpowiadającego na stężenie wapnia i fosforanów w surowicy krwi. Nadmierna R. kostna jest jednym z czynników odpowiadających za postęp osteoporozy
Patrz także, zioła RESORPCJA:Oman Ogromny
Definicja ROBACZYCA:
Co to jest dolegliwość robaczą; dolegliwość spowodowana poprzez pasożyty zwierzęce żyjące w jelitach. Należą one do różnych grup zwierzęcych i regularnie charakteryzują się bardzo skomplikowanym, wieloetapowym RESORPCJA.
Definicja RENTGENOTELEWIZJA:
Co to jest bazuje na oglądaniu obrazu rentgenowskiego na ekranie telewizyjnym dzięki wykorzystaniu elektronowego wzmacniacza obrazu (EWO). Celem tego postępowania jest wzmocnienie jasności i kontrastu obrazu RESORPCJA.
Definicja ROZRODCZAK:
Co to jest wywodzących się z komórek zarodkowych (germinalnych). Kliniczne cechy obejmują sposobność wystąpienia przedwczesnego pokwitania u dzieci, wirylizacji, acyklicznych (niezwiązanych z cyklem miesięcznym RESORPCJA.
Definicja RODZICIELSTWO:
Co to jest świecie zwierząt socjalna funkcja pełniona poprzez osobniki dojrzałe płciowo polegająca na opiece nad potomstwem. U ludzi opieka ta jest sprawowana poprzez różnie długi moment do czasu RESORPCJA.

Czym jest RESORPCJA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: