Słownik rodzina co to znaczy.
Definicja RODZINA. Co to jest w celu zapewnienia opieki nad potomstwem (co jest gwarancją.

Czy przydatne?

Definicja RODZINA

Co to znaczy Rodzina: u ludzi jest fundamentalną organizacją socjalną, stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem (co jest gwarancją przetrwania gatunku), a również nad starszymi, nie w pełni samodzielnymi osobnikami ekipy. Pod tym względem jest podobna do innych R. w królestwie zwierząt, aczkolwiek ludzka R. posiada również aspekt emocjonalny, kulturowy i ekonomiczny. Opieka nad dziećmi i dorosłymi ma aspekt zarówno praktyczny jak i emocjonalny, to oznacza, zadaniem R. jest zapewnienie bezpiecznego środowiska do zaspokajania potrzeb danej jednostki, w tym również tych związanych z reprodukcją. Funkcja socjalna R. bazuje na przygotowaniu młodego człowieka do życia w społeczeństwie, gdyż stanowi ona odbicie stosunków i instytucji socjalnych, z jakimi jednostka zetknie się w dorosłym życiu. W najszerszym pojęciu R. złożona jest z sieci dość skomplikowanych i zazębiających się związków krwi (rodzeństwo, rodzice-dzieci-wnuki) albo formalnej umowy socjalnej (na przykład małżeństwo). W sporych R. charakterystycznych dla minionych epok i nie wszystkich współczesnych społeczeństw, dwa pokolenia albo więcej żyją pod jednym da-hem, zatem składają się one z dzieci, rodziców, wujków, ciotek, dziadków, kuzynów i dalszych krewnych. Generalnie w aktualnie dominującym modelu R. złożona jest ona z rodziców i potomstwa, a niekiedy jednego rodzica z potomstwem (R. niepełna). Dalsi krewni rzadziej się kontaktują, mieszkając niekiedy w dużej od siebie odległości, jedynie w przypadkach krytycznych służą wsparciem moralnym i ewentualnie finansowym. Do niedawna role spełniane poprzez członków tradycyjnej R. były jasno określone, w pierwszej kolejności powiązane z płcią. Pomimo wspólnego zaangażowania w wychowanie potomstwa, tata ponosił odpowiedzialność za byt eknomiczny R., a matka zajmowała się codzienną opieką nad dziećmi i pracami domowymi. Płeć determinowała także role, jakie przypisywano dzieciom; dziewczynki opiekowały się młodszym rodzeństwem, pomagały w pracach domowych, a chłopcy towarzyszyli tacie w pracy na przykład w polu, ogrodzie, pracach technicznych. Podział ról był podtrzymywany poprzez odpowiednie książki i zabawki. Aktualnie dochodzi coraz częściej do kwestionowania szablonowych ról związanych z płcią, co znajduje odbicie w życiu rodzinnym. Partnerstwo między rodzicami i podobny zakres obowiązków chłopców i dziewczynek zmieniło charakter wzajemnych stosunków, które coraz bardziej opierają się na pielęgnowaniu wspólnych zainteresowań i ułatwianiu korzystania z indywidualnych i oparciu psychologicznym znajdowanym u po-specjalnych członków R. Wymagania i odpowiedzialność rodziców ulegają ujednoliceniu, a relacje z dziećmi, do chwili obecnej oparte na systemie zakazów i nakazów, egzekwowanych regularnie z użyciem przemocy, opierają się na swoistym, niesymetrycznym partnerstwie. Dla dziecka doskonała R. zapewnia bezpieczne środowisko, z miłością i akceptacją, zachęcając równocześnie do opanowania różnych zdolności w rodzaju chodzenia, mówienia, jedzenia, pisania i czytania, a również odpowiedniego zachowania się. W R. dziecko uczy się jak współżyć z innymi ludźmi i przyswaja sobie rozmaite wartości i normy socjalne. Zanim dziecko będzie w stanie zrozumieć własną pozycję w społeczeństwie i dostosować się do niej (albo ją zmienić) dowiaduje się o zasadach działania rodziny, hierarchii, odpowiedzialności za siebie i innych i konsekwencjach swoich zachowań.
Patrz także, zioła RODZINA:Eleuterokok KolczastyFenkuł Włoski (Koper Włoski)Fiołek TrójbarwnyHyzop LekarskiJałowiec PospolityNawrot LekarskiOgórecznik LekarskiOman WielkiOwies ZwyczajnyPorzeczka Czarna
Definicja REFRAKCJA:
Co to jest promieni świetlnych na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Promienie światła wpadające do oka przechodzą poprzez wielowarstwowy układ optyczny mający ogniskować je na światłoczułej siatkówce rodzina.
Definicja RZĘSISTKOWICA:
Co to jest ostra albo pierwotnie przewlekła dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka o kształcie gruszkowatym, posiadającego witki - rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis rodzina.
Definicja RADIOGRAFIA:
Co to jest sposób otrzymywania obrazów na błonie fotograficznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego rodzina.
Definicja ROTACYZM:
Co to jest wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski „r . Głoska ta pojawia się w zasobie głosek dziecka jako jedna z najpóźniej poprzez nie opanowanych (ok. 4-5 r.ż., a czasem nawet potem). Głoska rodzina.

Czym jest RODZINA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: