Słownik ropotok co to znaczy.
Definicja ROPOTOK. Co to jest zazwyczaj w następstwie powierzchownie toczących się mechanizmów.

Czy przydatne?

Definicja ROPOTOK

Co to znaczy Ropotok: wydostawanie się ropy na powierzchnię błon śluzowych, zazwyczaj w następstwie powierzchownie toczących się mechanizmów ropnych
Definicja REDUNDANCJA:
Co to jest niewykorzystanej informacji genetycznej w formie DNA, stanowiącej najprawdopodobniej potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji albo śmietnik niepotrzebnych, odpadowych kombinacji ropotok.
Definicja REWALIDACJA:
Co to jest natury pedagogicznej i socjalnej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Zróżnicowany zostaje charakter oddziaływań skierowanych na osoby o ropotok.
Definicja RADIOTOKSYCZNOŚĆ:
Co to jest toksyczne działanie nuklidów promieniotwórczych (radionuklidów), a również uszkodzenia popromienne po wbudowaniu radionuklidów do związków biologicznych ropotok.
Definicja REDUKCJA:
Co to jest procesem chemicznym, gdzie atom, jon albo cząsteczka zyskuje elektrony. Zachodzi równocześnie z reakcją utleniania (oksydacji), gdyż elektrony usunięte.z jednej substancji muszą zostać przejęte ropotok.

Czym jest ROPOTOK znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: