rybosomy co to znaczy
Definicja RYBOSOMY. Co to jest kwasy rybonukle-inowego (RNA). Znaczna ich część jest związana z.

Czy przydatne?

Definicja RYBOSOMY

Co to znaczy Rybosomy: ziarniste organelle komórkowe zbudowane raczej z białka i kwasy rybonukle-inowego (RNA). Znaczna ich część jest związana z błonami retikulum endoplazmatycznego szorstkiego, mitochondriami, nie wszystkie zaś leżą wolno w cytoplazmie. Ich funkcja to biosynteza białek (translacja) - to jednostki odczytujące zakodowaną w genomie - DNA strukturę białka. Składają się z dwóch podjednostek (większej i mniejszej). R. mogą się łączyć dzięki RNA (nić mRNA przyłącza się do podjednostek mniejszych) - powstają wtedy polirybosomy

Czym jest RYBOSOMY znaczenie w Słownik chemiczny R .