Słownik rynolalia co to znaczy.
Definicja RYNOLALIA. Co to jest nieprawidłowym rezonansem nosowym. Z racji na warunki anatomiczno.

Czy przydatne?

Definicja RYNOLALIA

Co to znaczy RYNOLALIA: zaburzenie wymowy, które bazuje na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Z racji na warunki anatomiczno fizjologiczne decydujące o jakości wymowy, odznacza się różne jej odmiany. Mowa przy tym zaburzeniu jest w różnym stopniu zniekształcona, od lekkiego nosowania do niewyraźnej, zakłóconej szmerami. Samogłoski są najmniej unosowione, w szczególności samogłoska a. Spółgłoski są normalnie zaburzone, utrudniona jest ich wymowa, bo nie daje się uzyskać ciśnienia powietrza niezbędnego do wytwarzania odpowiednich szmerów w jamie ustnej. Znaczna część powietrza uchodzi (ucieka) do jamy nosowej (na przykład w rozczepienie podniebienia)
Definicja RADIONUKLIDY:
Co to jest emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w formie promieniowania gamma-y (fotonów). Współczesne przyrządy pomiarowe pozwalają łatwo wykryć te promienie, precyzyjnie ocenić ich natężenie i w sposób rynolalia co znaczy.
Definicja RENTGENOKINEMATOGRAFIA:
Co to jest radiologicznego polegająca na wykonywaniu dokumentacji na taśmie filmowej przy zastosowaniu kamery. Stwarza bardzo korzystne warunki do oceny stanu czynnościowego i morfologicznego badanych narządów rynolalia krzyżówka.
Definicja REDUNDANCJA:
Co to jest niewykorzystanej informacji genetycznej w formie DNA, stanowiącej najprawdopodobniej potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji albo śmietnik niepotrzebnych, odpadowych kombinacji rynolalia co to jest.
Definicja REPRODUKCJA:
Co to jest populacji w procesie zastępowania pokoleń (rodziców poprzez dzieci). Rozróżnia się trzy rodzaje reprodukcji: prostą, gdy pokolenie dzieci jest liczebnie równe pokoleniu rodziców, rozszerzoną - gdy rynolalia słownik.

Czym jest RYNOLALIA znaczenie w Słownik chemiczny R .

  • Dodano:
  • Autor: