Słownik salmonella co to znaczy.
Definicja SALMONELLA. Co to jest Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella.

Czy przydatne?

Definicja SALMONELLA

Co to znaczy SALMONELLA: rodzaj bakterii Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w przewodzie pokarmowym bydła, gryzoni, drobiu i stanowią czynnik etiologiczny salmonellozy ostrego zatrucia pokarmowego. Salmonella hirschfeldi to czynnik etiologiczny duru rzekomego C łagodnej postaci ostrego nieżytu żołądkowo jelitowego przenosi się ze skażonym pożywieniem albo wodą. Salmonella paratyphi wywołuje dur rzekomy, Salmonella typhi - dur brzuszny - ostrą chorobę zakaźną występującą tylko u ludzi. Ok. 3-5 % chorych po przebyciu duru brzusznego pozostaje nosicielami dolegliwości
Definicja STRIPING:
Co to jest z angielskiego: wyluszczenie); chirurgiczne wycięcie leżącej podskórnie, poszerzonej żylakowato żyły w jej osi podłużnej - użytkowany w operacyjnym leczeniu żylaków salmonella co znaczy.
Definicja SALOWA:
Co to jest zdrowia, do którego obowiązków należy utrzymywanie porządku we wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajdują się chorzy. Służbowo salowe podlegają pielęgniarce oddziałowej. Pomagają również salmonella krzyżówka.
Definicja SEKSUOLOGIA:
Co to jest uczuciowo-seksualnym, jego zaburzeniach, rozwoju więzi międzyludzkich. S. ma charakter interdyscyplinarny obejmuje różne dziedziny medyczne, jak: psychiatria, ginekologia, endokrynologia, chirurgia salmonella co to jest.
Definicja STAŁOCIEPLNOSC:
Co to jest monotermia; utrzymywanie temp. ustroju pośrodku całego dnia na poziomie zgodnym z fizjologicznym trybem okołodobowym salmonella słownik.

Czym jest SALMONELLA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: