salmonella co to znaczy
Definicja SALMONELLA. Co to jest Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella.

Czy przydatne?

Definicja SALMONELLA

Co to znaczy Salmonella: rodzaj bakterii Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w przewodzie pokarmowym bydła, gryzoni, drobiu i stanowią czynnik etiologiczny salmonellozy ostrego zatrucia pokarmowego. Salmonella hirschfeldi to czynnik etiologiczny duru rzekomego C łagodnej postaci ostrego nieżytu żołądkowo jelitowego przenosi się ze skażonym pożywieniem albo wodą. Salmonella paratyphi wywołuje dur rzekomy, Salmonella typhi - dur brzuszny - ostrą chorobę zakaźną występującą tylko u ludzi. Ok. 3-5 % chorych po przebyciu duru brzusznego pozostaje nosicielami dolegliwości

Czym jest SALMONELLA znaczenie w Słownik chemiczny S .