Słownik salmonella co to znaczy.
Definicja SALMONELLA. Co to jest Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella.

Czy przydatne?

Definicja SALMONELLA

Co to znaczy Salmonella: rodzaj bakterii Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w przewodzie pokarmowym bydła, gryzoni, drobiu i stanowią czynnik etiologiczny salmonellozy ostrego zatrucia pokarmowego. Salmonella hirschfeldi to czynnik etiologiczny duru rzekomego C łagodnej postaci ostrego nieżytu żołądkowo jelitowego przenosi się ze skażonym pożywieniem albo wodą. Salmonella paratyphi wywołuje dur rzekomy, Salmonella typhi - dur brzuszny - ostrą chorobę zakaźną występującą tylko u ludzi. Ok. 3-5 % chorych po przebyciu duru brzusznego pozostaje nosicielami dolegliwości
Definicja SCHIZOFRENIA:
Co to jest rozszczepienie); dolegliwość psychiczna z stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia, uczuć i przeżyć. Chory traci poczucie rzeczywistości, staje się kompletnie niedostosowany salmonella.
Definicja SPODZIECTWO:
Co to jest członka powstająca w rezultacie niekompletnego rozwoju przedniej cewki. W cewce moczowej proksymalnie do jej normalnego ujścia zewnętrznego, na brzusznej powierzchni prącia jest otwór. Wada występuje salmonella.
Definicja SEKSUOLOGIA:
Co to jest uczuciowo-seksualnym, jego zaburzeniach, rozwoju więzi międzyludzkich. S. ma charakter interdyscyplinarny obejmuje różne dziedziny medyczne, jak: psychiatria, ginekologia, endokrynologia, chirurgia salmonella.
Definicja STRUNIAK:
Co to jest nowotwór o miejscowej złośliwości, nie dający przerzutów do odległych narządów. Przeważnie umiejscowiony w rejonie kości krzyżowej i ogonowej i opierając się na czaszki. W kości ogonowej wrasta w salmonella.

Czym jest SALMONELLA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: