Słownik salmonella co to znaczy.
Definicja SALMONELLA. Co to jest Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella.

Czy przydatne?

Definicja SALMONELLA

Co to znaczy SALMONELLA: rodzaj bakterii Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w przewodzie pokarmowym bydła, gryzoni, drobiu i stanowią czynnik etiologiczny salmonellozy ostrego zatrucia pokarmowego. Salmonella hirschfeldi to czynnik etiologiczny duru rzekomego C łagodnej postaci ostrego nieżytu żołądkowo jelitowego przenosi się ze skażonym pożywieniem albo wodą. Salmonella paratyphi wywołuje dur rzekomy, Salmonella typhi - dur brzuszny - ostrą chorobę zakaźną występującą tylko u ludzi. Ok. 3-5 % chorych po przebyciu duru brzusznego pozostaje nosicielami dolegliwości
Definicja STRIDOR:
Co to jest gwizd w okresie faz oddychania, zarówno wdechu i wydechu. Stridor świadczy o zwężeniu dróg oddechowych - tchawicy, głównych oskrzeli, krtani. Regularnie słyszalny w astmie oskrzelowej, przy krupie, w salmonella co to jest.
Definicja SZKARLATYNA:
Co to jest dolegliwość, której faktorem sprawczym jest paciorkowiec betahemoli-zujący ekipy A - ta sama bakteria, która wywołuje powszechnie znaną anginę. Moment wylęgania tej dolegliwości wynosi 48-72 godziny salmonella definicja.
Definicja SYNAPSA:
Co to jest gdzie zachodzi komunikacja (tak zwany przekaźnictwo synaptyczne) pomiędzy komórkami nerwowymi i pomiędzy komórkami nerwowymi, a komórkami mięśniowymi i gruczołowymi. Przewodnictwo synaptyczne dzieje salmonella co znaczy.
Definicja SULFONAMIDY:
Co to jest kwasu sulfanilowego; działają poprzez hamowanie wbudowywania kwasu paraaminobenzoesowego, w rezultacie czego bakteria nie może zsyntetyzować kwasu tetrahydrofoliowego, niezbędnego do późniejszej salmonella słownik.

Czym jest SALMONELLA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: