Słownik salmonella co to znaczy.
Definicja SALMONELLA. Co to jest Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella.

Czy przydatne?

Definicja SALMONELLA

Co to znaczy Salmonella: rodzaj bakterii Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w przewodzie pokarmowym bydła, gryzoni, drobiu i stanowią czynnik etiologiczny salmonellozy ostrego zatrucia pokarmowego. Salmonella hirschfeldi to czynnik etiologiczny duru rzekomego C łagodnej postaci ostrego nieżytu żołądkowo jelitowego przenosi się ze skażonym pożywieniem albo wodą. Salmonella paratyphi wywołuje dur rzekomy, Salmonella typhi - dur brzuszny - ostrą chorobę zakaźną występującą tylko u ludzi. Ok. 3-5 % chorych po przebyciu duru brzusznego pozostaje nosicielami dolegliwości
Definicja STRUMEKTOMIA:
Co to jest opierający na resekcji gruczołu tarczowego; najczęstszym wskazaniem do częściowej albo całkowitej resekcji tarczycy jest wole guzowate i nowotwory. Całkowite wycięcie tarczycy skutkuje konieczność salmonella.
Definicja SELEN:
Co to jest pierwiastek śladowy, konieczny dla człowieka. Jest składnikiem peroksydazy glutationowej chroniącej erytrocyty przed działaniem nadtlenków. Niedobór selenu u ludzi występuje rzadko. W Chinach, gdzie salmonella.
Definicja SURFAKTANT:
Co to jest niedodmowy, powstający raczej w pneumocytach pęcherzyków płucnych. To jest fosfolipid zawierający lecytynę. S. jest substancją czynna powierzchniowo, minimalizuje napięcie powierzchniowe pęcherzyków salmonella.
Definicja SINIAK:
Co to jest wylew krwi do skóry i tkanki podskórnej przeważnie jako rezultat urazu, stłuczenia. Siniaki powstające po minimalnym nawet uderzeniu mogą świadczyć o zaburzeniach krzepnięcia, skazie krwotocznej salmonella.

Czym jest SALMONELLA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: