Słownik sarkoidoza co to znaczy.
Definicja SARKOIDOZA. Co to jest ziarniniakowa dolegliwość uogólniona, w powyżej 90% przypadków.

Czy przydatne?

Definicja SARKOIDOZA

Co to znaczy Sarkoidoza: dolegliwość Besniera-Schauman-na-Boecka; To jest ziarniniakowa dolegliwość uogólniona, w powyżej 90% przypadków objawia się w płucach, zająć może jednak każdy inny narząd. Największa zapadalność występuje pośród czarnej ludności USA, również w Szwecji i Islandii. Szczyt zachorowań jest pomiędzy 15 a 40r.ż. Etiologia dolegliwości nie jest znana, częściej chorują członkowie tej samej rodziny, co świadczyć może o predyspozycji genetycznej. W patofizjologii schorzenia zmienia się dwa fundamentalne zjawiska: Zaburzenia czynności komórek T
odpowiedzialnych za odporność komórkową
i powiększenie aktywności komórek B odpowiedzialnych za odporność humoralną: w 50% stwierdza się hipergammaglobulinemię. Sarkoidoza może mieć przebieg ostry (5%) albo przewlekły (95%). Ostry przebieg występuje raczej u kobiet z typową triadą objawów klinicznych zapaleniem stawów, rumienieni guzowatym i powiększeniem węzłów chłonnych we wnękach płuc. Jest również gorączka, kaszel. W znacząco częściej występującej postaci przewlekłej start jest normalnie bezobjawowy, w momencie późniejszym występuje kaszel i duszność wysiłkowa. Chorzy przeważnie mają dobre samopoczucie, aczkolwiek zmiany radiologiczne w płucach są bardzo nasilone. Poza płucami zmiany chorobowe obserwuje się w: skórze sinoczerwone guzki, czasem małe grudki, w gałkach ocznych zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, odkładanie się złogów wapnia w spojówkach i rogówce, w śliniankach obrzęk, w kościach torbielowate zwyrodnienie paliczków, w układzie nerwowym - porażenie nerwu twarzowego, moczówka prosta. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu objawów płucnych albo pozapłucnych, badaniach histologicznych i cytologicznych potwierdzających zapalenie pęcherzyków płucnych. Leczenie dolegliwości nie zawsze jest niezbędne z uwagi na sporą skłonność do samoistnego zdrowienia. Sterydoterapia, aczkolwiek ma wiele objawów ubocznych jest konieczna przy nasilonych zmianach w płucach, przy zajęciu narządu wzroku, wątroby, ośrodkowego układu nerwowego, przy zwiększeni aktywności dolegliwości. Rokowanie w formie ostrej jest bardzo dobre, symptomy ustępują samoistnie w powyżej 95% przypadków pośrodku kilku miesięcy, w formie przewlekłej samowyleczenie następuje u ok. 70% chorych, u 20% czynność płuc ulega stałemu pogorszeniu. Śmiertelność wynosi ok. 5%
Definicja SAMOBÓJSTWO:
Co to jest nastąpiła w rezultacie celowego, świadomego działania, bez pomocy osób trzecich. Pośród zachowań samobójczych odznacza się tak zwany demonstracje samobójcze, usiłowanie samobójstwa i samobójstwa sarkoidoza.
Definicja SYROPY:
Co to jest wysokim stężeniu w wodzie albo sokach. Użytkowane szeroko w lecznictwie na przykład w lekach o działaniu wykrztuśnym. - roztwory cukrowe o wysokim stężeniu w wodzie albo sokach. Użytkowane szeroko w sarkoidoza.
Definicja SKRZYDUK:
Co to jest szkliste spojówki -trójkątna zmarszczka spojówki gałkowej w obrębie szpary powiekowej. Powodem może być częsta ekspozycja na słońce, kurz, wiatr. Rozrastając się może dawać zaburzenia widzenia sarkoidoza.
Definicja SAMOUSZKODZENIE:
Co to jest zamierzone, spowodowanie sobie samemu, uszkodzenie ciała - zranienie, połknięcie ostrego przedmiotu, przeważnie jako próba samobójcza. Powodami mogą być głębokie stany depresyjne, ale także agresja sarkoidoza.

Czym jest SARKOIDOZA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: