Słownik schizofrenia co to znaczy.
Definicja SCHIZOFRENIA. Co to jest stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia.

Czy przydatne?

Definicja SCHIZOFRENIA

Co to znaczy Schizofrenia: igr. schisis - rozszczepienie); dolegliwość psychiczna z stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia, uczuć i przeżyć. Chory traci poczucie rzeczywistości, staje się kompletnie niedostosowany do otoczenia. Powstaje w rezultacie działania czynników biologicznych i psychologicznych. Regularnie występuje rodzinnie, przeważnie pomiędzy 20 a 40r.ż. W zależności od przeważających objawów odznacza się postać hebefreniczną, katatoniczną, paranoiclalną i prostą. Postać hebefreniczną (hebefrenia, zespół hebefreniczny) charakteryzuje się błazeńskim zachowaniem, regularnie z postępującym zamykaniem się w sobie (autyzm). Przeważnie zaczyna się w wieku młodzieńczym. Niekiedy obserwuje się urojenia. Postać katatoniczną (katatonia, zespół katatoniczny) cechuje się zaburzeniami ruchowymi manifestującymi się ze-sztywnieniem mięśniowym, znieruchomieniem, czasami całkowitym. Charakterystyczną właściwością jest tak zwany giętkość woskowa i mutyzm (niemożność mówienia). Zachowanie tych chorych cechuje negatywizm, oporna postawa wobec wszystkich poleceń i nakazów. Postać paranoidalna charakteryzuje się rozbudowanym i złożonym systemem urojeń (na przykład prześladowczych i czasami halucynacjami (zazwyczaj słuchowymi). Urojenia są czasami na tyle skomplikowane, iż stają się zrozumiałe tylko i wyłącznie dla chorego. Postać prosta (rezydualna) jest najuboższa objawowo, regularnie znaczy powolny postęp niezdolności przystosowania się, ogólny spadek wydolności, typowe zaburzenia myślenia i uczuciowości. Można zauważyć dziwaczne zachowania, brak harmonijności ruchów, mimiki, obojętność, zaniedbanie wyglądu, higieny, chłód. Niekiedy dłuższy czas utrzymują się specjalne uzdolnienia i talenty. Postać ta jest bardzo trudna do zdiagnozowania, występuje w miarę rzadko, łatwo ją pomylić z innymi zaburzeniami. Rozpoznanie określa się opierając się na tak zwany objawów pierwotnych, jak: halucynacje, urojenia, omamy, dezorganizacja, zaburzenia tożsamości. Poczucie bezradności i osamotnienia prowadzi do zobojętnienia, ucieczki we własny, zamknięty świat. Dolegliwość przebiega normalnie z okresami remisji i nawrotów. Kompleksowe leczenie prowadzone pod kontrolą psychiatry może przynieść dobre rezultaty, a remisja możliwa jest na każdym etapie dolegliwości
Definicja STŁUMIENIE:
Co to jest badaniem przedmiotowym - opukiwaniem odgłos nad narządami na przykład stłumienie wątroby, serca nie zawierającymi powietrza. Obecność płynu w jamie opłucnej, przy opukiwaniu, również wykazuje typowe schizofrenia.
Definicja SABADYLA:
Co to jest officinalis), kichawiec; długoletnia roślina zielna występująca w Meksyku, Gwatemali i Wenezueli. Nasiona sabadyli zawierają alkaloidy silnie drażniące błony śluzowe i mające właściwości owadobójcze schizofrenia.
Definicja SREBRO:
Co to jest metaliczny pierwiastek o specjalnych właściwościach i wykorzystaniu. Pod względem kowalności i plastyczności ustępuje jedynie złotu, jest twardsze niż złoto, ale bardziej miękkie niż miedź schizofrenia.
Definicja SYMPATYKOLITYKI:
Co to jest substancje wybiórczo hamujące sympatykomimetyczne działanie neuromediatorów adrenergicznych adrenaliny i noradrenaliny. W zależności od punktu uchwytu rozróżnia się sympatykolityki alfa i beta. Do S schizofrenia.

Czym jest SCHIZOFRENIA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: