Słownik schizofrenia co to znaczy.
Definicja SCHIZOFRENIA. Co to jest stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia.

Czy przydatne?

Definicja SCHIZOFRENIA

Co to znaczy Schizofrenia: igr. schisis - rozszczepienie); dolegliwość psychiczna z stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia, uczuć i przeżyć. Chory traci poczucie rzeczywistości, staje się kompletnie niedostosowany do otoczenia. Powstaje w rezultacie działania czynników biologicznych i psychologicznych. Regularnie występuje rodzinnie, przeważnie pomiędzy 20 a 40r.ż. W zależności od przeważających objawów odznacza się postać hebefreniczną, katatoniczną, paranoiclalną i prostą. Postać hebefreniczną (hebefrenia, zespół hebefreniczny) charakteryzuje się błazeńskim zachowaniem, regularnie z postępującym zamykaniem się w sobie (autyzm). Przeważnie zaczyna się w wieku młodzieńczym. Niekiedy obserwuje się urojenia. Postać katatoniczną (katatonia, zespół katatoniczny) cechuje się zaburzeniami ruchowymi manifestującymi się ze-sztywnieniem mięśniowym, znieruchomieniem, czasami całkowitym. Charakterystyczną właściwością jest tak zwany giętkość woskowa i mutyzm (niemożność mówienia). Zachowanie tych chorych cechuje negatywizm, oporna postawa wobec wszystkich poleceń i nakazów. Postać paranoidalna charakteryzuje się rozbudowanym i złożonym systemem urojeń (na przykład prześladowczych i czasami halucynacjami (zazwyczaj słuchowymi). Urojenia są czasami na tyle skomplikowane, iż stają się zrozumiałe tylko i wyłącznie dla chorego. Postać prosta (rezydualna) jest najuboższa objawowo, regularnie znaczy powolny postęp niezdolności przystosowania się, ogólny spadek wydolności, typowe zaburzenia myślenia i uczuciowości. Można zauważyć dziwaczne zachowania, brak harmonijności ruchów, mimiki, obojętność, zaniedbanie wyglądu, higieny, chłód. Niekiedy dłuższy czas utrzymują się specjalne uzdolnienia i talenty. Postać ta jest bardzo trudna do zdiagnozowania, występuje w miarę rzadko, łatwo ją pomylić z innymi zaburzeniami. Rozpoznanie określa się opierając się na tak zwany objawów pierwotnych, jak: halucynacje, urojenia, omamy, dezorganizacja, zaburzenia tożsamości. Poczucie bezradności i osamotnienia prowadzi do zobojętnienia, ucieczki we własny, zamknięty świat. Dolegliwość przebiega normalnie z okresami remisji i nawrotów. Kompleksowe leczenie prowadzone pod kontrolą psychiatry może przynieść dobre rezultaty, a remisja możliwa jest na każdym etapie dolegliwości
Definicja SEPLENIENIE:
Co to jest wymowy; odznacza się sygmatyzm właściwy, parasygmatyzm i mogisygmatyzm. Sygmatyzm właściwy (seplenienie zgodne) bazuje na nieprawidłowej wymowie głosek dentalizowanych (dotyczy głosek ,,t , „d , „n schizofrenia.
Definicja STRIDOR:
Co to jest gwizd w okresie faz oddychania, zarówno wdechu i wydechu. Stridor świadczy o zwężeniu dróg oddechowych - tchawicy, głównych oskrzeli, krtani. Regularnie słyszalny w astmie oskrzelowej, przy krupie, w schizofrenia.
Definicja SPOROGONIA:
Co to jest etap rozmnażania się płciowego pierwotniaków; zygota powstała z połączenia gamet ulega wielokrotnemu podziałowi schizofrenia.
Definicja SINIAK:
Co to jest wylew krwi do skóry i tkanki podskórnej przeważnie jako rezultat urazu, stłuczenia. Siniaki powstające po minimalnym nawet uderzeniu mogą świadczyć o zaburzeniach krzepnięcia, skazie krwotocznej schizofrenia.

Czym jest SCHIZOFRENIA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: